Přeskočit na obsah

V EUC telemedicína přispívá i ke slaďování profesního a osobního života

lékař, e-learning
Foto: shutterstock.com

Klíčovým personálním aspektem zdravotnické skupiny EUC a. s. s důrazem na význam ambulantních služeb, které poskytujeme, je péče o naše zaměstnance. Naše skupina se dlouhodobě snaží zlepšovat dostupnost a kvalitu ambulantní péče, což je v současné době stále aktuálnější téma. V neposlední řadě se chci dotknout i problematiky work–life balance a týmové spolupráce v rámci našeho zdravotnického personálu.

Zkoumání work–life balance mezi zdravotnickými pracovníky v ambulantních zařízeních a nemocnicích odhaluje jasné rozdíly. Zatímco nemocniční prostředí může být často spojeno s delšími směnami a větším tlakem, ambulantní zařízení nabízejí více flexibilní pracovní dobu, což přispívá k lepší rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Tato rovnováha přispívá k osobní pohodě zdravotnických pracovníků, ale také k udržení vysoké úrovně péče o pacienty.

Srovnání počtu ambulancí v České republice s jinými zeměmi, jako jsou Německo a Rakousko, odhaluje zajímavé trendy. Například v Německu je na 100 000 obyvatel dostupných více ambulantních služeb než v České republice. V Rakousku pak lze pozorovat silnou tendenci k integraci ambulantních služeb s nemocniční péčí. Investice do technologií a inovací hrají klíčovou roli v transformaci zdravotních systémů. Digitalizace zdravotnických záznamů, telemedicína a používání umělé inteligence pro diagnostické účely se stávají stále běžnějšími a nabízejí možnosti pro zefektivnění práce zdravotnických pracovníků a zlepšení přístupu k péči pro pacienty. Jedná se ale o podpůrné metody lékařů, rozhodnutí stále patří lékaři. Zdravotničtí pracovníci se k těmto inovacím často stavějí vstřícně, zejména pokud jsou řádně zaškoleni a mají k dispozici potřebnou podporu pro adaptaci na nové technologie.

Telemedicína, která je silně podporována mladšími generacemi a stává se stále více součástí naší ambulantní péče, umožňuje lékařům poskytovat konzultace a léčbu na dálku. To nejen zvyšuje přístupnost a pohodlí péče pro pacienty, ale také nabízí lékařům další pružnost v tom, jak a odkud mohou pracovat.

EUC nabízí další výhodu, a tou je flexibilita pracovní doby. Tato flexibilita může přispět k lepší duševní pohodě a snížení rizika vyhoření, což je důležité jak pro osobní zdraví, tak pro kvalitu péče o pacienty.

V našich zařízeních je znatelná těsnější týmová spolupráce a komunikace mezi zdravotnickými pracovníky.

V souhrnu, pracovat v ambulantním zařízení nabízí lékařům řadu výhod, které jsou v souladu s dnešními trendy a očekáváními v oblasti zdravotní péče, včetně flexibilní pracovní doby, možnosti využití telemedicíny, širšího spektra specializací a týmové spolupráce. Tyto aspekty mohou přispět k vyšší spokojenosti v práci a lepší rovnováze mezi pracovním a osobním životem. Mileniálové a generace Z jsou často považováni za „digitální děti“, které vyrůstaly v době rychlého technologického pokroku a jsou zvyklé na používání digitálních technologií ve svém každodenním životě.

Tyto generace také vykazují silný zájem o work–life balance. Tento trend je výsledkem měnících se názorů na pracovní kulturu, kde důraz na osobní pohodu a volný čas nabývá na důležitosti. Mladší generace hledají pracovní příležitosti, které nabízejí flexibilní pracovní dobu, možnost práce na dálku a podporu duševního zdraví. Z těchto důvodů mohou být mileniálové a generace Z považováni za hlavní podporovatele telemedicíny a work–life balance. V našich zařízeních je kolegialita a týmová spolupráce dalším klíčovým aspektem, který ovlivňuje kvalitu našich služeb.

Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, LL.M., personální reditelka EUC

Sdílejte článek

Doporučené