Přeskočit na obsah

Novela o telemedicíně v Parlamentu

doktor, tablet
Foto: shutterstock.com

Parlament projednává vládní novelu zákona o zdravotních službách, která má usnadnit vedení zdravotní dokumentace v čistě elektronické podobě a do právního řádu zavádí pojem telemedicína.

Při prvním čtení návrhu poslanci avizovali, že se na zdravotním výboru dá očekávat košatá debata o přístupu ke zdravotnické dokumentaci a o ochraně osobních údajů, ale i o vymezení telemedicínských zdravotních služeb. Jak uvedl na prvním čtení návrhu ve sněmovně ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), důvodem zavedení definice telemedicínských služeb je právní jistota poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků a pacientů.

Zdravotní služby mohou být podle návrhu poskytovány na dálku, pouze pokud jsou splněny technické požadavky na kvalitu a bezpečnost komunikace. Tyto požadavky by následně měla stanovit vyhláška ministerstva zdravotnictví. Telemedicínské zdravotní služby bude moci nabízet pouze poskytovatel zdravotních služeb, ovšem bude možné poskytovat je v některých případech i mimo zdravotnické zařízení. Nebude možné vydat oprávnění k poskytování výhradně telemedicínských zdravotních služeb.

Jedním z bodů, které zřejmě ještě budou diskutovány, je změna okruhu osob, které smějí i bez souhlasu pacienta nahlížet do zdravotnické dokumentace. Návrh se snaží rozšířit tento okruh mimo jiné na zaměstnance krajských úřadů při šetření stížností nebo při jiných kontrolních činnostech. Dosud mohli do zdravotnické dokumentace nahlížet, pouze pokud měli zdravotnické vzdělání. Takové vzdělání podle autorů návrhu není pro kontrolory zapotřebí a krajským úřadům by změna pomohla zajistit personální kapacity na kontroly. „V případě osob, které se podílejí na výkonu působnosti správních orgánů za účelem kontroly, se vypouští požadavek, aby taková osoba měla způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Vzhledem k omezenému počtu zdravotnických pracovníků, kteří pracují ve správních orgánech, je tato podmínka významným omezením pro výkon kontrolní činnosti správních orgánů,“ píše se v návrhu.

Proti tomu se v připomínkovém řízení kategoricky ohradila Česká lékařská komora. Ministerstvo zdravotnictví ale její připomínku nepřijalo. „Česká lékařská komora trvá na zcela nepodkročitelné zásadě, kterou je ochrana osobních údajů pacienta a jednoznačné vymezení subjektů, které mohou do zdravotnické dokumentace pacienta nahlížet i bez souhlasu pacienta, a to v rozsahu dosavadní platné právní úpravy,“ uvedla ČLK ve svých připomínkách.

Pokud bude návrh schválen, mohl by nabýt účinnosti od 1. ledna 2024.

Sdílejte článek

Doporučené