Přeskočit na obsah

V menší nemocnici se mladý lékař dostane k základům medicíny

Při přípravě na atestaci se v menších nemocnicích dostanou lékaři k základům medicíny. To vše zaznělo v rozhovorech, jež MT poskytli zástupci nemocnic i mladí lékaři.


Proč je pro mladého doktora výhodné nastoupit po fakultě do menší nemocnice, jsme se zeptali MUDr. Jiřího Laštůvky, chirurga Nemocnice Jihlava, p. o., který první rok po fakultě strávil ve velké pražské nemocnici. „Do jihlavské nemocnice jsem přišel až po roce práce v Thomayerově nemocnici, protože jsem jako každý začínající doktor chtěl dělat velkou medicínu na velkém pracovišti, což ale není vždy pravda. Ač to mělo spoustu benefitů, myslím si, že nemocnice jako Jihlava mohou nabídnout mladým doktorům hlavně hodně práce, té rutinní, která je posune rychle dál, k základům, které musejí mít, a myslím si, že v jihlavské nemocnici jim můžeme nabídnout dobrý kolektiv, poměrně dobrou úroveň medicíny na dobrém, rekonstruovaném a sympatickém pracovišti. Stáže je možné si domluvit i nad rámec školy, umožňujeme i programy jako Ph.D., které většinou jsou vázané jen na fakultní nemocnice. Pokud někdo váhá, kam jít, je absolventem, tak v menší nemocnici je start pro jeho kariéru asi lepší, k výkonům se dostane rychleji, dostane se rychle do procesu a bude mít lepší přehled, až bude zvažovat, co chce dál dělat. Já pracuji v Nemocnici Jihlava na chirurgii zatím jako sekundární lékař. Mladým kolegům se snažíme vzdělání poměrně rychle poskytnout, je spousta možností, rezidenčních programů, nekladou se bariéry, mají rychle naoperováno, rychle zvládnuté výkony, které potřebují na atestaci, a personálně většina míst se ukáže jako možných obsadit, takže práci u nás určitě najdou.“

Máte už představu, zda nastoupíte do velké nebo menší nemocnice, jsme se zeptali Dominika Koreného, studenta čtvrtého ročníku 3. LF UK. „Mým přáním je pracovat ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, protože chci skloubit práci s výzkumem. K volbě mě hodně motivovala praxe v této nemocnici, a i celkově se mi prostředí tam líbí.“ Můžete jako spoluorganizátor veletrhu zhodnotit zájem vystavujících nemocnic i studentů? „V současné době je zájem nemocnic o účast tak velký, že musíme vybírat. Zároveň stále přijímáme nové vystavovatele, ale to nejde do nekonečna, je to omezeno prostorovými možnostmi školy. Zájem studentů každý rok narůstá. Snažíme se v rámci PR propagovat tuto akci mezifakultně, takže tu máme studenty také z 1. LF UK nebo LF UP Olomouc.“

Program „Lékařem nanečisto“ nabídla na veletrhu Krajská nemocnice Liberec, a. s. Jany Koškové, kontaktní osoby pro zajištění této praxe, jsme se zeptali, co si pod tímto názvem představit. „Nabízíme studentům lékařských fakult od čtvrtého ročníku možnost strávit týden na oddělení, které si vyberou, a jakoby stínovat staršího zkušeného lékaře, aby poznali tým lidí a seznámili se důkladně s denní rutinou oboru, který je zajímá. Primárně je to program pro studenty všeobecného lékařství, ale z důvodu zájmu jsme nabídku rozšířili i na další obory jako fyzioterapeut, všeobecná sestra, laborant.“ Máte zkušenost s tím, že studenti, kteří u vás tuto stáž absolvovali, pak u vás také jako absolventi nastoupí? „Ano, a velmi dobrou. Poznají na stáži práci v nemocnici mimo Prahu. Nabízíme jim zároveň ubytování zdarma po celou dobu praxe, zvýhodněné stravování, takže se snažíme, aby studenta co nejméně zatížilo to, že nám věnuje svůj čas a zájem. My pro něj uděláme maximum, aby se mu u nás zalíbilo, ideálně aby zůstal. Na stáž mohou přijít studenti kdykoli během roku, pokud to ladí s možnostmi oddělení, protože musí vždy být jeden student a jeden mentor. Pro studenta je to výhodné, není to odborná praxe, kde by měl něco vykonávat, nepouštíme ho k tomu, má jen pozorovat a načerpávat atmosféru.“

Jaké možnosti má mladý doktor poté, co se rozhodne nastoupit právě u vás, zeptali jsme se primáře ARO MUDr. Petra Štěpánka ze Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. „Nabízíme jim alternativu toho, jak jsou vychováváni na klinickém pracovišti typu, kde praktická medicína tak trochu uniká. Mohou přijít do některé z velmi době vybavených moderních pěti nemocnic holdingu a medicínu si osahat, poznat praktickou stránku medicíny tzv. na venkově.“ Jaký je zájem studentů nastoupit do menší nemocnice? „Zájem je, až nás to překvapuje. Jsou to často studenti, kteří z regionu odešli na lékařskou fakultu do Prahy a chtějí se vrátit a věnovat se medicíně na venkově. Například náchodská nemocnice dostavuje dva moderní pavilony a do nových prostor se bude stěhovat většina oddělení. Snažíme se jim nabídnout tuto vizi, aby mohli začít pracovat u nás a uměli si představit možnosti.“

Absolventi se připravují na atestaci, jak se o ně u vás staráte, mají zajištěn odborný dohled, dozor, aby nebyli hozeni do služby třeba přes noc úplně sami? To rozhodně nebudou, většina oddělení je dobře saturována natolik, že se jim vždy někdo věnuje. Každý má svého mentora, do služby je samostatně neházíme, to určitě není možné. Pokud by začali sloužit ještě před kmenem, tak vždy jsou na pracovišti s lékařem se specializací, vždy se mají na koho obrátit. Zpočátku jsou plně pod jeho vedením.“

Co si od účasti na veletrhu slibuje Krajská zdravotní, a. s., a co mohou studenti získat, zeptali jsme se MUDr. Petra Najmana, ředitele zdravotní péče o. z., primáře ORL Nemocnice Most, o. z. „Krajská zdravotní vystavuje na veletrhu dlouhodobě. Dříve byla strategie taková, že na veletrh práce jezdili zástupci z personálního oddělení, letos jsou tady poprvé lékaři anebo ředitelé nemocnic, konkrétně z Děčína, Teplic, Mostu a Chomutova.“ V čem se touto personální změnou změnil způsob podání informace? „Změna je taková, že my jako ředitelé chceme být u nabídky zaměstnání. Myslíme si, že osobní kontakt je lepší, než když to necháme pouze na personalistech.“ Na co se studenti ptají, co je přiláká, aby nastoupili k vám, a ne do velké fakultní nemocnice? V čem je výhoda menší nemocnice? Most není úplně malá nemocnice. Krajská zdravotní jako taková má výhodu pěti nemocnic a můžeme v rámci vzdělávání nabídnout lékařům stáže i v nemocnici vyššího typu, ke kterým patří nemocnice v Ústí nad Labem, a přitom jsou stále zaměstnanci naší nemocnice. Můžeme vzájemně participovat a pomáhat si v rámci naší společnosti KZ a. s. Výhoda zůstat v Ústeckém kraji je v tom, že Ústecký kraj i Krajská zdravotní nabízejí stipendijní program, druhá výhoda je, že náklady na žití a bydlení jsou diametrálně odlišné od nákladů v Praze, kde je pro mladé lidi prakticky nemožné získat dostupné bydlení.“ Nabízíte místa jen lékařům, nebo také sestrám? „Poptáváme na veletrhu samozřejmě i sestry, kdyby se u stánku zastavila zájemkyně z nelékařského oboru, máme i jí co nabídnout. Pro lékaře nabízíme stáže, máme smlouvu s plzeňskou lékařskou fakultou a 3. LF UK.“ Lidé si spojují Ústecký kraj s horším životním prostředím, nechtějí se tam proto stěhovat. Máte dostatek lékařů? „Horší životní prostředí je minulost. Co se týče uplatnění, kdo chce pracovat, tomu nebráníme, a myslím si, že si může nadstandardně vydělat. Neutíkají vám doktoři do Německa? „Tento problém byl aktuální dříve, nyní odcházejí do zahraničí mladí lékaři spíše rovnou po škole. Pokud u nás v Krajské zdravotní začnou pracovat, líbí se jim tady, takže zůstávají. “

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené