Přeskočit na obsah

Příležitost k osobnímu růstu se studiem MBA – už za 1 rok

PR článek zdravotnictví 2

Pohybujete se už několik let v sektoru zdravotnictví a na další dlouhodobé studium vám při vašem pracovním vytížení nezbývá tolik času? Chcete ovládnout aktuální trendy, pracovat na sobě a posouvat dále i váš tým?

Vyzkoušejte program MBA Management zdravotnictví, který je speciálně navržen pro oblast medicíny a zdravotnictví pro všechny manažery zdravotnických a sociálních zařízení, stejně tak pro manažery farmaceutických společností a pojišťoven. Kombinovanou i online formu nabízí pro všechny zájemce Business Institut, který patří mezi nejdéle fungující manažerské školy v České republice.

Pro MBA školy je prioritou fokus nejen na prohloubení již nabytých znalostí, ale zásadní je apel na získání praktických dovedností v oboru. Studenti kombinované formy studia se v podvečerních hodinách potkávají 1x měsíčně osobně s lektory v pražských Vršovicích. Lektorská setkání zajišťují největší kapacity, kteří se se studenty dělí o cenné zkušenosti získané několikaletou praxí v oboru.

Studenti se při výuce blíže obeznámí s managementem zdravotnických zařízení, personálním a strategickým managementem, projektovým řízením a právní úpravou zdravotnictví. Velká pozornost je věnována i psychologii, kde je věnován prostor pro vhodně zvolenou komunikační technikou s ohledem na etiku a také řízením vztahů s pacienty a zákazníky. Důležitá je i péče o sebe samotné, na co se zaměří v modulu Efektivní sebeřízení a time management.

Studenti mohou čerpat inspiraci z tematických přednášek, ať už osobně nebo v online prostoru, stejně tak i formou setkání s úspěšnými osobnostmi, jako například s Prof. MUDr. Janem Pirkem, DrSc. nebo JUDr. Michaelou Chaloupkovou, MBA.

Program MBA Management zdravotnictví na Business Institutu je možno studovat jak online, tak kombinovanou formou zahrnující 11 interaktivních přednášek a e-learning. Studenti získají přístup do unikátní Studentské sekce, kde mají k dispozici studijní materiály, online knihovnu, sylaby, prezentace, slevy u našich partnerů a další výhody, jako například možnosti financování studia přes benefity od zaměstnavatelů. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce.

Zajímají vás zkušenosti absolventů s tímto programem? Jak uvádí klinický inženýr Kardiocentra KKN a.s. a vedoucí oddělení pro zdravotnickou techniku, Ing. Martin Čvančara: „Během studia jsem se naučil efektivněji řídit oddělení a zaměstnance a získané poznatky včetně nových trendů, které jsem v průběhu studia aplikoval do praxe včetně navrženého algoritmu ze závěrečné práce. Studium jednoznačně doporučuji, a to nejen lidem působícím ve firmách nebo mezinárodních společnostech, ale všem, kteří se chtějí profesně posunout dále.“

„Na štúdiu MBA na Business Institutu – Management zdravotnictví som kvôli dostupnosti veľmi uvítala možnosť absolvovať online formu štúdia, ktorá bola v danom momente pre mňa jedinou možnosťou. Vďaka videoprednáškam a konzultáciám prostredníctvom študentskej sekcie bola táto forma osobnejšia a interaktívnejšia. Štúdium som si vedela zladiť s ostatnými pracovnými a súkromnými povinnosťami. Oceňujem profesionálny, ústretový a ochotný prístup zo strany študijného oddelenia aj lektorov. MBA štúdium zmenilo môj pohľad na množstvo tém a problémov v pracovnom živote a určite ho vnímam ako pozitívnu voľbu osobného a kariérneho rozvoja.“ chválí studium lékařka Denisa Dunayová.

Studium trvá pouze 1,5 roku, lze jej zvládat při zaměstnání a v případě, že si uchazeči zvolí online formu, studují pouze 1 rok. Po úspěšném zakončení studia získají titul MBA za jménem. Udělejte první krok ještě dnes a podejte si zdarma přihlášku ke studiu MBA.

Sdílejte článek

Doporučené