Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 04. srpen 2020 | Svátek má Dominik
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dohodovací řízení 2020: první dohody

Foto: Shutterstock

Dohodovací řízení 2020: první dohody

30.04.2019 09:37
Zdroj: MT
Autor: ač
První tři menší segmenty uzavřely v dohodovacím řízení o úhradách péče pro rok 2020 dohodu. Na jednání 29. dubna našli kompromis se zdravotními pojišťovnami zástupci fyzioterapeutů, ambulantní hemodialyzační péče a zdravotnických záchranných služeb.

„Všechny dohody vycházejí z nabídky zdravotních pojišťoven na čtyřprocentní nárůst úhrady oproti roku 2019 a z případného zohlednění mandatorních výdajů,“ uvedl náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík.

Poskytovatelé fyzioterapie v nelékařských profesích budou proti roku 2019 více motivováni pečovat o pacienty diagnózami náročnými na péči, například o lidi s následky cévních onemocnění mozku nebo děti s problematickým fyziologickým vývojem. „Poskytovatelé, kteří budou mít mezi svými ošetřenými pojištěnci minimálně pět procent pojištěnců s takovými diagnózami, si významně finančně polepší,“ uvádí Šmehlík. Hodnota bodu se jim navýší o 0,04 Kč z 0,83 a navýší se jim i limit celkové úhrady. „Kromě toho bude část navýšení úhrady, stejně jako v roce 2019, navázána na kvalitativní ukazatele - nízký podíl výkonů, které nevyžadují neustálou přítomnost fyzioterapeuta, a vysoký podíl výkonů s požadavkem vysoké kvalifikace fyzioterapeuta,“ doplňuje Šmehlík.

Do budoucna chce Unie fyzioterapeutů České republiky jednat s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o posílení kompetencí fyzioterapeutů.

Segment ambulantní hemodialýza je pro pojišťovny příkladem zavádění parametrů kvality do úhrad. Asociace dialyzačních středisek ČR souhlasila s pokračováním hodnocení kvality poskytované péče, které začalo v roce 2019. Na vyhodnocení kvality se podle dat poslaných do Registru dialyzovaných pacientů podílí Česká nefrologická společnost. Parametry kvality, na kterých se odborníci s pojišťovnami dohodli u pacientů s dlouhodobou dialýzou, jsou

  • hodnota Hb > 100 g/l minimálně u 70 procent pacientů
  • hodnota P < 1,8 mmol/l alespoň u 50 procent pacientů
  • hodnota KtV > 1,2 přinejmenším u 70 procent pacientů
  • alespoň 7 procent transplantovaných pacientů a pacientů zařazených na čekací listinu k transplantaci

Hodnota bodu se zvýší dialyzačními středisku o 0,02 Kč, pokud bude údaje do registru pacientů posílat, a pokud splní kvalitativní kritéria, tak až o dalších 0,04 Kč.

„Navýšení úhrady poskytovatelům dialyzační péče bude v roce 2020 vázáno na kvartální reporting výsledků poskytované dialyzační péče do registru dialyzovaných pacientů a vyhodnocení kvalitativních výsledků poskytované péče. Dohoda dále obsahuje podporu včasného zařazování pacientů s chronickým onemocněním ledvin na čekací listinu k transplantaci ledviny ve formě bonifikačních výkonů,“ shrnuje Šmehlík. Zmíněné bonifikační výkony souvisí s vyšetřováním vhodnosti pacientů a dárců k transplantaci ledviny a mají hodnotu tří až dvaceti tisíc korun.

Zdravotnické záchranné službě a poskytovatelům neodkladných převozů se podle dohody valorizují dopravní výkony i zdravotní výkony. I v tomto segmentu ale mohou přijít napříště i systematické změny. „Kromě navýšení úhrady se dále poskytovatelé se zdravotními pojišťovnami dohodli na spolupráci na tvorbě společných indikátorů pro měření efektivity poskytované péče v tomto segmentu,“ uvedl Šmehlík.

Jednání ve větších segmentech zdravotních služeb dále probíhají a jsou naplánována až do druhé poloviny května. V porovnání s rokem 2019 by v roce 2020 mělo jít do zdravotnictví o 20 miliard korun více, z toho zhruba sedm miliard spolknou podle odhadu pojišťoven vynucené výdaje. Loni historicky poprvé uzavřelo dohodu o úhradu péče se zdravotními pojišťovnami v rámci dohodovacího řízení všech třináct segmentů. Jak se vyvíjejí letošní jednání bude Medical Tribune dále sledovat.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky