Přeskočit na obsah

„Nemorální“ odměňování mladých lékařů trvá

iStock-1010851662
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v poslední době opakovaně připomínal svou zásluhu na napravení „nemorálního“ odměňování mladých lékařů, kteří i po absolvování takzvaného kmene setrvávali v nižší platové třídě. Jak ale vyplývá z vyjádření mluvčího resortu, návrh na zařazení lékařů po kmeni do vyšší platové třídy teprve míří do procesu projednávání, a pokud vše půjde hladce, platit by mohl od ledna 2023.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se na Konferenci 2023 rozhovořil o platech ve zdravotnictví (viz Zdravotnictví 2023: Jak by měly růst platy ve zdravotnictví?, MT 19/2022, s. A6). Zlepšování fi­nan­čního ohodnocení ve zdravotnictví je nepochybně jedním z klíčových nástrojů, který může pomoci udržet stávající pracovníky v nemocnicích a absolventy přimět k nástupu do zdravotnictví. K tomu je podle Vlastimila Válka potřeba dát zdravotníkům i určitou perspektivu růstu platů. Jednou z možností je stanovit „jasnou linku například osmiprocentního meziročního růstu platů“, čímž by se dle ministra předešlo také každoroční přetahované o peníze. Konsensus sociálních partnerů na míře pravidelného meziročního růstu platů je podle Válka klíčový i pro udržení zájmu o studium na lékařských fakultách. Motivace a celkově lepší podmínky pro mladé lékaře považuje ministr za svou prioritu. Podle Vlastimila Válka bylo prý amorální, že finanční ohodnocení mladých lékařů stagnovalo i po absolvování kmene a získání nových kompetencí. A proto prý zajistil, aby mladí lékaři po kmeni postoupili do vyšší platové třídy. „To jsme změnili velmi rychle. To znamená, po kmeni do třináctky, samostatné kompetence, to byla idea…,“ zopakoval ministr Válek na konferenci Zdravotnictví 2023 stejně jako v několika předchozích veřejných vystoupeních svou zásluhu na zlepšení finančního ohodnocení mladých lékařů. Podle ohlasů mladých lékařů jak na sociálních sítích, tak v e‑mailech naší redakce se však ministrem prezentované automatické navyšování platové třídy reálně nekoná. Jména a pracoviště vypovídajících lékařů redakce zná, jména jsou však z důvodu ochrany lékařů změněna.

Stále ve dvanáctce, někde vyšší osobní

„Pan ministr zjevně neříká pravdu. Situace s platovým postupem je už velmi dlouho stejná. Lékař se po škole zařadí do jedenácté platové třídy, zařazením do atestačního vzdělávání do dvanácté platové třídy a teprve získáním atestace mu vzniká nárok na postup do třinácté platové třídy,“ nastínil Martin Š., mladý lékař, který disponuje zkušenostmi z různých typů pracovišť. „Pracoval jsem v městské nemocnici, kde byla praxe taková, že po absolvování kmene bylo lékařům navýšeno osobní ohodnocení. Tato praxe je podle mého názoru poměrně častá,“ upřesňuje Martin Š. s tím, že nyní působí ve velké pražské fakultní nemocnici, kde se pro změnu po absolvování kmene nemění vůbec nic. „To má ovšem nastaveno každé oddělení jinak, dokonce i v rámci jedné nemocnice, nejde tedy snadno paušalizovat,“ dodává. Stejnou zkušenost pak potvrdil Medical Tribune i další mladý lékař z Brna. „Mám kmen a dvanáctou třídu. V nemocnici to tak máme všichni. Zdůrazňuji, že pracuji ve státní nemocnici,“ potvrdil lékař Viktor C.

Výroků ministra Válka o navýšení platové třídy po absolvování kmene si všímají i další lékaři. „Mohli byste už panu ministrovi někdo naznačit, že nemluví pravdu? Respektive, že svůj plán na zvýšení platu lékařů po kmeni zatím neuskutečnil? Nevím ani o jedné nemocnici, kde by to byla pravda. Pan ministr asi nezná reálie českého zdravotnictví,“ říká pražský lékař Michal W. Výroky ministra Válka z poslední doby pak pozorně sledovala i další pražská lékařka Elena M. „Ministr to tvrdí už několik měsíců. Někdo by mu už měl konečně říct, že to není pravda,“ žádá Elena M. A podobných rozezlených reakcí a snah mladých lékařů o uvádění slov ministra na „pravou míru“ lze na sociálních sítích nalézt celou řadu.

Ministr mlčí, problémů je ale více

Žádosti mladých lékařů redakce Medical Tribune vyslyšela, panu ministrovi Válkovi prostřednictvím jeho odboru komunikace jejich výtky tlumočila a požádala pana ministra o vysvětlení přetrvávajícího problému s odměňováním mladých lékařů. Kromě stagnace ve 12. platové třídě si mladí lékaři stěžují také na skutečnost, že jsou po absolvování kmene a před atestací často nuceni vykonávat činnosti určené již atestovaným lékařům – například konzilia – a ani tehdy jim není 13. platová třída přiznána, jak určují pravidla. Mezi další zmiňované problémy pak patří i souběh smluv, kdy mají lékaři v nemocnici plný úvazek a na pohotovostní služby jsou s nimi v některých nemocnicích místo placení přesčasů uzavírány paralelně dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, což je pro ně nevýhodné.

Navzdory našim opakovaným urgencím i příslibům odboru komunikace ministerstva zdravotnictví jsme odpovědi na žádnou ze souvisejících otázek ohledně platových tříd od pana ministra neobdrželi. Ministerstvo zdravotnictví nakonec ale přeci jen přiznalo fakt, který je dnes lékařům dobře znám. Žádné nařízení, které by určovalo, že lékaři mají po absolvování kmene automaticky postoupit do 13. platové třídy, v tuto chvíli neexistuje, a není dokonce ani v gesci ministra zdravotnictví. Nařízení vlády o katalogu prací, které určuje platové třídy pro jednotlivé profese ve veřejných službách a správě, má totiž na starosti ministr práce a sociálních věcí. Odbor komunikace ministerstva zdravotnictví však potvrdil, že návrh na změnu tohoto nařízení ve smyslu podpory mladých lékařů ministerstvo zdravotnictví skutečně předložilo. „V současné době tento platový postup nikde ukotven není, z tohoto důvodu předložilo ministerstvo zdravotnictví návrh na změnu nařízení vlády o katalogu prací, kde bude toto zařazení nově ukotveno. Návrh výše uvedeného nařízení vlády je v gesci ministerstva práce a sociálních věcí, které jej v nejbližší době rozešle do meziresortního připomínkového řízení. Účinnost je předpokládána od 1. 1. 2023,“ sdělil nakonec Medical Tribune ředitel komunikace ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Cesta k narovnání „amorálního“ způsobu odměňování mladých lékařů po absolvování kmene tedy stále není u konce a ministr zdravotnictví ji může ovlivnit již jen svým hlasem na zasedání vlády.

Sdílejte článek

Doporučené