Přeskočit na obsah

Rada poskytovatelů kritizuje dohodu vlády s protestujícími lékaři

Ministerstvo zdravotnictví. Foto: MT

„Nesystémový politický krok, který nic neřeší.“ Zástupci zaměstnavatelů ve zdravotnictví a soukromých lékařů vyjádřili na jednání s ministrem zdravotnictví obavy, že prosincová dohoda o přesčasech povede k eskalaci potíží. Odmítli také politické zásahy do zdravotnictví, výsluhy pro zdravotníky i slíbený zákon o odměňování zdravotníků.

Poradní orgán ministra zdravotnictví Rada poskytovatelů MZ, která sdružuje zástupce soukromých lékařů, poliklinik, nemocnic, ústavů a dalších skupin poskytovatelů zdravotních služeb, na svém lednovém zasedání za přítomnosti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka vyjádřila nesouhlas s tím, jak vláda vyřešila protesty nemocničních lékařů proti nadměrnému zatížení přesčasovou prací. „Rada poskytovatelů nepovažuje způsob řešení prosincové protestní akce ‚mladých lékařů‘ a odborářů za správný. Jedná se o další z řady nestandardních politických kroků, který sice krátkodobě zklidnil situaci, ale nepřináší žádná systémová řešení personálních problémů českého zdravotnictví. Naopak taková řešení odkládá, což povede v budoucnosti k eskalaci stávajících potíží,“ schválili ve svém usnesení členové Rady poskytovatelů. A to téměř jednomyslně. Podle zápisu nebyl nikdo proti, jeden člen rady se zdržel hlasování.

Ministerstvu se od zástupců poskytovatelů dostalo širší kritiky. Kromě toho, že kritizovali řešení protestů, vyjádřili se zástupci poskytovatelů také k zákonu o odměňování ve zdravotnictví, což je jeden z bodů prosincové dohody vlády s lékaři. V diskusi na jednání rady k tomuto zákonu zazněly obavy. „Zákon o odměňování zdravotníků považujeme za návrat ke státnímu zdravotnictví, a proto by v systému být neměl,“ uvedl podle zápisu člen rady MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR. Ve svém usnesení pak Rada poskytovatelů odmítla zásahy státu do odměňování zdravotníků, vytváření jednotných platových tabulek pro všechny poskytovatele zdravotních služeb, a proto také zásadně odmítla i vytvoření zvláštního zákona o odměňování pracovníků ve zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek podle zápisu při jednání připomněl přítomným zástupcům poskytovatelů, že zákon o odměňování byl požadavkem České lékařské komory. Podle jeho názoru by prý byla lepší cesta vytvořit svaz zaměstnavatelů ve zdravotnictví a uzavřít „velkou“ kolektivní smlouvu, tedy zřejmě kolektivní smlouvu vyššího stupně.

Rada je i proti zavedení výsluh pro lékaře v nemocnicích a také vyzvala upustit od „dalšího plýtvání prostředky veřejného zdravotního pojištění na plošné navyšování platů selektované skupině zdravotníků bez vazby na zvýšení efektivity a produktivity zdravotní péče poskytované pacientům“. Kritizuje politické zásahy do systému veřejného zdravotního pojištění a zvýhodňování jednoho segmentu na úkor jiných.

Ministra zdravotnictví rada vyzvala, „aby připravil návrhy skutečně systémových změn ve struktuře a organizaci poskytování zdravotní péče zaměřené na zvýšení efektivity a produktivity zdravotního systému, které jediné mohou být skutečným řešením problémů (nejen personálních) českého zdravotnictví“. Mezi nimi by podle Rady poskytovatelů měla být urychleně připravena novela vyhlášky o personálním zabezpečení zdravotních služeb a změny postgraduálního vzdělávání.

Na usnesení rady MT upozornil MUDr. Šonka. Na sociálních sítích je komentoval další člen rady, prezident České stomatologické komory doc. Roman Šmucler: „Rada poskytovatelů odhlasovala za účasti pana ministra: Už žádné politické zásahy do úhrad pojišťoven, žádné platby části zdravotníků navíc, žádné výsluhy, opřít se do restrukturalizace a změnit vzdělávání. Zastupujeme ‚jenom‘ 100 % kapacit, tak by bylo fajn příště jednat s námi!“ napsal.

Usnesení Rady poskytovatelů 9. 1. 2024

Rada poskytovatelů zdravotní péče, která je externím odborným poradním sborem ministra zdravotnictví reprezentujícím všechny skupiny poskytovatelů zdravotních služeb, jejímž účelem je efektivní naplňování zdravotní politiky ministerstva zdravotnictví v oblasti poskytování zdravotní péče, se na svém posledním jednání v úterý 9. ledna 2024 usnesla na těchto bodech:

  • Rada poskytovatelů nepovažuje způsob řešení prosincové protestní akce „mladých lékařů“ a odborářů za správný. Jedná se o další z řady nestandardních politických kroků, který sice krátkodobě zklidnil situaci, ale nepřináší žádná systémová řešení personálních problémů českého zdravotnictví. Naopak taková řešení odkládá, což povede v budoucnosti k eskalaci stávajících potíží.
  • Rada poskytovatelů odmítá politické zásahy do systému veřejného zdravotního pojištění. Roli zdravotních pojišťoven a jejich suverenitu je třeba posílit, nikoli ji oslabovat.
  • Rada poskytovatelů odmítá zásahy státu do odměňování zdravotníků a vytváření jednotných platových tabulek pro všechny poskytovatele zdravotních služeb. Proto Rada poskytovatelů zásadně odmítá vytvoření zvláštního zákona o odměňování pracovníků ve zdravotnictví.
  • Rada poskytovatelů odmítá zavádění výsluh pro lékaře v nemocnicích.
  • Rada poskytovatelů odmítá bezdůvodné zvýhodňování jednoho segmentu na úkor jiných skupin poskytovatelů zdravotních služeb.
  • Rada poskytovatelů vyzývá všechny zainteresované, aby upustili od dalšího plýtvání prostředky veřejného zdravotního pojištění na plošné navyšování platů selektované skupině zdravotníků bez vazby na zvýšení efektivity a produktivity zdravotní péče poskytované pacientům a podobných nekoncepčních návrhů.
  • Zároveň Rada poskytovatelů vyzývá ministra zdravotnictví, aby připravil návrhy skutečně systémových změn ve struktuře a organizaci poskytování zdravotní péče zaměřené na zvýšení efektivity a produktivity zdravotního systému, které jediné mohou být skutečným řešením problémů (nejen personálních) českého zdravotnictví.
  • V souvislosti s tím Rada poskytovatelů vyzývá ministerstvo zdravotnictví, aby urychleně připravilo novelu vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb a systému postgraduálního vzdělávání.

Zdroj: ppo.mzcr.cz

Sdílejte článek

Doporučené