Přeskočit na obsah

Přáda ze Sekce mladých lékařů ČLK se stal viceprezidentem

MUDr. Jan Přáda
Viceprezident ČLK Jan Přáda na sjezdu ČLK. Foto: MT

Delegáti sjezdu ČLK zvolili viceprezidentem komory Jana Přádu. Podpořil jej prezident Milan Kubek.

AKTUALIZOVÁNO Hlavní tvář protestu mladých lékařů proti nepřijatelným pracovním podmínkám, předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda, získal mezi čtyřmi kandidáty největší důvěru delegátů sjezdu lékařské komory a vyhrál ve volbách viceprezidenta.

„ČLK může fungovat jako hlídací pes českého zdravotnictví,“ řekl ve svém kandidátském projevu Přáda. Komora má podle něj hlídat legislativní procesy a významné instituce.

Atraktivnější pro své členy ČLK podle něj bude tehdy, když bude lékařům aktivně nabízet své služby a aktivně informovat o své činnosti, a to i novými komunikačními kanály. Pro pacienty zas musí komora garantovat profesní úroveň lékařů, uvedl Přáda ve svém kandidátském projevu.

Na základě zkušenosti s iniciativou Lékaři jsou jenom lidi vnímá, že mnoho potřebných změn se vyřeší jen dlouhodobou snahou. Za důležité považuje, nebát se tvrdě prosazovat své zájmy.

Mezi dlouhodobější cíle komory by měla podle Přády být kultivace postgraduálního vzdělávání, zlepšení pracovních podmínek pro lékařky a lékaře na rodičovské dovolené a otázky dlouhodobé udržitelnosti zdravotnického systému, tak, aby v něm nastupující lékaři mohli pracovat dalších dvacet třicet let.

Pro mnohé delegáty byl Přáda symbolem generační obměny a kandidátem, který by mohl zlepšit obraz komory u mladých lékařů a pomoci ji omladit.

Množství delegátů na druhou stranu oceňovalo množství práce, které funkci viceprezidenta věnoval v uplynulém období Zdeněk Mrozek. Ten také znovu kandidoval a získal ve třetím kole volby viceprezidenta 83 hlasů proti Přádovým 166 hlasům. Dalšími kandidáty byli poslanec Milan Brázdil a právnička ČLK Dita Mlynářová.

Přádu na sjezdu podpořil prezident ČLK Milan Kubek, když okomentoval Přádovu prezentaci činnosti Sekce mladých lékařů ČLK. „Jako bych se díval do zrcadla viděl sebe sama a své kamarády z LOK (Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů, pozn. red.) před 25 lety. Byl bych rád, aby sjezd dal jasně najevo, že to je boj celého lékařského stavu, nejen skupiny mladých nezkušených lékařů,“ řekl Kubek.

Sjezd ČLK v usnesení delegátů vyjádřil poděkování doktoru Mrozkovi za jeho dlouholetou činnost pro blaho lékařského stavu ve funkci viceprezidenta ČLK.

XXXVII. sjezd České lékařské komory se ve svém prvním dni 4. 11. 2023 často vracel k otázkám zákoníku práce a aktuálního protestu Lékaři jsou jenom lidi, který iniciovala Sekce mladých lékařů ČLK.

Kromě toho sjezd schválil změnu stavovského předpisu organizačního řádu, podle kterého se mělo představenstvo okresního sdružení ČLK scházet minimálně šestkrát za rok, podle nového znění předpisu bude stačit, když se zasedání představenstva okresu svolá čtyřikrát za rok. Delegáti to schválili přesto, že tuto změnu představenstvo ČLK nedoporučilo schválit. Jak uvedl prezident Kubek, osobní setkávání a kontakty jsou podle něj žádoucí v představenstvu okresního sdružení častěji než jednou za čtvrt roku.

Sjezd také potvrdil změnu stavovského předpisu o systému celoživotního vzdělávání lékařů, který upravuje celoživotní vzdělávání. Upřesňuje některé upravují některé technické parametry a etabluje elektronické formy vzdělávání.

Kubkovi zvýšili odměnu na 150 000 měsíčně

Sjezd rozhodl zvýšit prezidentovi ČLK paušální náhradu za ztrátu času na 150 000 korun měsíčně a viceprezidentovi paušální náhradu za ztrátu času na 110 000 korun měsíčně, a to od 1. ledna 2024. 

Tento návrh ovšem neprošel napoprvé. V sobotu člen představenstva ČLK Josef Trnka přednesl návrh navýšení měsíčního paušálu oběma o 25 procent a návrh o čtyři hlasy neprošel, delegáti odsouhlasili jen mimořádnou odměnu ve výši měsíční výplaty. V diskuzi zaznělo, že zatímco loni lékaři schválili navýšení hodinové sazby pro ostatní funkcionáře ČLK z 400 korun na 600 korun, odměny prezidenta a viceprezidenta se neměnily od roku 2018, od kdy bral prezident měsíčně 115 tisíc korun hrubého, viceprezident 86300 hrubého. 

V závěrečném usnesení sjezdu pak ovšem bylo navýšení odměny delegáty schválené. 

Loni ČLK zvýšila členské příspěvky, pro příští rok zůstávají beze změny.

První den jednání XXXVII. sjezdu se proti schválenému programu dostal do pětihodinového skluzu po organizačních zmatcích při volbě členů revizní komise a čestné rady ČLK. Na programu bylo také vystoupení ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška a ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka.

(V textu jsme 6. 11. doplnili informace z neděleního usnesení XXXVII. sjezdu delegátů ČLK o poděkování viceprezidentovi a o navýšení odměny prezidenta a viceprezidenta.)

Sdílejte článek

Doporučené