Přeskočit na obsah

Radovan Kouřil: Nezbylo nám než krátit úhrady

  • Co vás zaujalo na analýze ekonomické situace zdravotních pojišťoven pro letošní rok?

 Studie je pro nás cenná v tom, že přišel někdo mimo prostředí zdravotních pojišťoven a dívá se na systém svýma očima, z pohledu ekonomického zdraví. V dnešních úspěšných dobách celé ekonomiky zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven rostou. Když se na ně díváme v absolutní výši, vypadají impozantně. Hovoříme o miliardách, možná desítkách miliard korun. Často se setkáváme s tlakem na to, abychom rozpouštěli zůstatky do úhrad. Studie ovšem ukázala, že když přepočteme zůstatky na počet dnů, po které by pokryly závazky, nestačily by ani na měsíc. To je v dobách hojnosti, jaké prožíváme, hrozně málo. Tento pohled by se měl více dostávat do povědomí.

Čtěte také
  • OZP byla vyhlášena jako vítěz Indexu zdraví zdravotních pojišťoven. Jak moc se cítíte ekonomicky stabilní jako OZP?

Cítíme se mnohem stabilnější, než jsme se cítili zhruba před pěti lety. Oborová zdravotní pojišťovna velmi doplatila na někdejší změny v přerozdělování a zůstatky měla velmi nízké. Podařilo se nám trendy otočit a pojišťovnu významně stabilizovat. Nejsme ale v takové situaci, abychom mohli říct, že je pojišťovna dostatečně finančně zajištěna na krizové období, kdy bude klesat výběr pojistného, bude se zvyšovat nezaměstnanost. Na to by přitom měla mít pojišťovna dostatek zdrojů, aby mohla i v takovém období zaplatit péči ve stejném objemu jako v dobách hojnosti.

 

  • Jaké kroky jste dělali ke stabilizaci po změně přerozdělování pojistného?

V první fázi jsme museli velmi restriktivně nastavit úhrady, což mělo v té době negativní dopad na vnímání pojišťovny ze strany poskytovatelů. Když krátíte úhrady, nebere to nikdo pozitivně. Nám v té době ale nezbylo nic jiného, museli jsme se srovnat s ostatními pojišťovnami. Dříve byla OZP vnímána jako pojišťovna, která platí nejlépe, a všichni ji měli rádi. Když jsme klesali na úroveň ostatních, není to dobře vnímáno. Pomaličku už se ale můžeme nadechovat a vracet některé úhrady zpátky na vyšší úroveň.

 

  • Kde cítíte tlaky poskytovatelů na navyšování úhrad z nahromaděných rezerv? 

Cítili jsme je v dohodovacím řízení o úhradách na příští rok, nejmarkantnější to bylo v lůžkové péči. Abychom se vůbec mohli k dohodám dostat, museli jsme přistoupit na vyšší úhrady, než bych si uměl představit. Nepochybně bude příští rok vyjednávání ještě těžší, než to bylo v letošním roce.

 

  • Na čem bude záviset, jestli se budou příští rok ještě rezervy navyšovat? 

Na vývoji ekonomiky. Pokud bude i v příštím roce růst výběru pojistného kolem osmi devíti procent jako v letošním roce, budou pokračovat dobré časy. Pokud objem vybraného pojistného klesne, nebo ten růst nebude tak velký, začnou se rezervy ztenčovat.

 

  • Při představování studie zaznělo, že pro dlouhodobou stabilitu zdravotnictví je klíčové dostat do něj dodatečné příjmy. Souhlasíte s tím?

Souhlasím. Jsem si skoro jistý, že se tomu nevyhneme. Ve srovnání se všemi vyspělými zeměmi je podíl soukromých výdajů na zdravotnictví v České republice jeden z nejmenších. Chtě nechtě se to bude muset do budoucna změnit, i když je to politický oříšek.

 

Čtěte také
 

 

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…