Přeskočit na obsah

Pojištěncům OZP hlídá lékové interakce robot

Na rozdíl od zatím nefunkčního sdíleného lékového záznamu, který bude sledovat jen léky na recept, vyhodnocuje také interakce s volně prodejnými léky, bylinkami, výživovými doplňky či potravinami.„Aplikace během pilotního provozu upozornila na potenciálně nevhodnou kombinaci 15 395 klientů OZP a 300 jich v loňském roce využilo možnosti konzultovat bezpečné kombinace léků prostřednictvím služby Asistent zdraví. V letošním roce poskytla OZP konzultace už stovce pojištěnců. Problémové lékové interakce se v ČR mohou týkat více než čtvrt milionu lidí,“ řekl při představení novinky Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel OZP. S více než 730 000 klientů je OZP třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou, za zdravotní péči hradí za rok kolem 20 miliard korun.Upozornění jsou od středně závažných interakcí, tj. od stupně tři

Robot upozorní také na shodu a podobnost lékových skupin, jejich rizikové podávání nebo nevhodné užívání. „Nejčastěji řešíme interakce, kdy může docházet k ovlivnění srdeční činnosti, zejména prodloužení rytmu a vzniku případné dysrytmie, interakce bisfosfonátů a vápenatých iontů, interakce mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy při léčbě vředů, refluxu a gastritidy nebo interakce mezi nesteroidními antiflogistiky a léčivy ovlivňujícími krevní tlak,“ upřesnila Mgr. Radka Brichcínová, vedoucí oddělení kontroly léčivých přípravků OZP.

Nový program vychází z toho, že pojišťovna má kompletní informace, jaké léky a léčivé přípravky byly klientům hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. „Díky tomu přesně víme, jaké léky kdy a kdo užívá nebo by měl užívat. Jsme tak schopni odhalit problematické lékové kombinace a klienta upozornit, že by měl či měla svůj seznam léků konzultovat s ošetřujícím lékařem nebo s naším Asistentem zdraví na telefonu 844 111 000,“ uvedl ředitel. Klienti si mohou vybrat, zda upozornění chtějí dostávat. Po registraci do aplikace Vitakarta dostanou nabídku, pokud o ni nestojí, mohou ji vypnout. „Jednoduchost systému je v tom, že pouze umožňujeme klientům využívat v jejich prospěch informace, které ze zákona mít musíme. Dáváme jim ale nový smysl a stavíme nad nimi službu s ohromnou přidanou hodnotou,“ řekl Ing. Kouřil.Cílem programu není zasahovat do skladby léčivých přípravků nebo měnit terapeutický režim

Klient pouze dostane doporučení, aby kombinaci užívaných léků zkonzultoval. „Nemáme informace o aktuálním zdravotním stavu a nevíme, do jaké míry se pacient řídí pokyny lékaře či lékárníka. Tím, kdo ručí za léčbu, je lékař, ten také rozhodne, zda má pacient léky v dané kombinaci dál užívat,“ zdůraznil ředitel.

Informace do systému automatické kontroly vstupují s krátkým zpožděním způsobeným prodlevou mezi vyzvednutím léků na recept klientem a okamžikem, kdy se tento údaj dostane do informačního systému OZP. Klienti si mohou do systému zadat sami také léky, které si pořídili bez předpisu, potravinové doplňky atd. Vedle hlídání bezpečných lékových kombinací mohou Vitakartu využít i pro připomínání času a dávkování, kdy lék vzít. Vitakarta ohlídá i docházející zásobu léků a klienta upozorní, že už je čas zajít k lékaři, respektive do lékárny pro další balení léku. Přehled užívaných léků a dalších přípravků má klient k dispozici například při urgentním ošetření, kdy údaje poskytne ošetřujícímu lékaři a nemusí složitě sestavovat seznamy s rizikem, že na něco zapomene, nebo v tu chvíli sestavování seznamů není ani schopen.


Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené