Přeskočit na obsah

Role praktika v paliativní onkologické léčbě

lékař, senior
Foto: shutterstock.com

Na Brněnských onkologických dnech v rámci vzdělávacího semináře pro praktické lékaře „Onkologická problematika v ordinaci PL“ část I zazněla přednáška MUDr. Ondřeje Slámy, Ph.D., MOU Brno, který se zaměřil na otázku akutních stavů v onkologické paliativní péči a na to, co lze a co nelze zvládnout doma. Jak připomněl, akutní stavy vznikající v důsledku progrese nádoru nebo jeho komplikací vyžadují rychlé a kvalifikované řešení. Jsou často příčinou utrpení a frustrace pacientů a jejich blízkých. Velkým rizikem je zde péče neadekvátní potřebám a přáním pacientů. Tyto stavy jsou často zdrojem klinicko-eticko-právní nejistoty. Někteří lékaři k nim přistupují „neakutně“, jiní nezohledňují specifika pokročilého onemocnění a přání pacienta a automaticky nemocné nechávají převážet do nemocnice. Postupovat je potřeba individuálně, což znamená vědět, jak pacient a rodina rozumí situaci, jaké jsou cíle péče, co si informovaný pacient přeje, jaká je předpokládaná prognóza délky života, zda nemocnice nabízí nějakou zásadní léčebnou možnost a jaký rozsah péče je v danou chvíli reálně zajistitelný v domácím prostředí.

Akutní stavy v paliativní péči, s nimiž se PL setká, jsou často rámcově očekávatelné, jedná se zejména o bolest, dušnost, zvracení, „pacient nejí a nepije“ a zmatenost. Celkový klinický kontext určuje, jaký rozsah vyšetření a které léčebné postupy jsou přiměřené. Pacientovi je potřeba ulevit v reálném čase, pro což mohou PL využít adekvátní lékové formy v adekvátní dávce, rychle působící analgetika a náplasti (efekt ale až za 48 hod.). Výhodou může být subkutánní přístup, který zajistí bezpečné, jednoduché a opakované podání léku a je ideální pro domácí prostředí.

Každý PL, který pečuje o onkologické pacienty v paliativní péči by podle MUDr. Slámy měl mít lékárničku s následující výbavou, s níž zvládne téměř všechny akutní stavy:

  • Morfin 10 mg, 20 mg amp (I.V., S.C., I.M.)
  • Haloperidol 5 mg, amp (I.V., S.C., I.M.)
  • Degan 10 mg amp (I.V., S.C., I.M.)
  • Midazolam 5 mg, 15 mg amp (I.V., S.C., I.M.)
  • Dexona popř. Solumedrol (I.V., S.C.)
  • Furosemid amp. (I.V., I.M, S.C.)
  • Algifen popř. Novalgin amp. (I.M., I.V.)

„Co lze a nelze zvládnout doma závisí na klinickém stavu pacienta, shodě v cílech léčby a plánu péče, motivaci a možnostech rodiny a reálné dostupnosti lékařské a ošetřovatelské podpory v domácím prostředí. Role praktického lékaře je zde klíčová,“ zdůraznil MUDr. Sláma s tím, že u nás hrazený model mobilní specializované paliativní péče zvládne řešit i klinicky velmi nestabilní stavy.

Doporučené