Přeskočit na obsah

Od kamer k informacím: videodohled v moderním zdravotnictví

obr

Podobně jako v mnoha zemích po celém světě prochází zdravotnictví v České republice revolucí. Vzhledem k tak silným trendům, jako jsou digitalizace, osobní kontrola občanů nad svou zdravotní péčí a iniciativy zaměřené na pacienta, se v příštím desetiletí jednoznačně změní i technologie, které budou mít nemocnice k dispozici.

Jaime_Durbàn_Diez_de_la_Cortina-removebg-preview-modifiedV této rovnici nesmíme zapomenout na vliv pandemie covidu-19, která tuto transformaci urychlila tím, že přitáhla finanční prostředky i pozornost. Například podle databáze Světové zdravotnické organizace Global Health Expenditure věnovalo Česko v roce 2020 na zdravotnictví 9,2 procenta svého HDP, zatímco rok předtím to bylo 7,8 procenta, čímž se země zařadila mezi země s nejvyšším financováním veřejného zdravotnictví v tomto roce.

Zdravotní péče je jedním z klíčových zájmů Evropské unie a jejích členských států, přičemž důležitou roli v rychlém rozvoji výše uvedených trendů mají také videotechnologie.

Strategický rámec rozvoje zdravotnictví

Strategický rámec rozvoje zdravotnictví v ČR do roku 2030 je celostátní dokument, v němž vláda stanovuje strategii podpory a zkvalitňování zdravotního systému. Mezi popsanými klíčovými prioritami je modernizace zdravotních služeb a vylepšování funkcí eHealth v těsném souladu s trendy, o kterých jsme hovořili. Tyto priority odrážejí cíl Ministerstva zdravotnictví zlepšit dostupnost a výsledky zdravotní péče v české populaci díky přístupu zaměřenému na pacienta a rezonují s iniciativami Evropské unie, jako jsou programy „Health for Growth“ a „EU4Health“, které zdůrazňují přeshraniční spolupráci, výzkum a financování. Díky takovému zaměření, převratným technologiím i financování je oblast zdravotnictví připravena na podstatný upgrade v průběhu příštího desetiletí.

Role kamerových systémů

Kromě samotného dohledu a monitoringu můžou videotechnologie pomoci s dosažením cílů strategického rámce i jinými způsoby – umožňují rozvoj nových druhů zdravotní péče, jako je telemedicína a virtuální konzultace, zdravotní výchovy a školení, diagnostické zobrazovací telepatologie nebo poradenství při chirurgických zákrocích.

Ve společnosti Milestone Systems, která je v EMEA regionu už více než deset lídrem v oblasti IP videa, takovému použití videa říkáme „nad rámec zabezpečení“ – v tom smyslu, že kamerový systém se nepoužívá pouze k bezpečnostnímu videodohledu, ale k mnoha dalším účelům. Správa mnoha nesouvisejících technologií se ale stává obtížnější, a tak na trhu zdravotní péče zřetelně roste zájem o standardy a integrované platformy. Zvláště nemocnice potřebují soudržné a integrované technologie, které poskytnou zdravotnickým pracovníkům podstatné informace a výsledky, jež jsou snadno začlenitelné do jejich každodenního života a pracovních procesů, místo aby vytvářely další kroky nebo příliš komplikovaly jejich rutinní úkoly. Kritický nedostatek ošetřovatelského personálu v celosvětovém měřítku nám ukazuje, že nemocnice potřebují více než kdy jindy, aby byla technologie přizpůsobena lidem, a ne naopak.

Otevřená videoplatforma jako strategický krok

Milestone Systems nabízí software pro správu kamerových systémů, který je specificky sladěn s výše uvedenými potřebami zdravotnického trhu. Ve skutečnosti je toto strategické nastavení jedním z hlavních důvodů, proč se dánská společnost rozhodla upřednostnit zdravotnictví jako jedno ze čtyř svých hlavních průmyslových odvětví.

Na jedné straně máme videoplatformu s DNA založenou na otevřenosti, snadné integraci a na standardech. Flexibilita a přizpůsobitelnost kamerového systému umožňuje řešení přizpůsobit konkrétním potřebám provozovatele, ať už se jedná o ostrahu, nebo o zdravotní sestry. Na druhé straně je tu nemocniční ekosystém, který neustále tlačí na integraci, centralizaci, dostupnost a snadnou správu videa. Pryč jsou doby, kdy nemocnice hledaly zvlášť kamery pro bezpečnostní videodohled a zvlášť k monitorování pacientů. Nyní jsou trendem senzory, které slouží oběma účelům současně. Tento přístup maximalizuje investice a využívá plný potenciál technologií.

Efektivní využití videa

Videotechnologie může sloužit zároveň obecným službám i bezpečnostním a lékařským týmům, což je klíčové k zajištění maximální efektivity zdravotnických pracovníků v nemocnici. Při stavbě moderních nemocnic pozorujeme, že specificky sesterny požadují dílčí kamerové systémy věnované monitorování pacientů – ať už na psychiatrických odděleních, jednotkách intenzivní péče nebo v odděleních izolace. Zatímco běžné kamery obvykle dohlížejí bezpečnostní manažeři nebo pracovníci IT, tito operátoři mají jiné potřeby. Videodohledová řešení původně navržená pro bezpečnostní účely se proto postupně mění na univerzální, integrované kamerové systémy, které uspokojují různé zainteresované strany v nemocnici a řeší různé cíle. Nastává čas pro videoplatformu řízenou daty, která je přínosem pro celou nemocnici. Spíše než samostatné kamery – jednu pro zabezpečení chodby a druhou pro analýzu obrazu zaměřenou na pacienta – dává smysl sloučit tyto funkce do jednoho zařízení.

Takto efektivní využívání technologií je nezbytné v mnoha evropských zemích, které jsou silně závislé na veřejné zdravotní péči, včetně České republiky. Normou jsou totiž omezené finance a nezbývá než využití investic optimalizovat.

Budoucnost videa ve zdravotnictví

Videotechnologie zažívá absolutní revoluci také sama o sobě díky trendům, jako jsou umělá inteligence (AI) a internet věcí (IoT). Díky tomu lze záběry z kamer použít zcela novými způsoby, které dokonale odpovídají potřebám moderního zdravotnictví a vytvářejí slibnou budoucnost plnou synergií.

V nemocnici by se na každou kameru mělo pohlížet jako na další sadu očí věnovanou bezpečnosti a péči o pacienty. Kamery poskytují cenné poznatky, které umožňují zdravotníkům optimalizovat jejich čas. Mohou například monitorovat bloudící pacienty, odhalovat pády, které by mohly vést k závažnějším zraněním, identifikovat agresi v přijímacích prostorech, zvládat davy v čekárnách, zajistit nerušené heliporty a příjezdy sanitek či sledovat dostupnost operačních sálů. Tyto informace jsou přínosem nejen pro sestry a lékaře, ale také pro další zainteresované strany odpovědné za udržování hladkého servisu pro pacienty a efektivních procesů.

Ve společnosti Milestone Systems, která je světovým leaderem ve videoplatformách řízených daty, jsme neuvěřitelně nadšeni trajektorií zdravotnictví a klíčovou rolí, jakou budou v jejím pokroku hrát kamerové systémy. I když možná přesně nevíme, ve kterých aspektech tohoto odvětví způsobíme revoluci nebo které doplňkové technologie se k nám na této cestě připojí, jedna věc je jistá: budeme u toho a budeme utvářet řešení, která povýší naše nemocnice na zcela novou úroveň služeb a péče.

Jaime Durban,
EMEA manažer obchodního rozvoje v oblasti zdravotnictví, Milestone Systems

Nejmodernější řešení správy kamerových systémů ve zdravotnictví si můžete vyzkoušet s pomocí exkluzivní ukázkové stezky na adrese www.milestonesys.com.

Sdílejte článek

Doporučené