Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 24. září 2020 | Svátek má Jaromír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jojko: Mohou sílit hlasy volající po změnách

Jojko: Mohou sílit hlasy volající po změnách

Medical Tribune 25/2019
09.12.2019 10:26
Zdroj: MT
Autor: ač
Na XXXIV. sjezdu České lékařské komory se jako delegát a zároveň předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR stal terčem kritiky za to, jaké navýšení úhrad vyjednal s pojišťovnami pro rok 2020. MUDr. Zorjan Jojko je ale s výsledkem těchto jednání naopak spokojen a tvrdí, že jsou sdružení lékařů napadána lživě, což protiprávně poškozuje jejich dobré jméno.

  • Česká lékařská komora vstoupila na sjezdu do otevřeného boje se sdruženími ambulantních lékařů. Jak to vnímáte?

Na sjezdu konflikt eskaloval. Začal ale už tím, že prezident Kubek obvinil 13. září organizace sdružené v Koalici soukromých lékařů, že prý souhlasí s návrhem změny zákona, který měl rušit rámcové smlouvy, měnil výpovědní dobu smluv s pojišťovnami a jednací řád dohodovacího řízení o rámcových smlouvách měl učinit jen vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Přestože měl prezident Kubek od šesti od rána naše jasné negativní stanovisko, rozeslal v poledne tuto lež e‑mailem lékařům. Proti tomu jsme se ohradili. Místo aby svoje sdělení korigoval, o dva týdny později rozeslal podobně pomlouvačný e‑mail ohledně dohodovacího řízení o úhradách. Každý si může na našem webu najít části prezidentových e‑mailů, které rozporujeme, s naším stanoviskem. Věc jsme projednávali 8. listopadu na sjezdu Sdružení ambulantních specialistů (SAS) a k mému překvapení přišla z pléna výzva, že bychom se proti těmto pomluvám měli bránit daleko tvrději, právní cestou. Že by prezident České lékařské komory měl zastřešovat lékaře, kteří jsou povinně členy komory, a tedy by ho taková vyjádření neměla ani napadnout. Jeho e‑maily poškozují dobré jméno Sdružení ambulantních specialistů.

  • Jak vedení sdružení na přijaté usnesení svého sjezdu zatím reagovalo?

Kolegyně věc konzultovala s naší právní kanceláří a ta potvrdila, že existuje možnost dát žalobu na poškození dobrého jména právnické osoby. Napsali jsme pak výzvu panu prezidentovi Kubkovi, aby se omluvil a zveřejnil s omluvou i naše stanovisko. Nic takového se nestalo. Na sjezd České lékařské komory jsem přesto jel s nadějí, že už nebudou pokračovat agresivní výpady proti SAS, mojí osobě a dalším lidem, kteří pracují ve prospěch ambulantních lékařů. Ještě po zprávě o činnosti prezidenta na úvodu jednání jsem tomu věřil. Pak ale útoky pokračovaly.

  • Budete tedy žalovat prezidenta České lékařské komory pro poškozování dobrého jména?

Pokud se něco nestane, pravděpodobně nezbude nic jiného než předžalobní výzvu a pak možná i samotnou žalobu podat. Nedělám to s radostí. Líbilo by se mi, kdyby Sdružení ambulantních lékařů, lékařská komora a další organizace lépe spolupracovaly. Koneckonců na pracovní úrovni v rámci dohodovacího řízení velká míra spolupráce byla. Mnohdy se ale nakonec neshodneme, jestli výslednou nabídku pojišťoven přijmout, nebo ne. Vývoj v letošním roce přitom dává za pravdu našemu sdružení. Podmínky dojednané v rámci dohodovacího řízení spolu s tím, co bylo s pojišťovnami domluveno po dohodovacím řízení nad rámec úhradové vyhlášky, jsou vysoce nad tím, co požadovala Česká lékařská komora, o. s., na posledním jednání dohodovacího řízení o úhradách na rok 2020. A to považuju za zásadní. Jakékoli zkreslování dnešní situace ve smyslu, že je výsledek horší, než co mohla prosadit komora, je překrucování faktů. Výsledek je naopak lepší, než byly požadavky ČLK, o. s. Kdyby dohodovací řízení skončilo nedohodou, jak chtěla ČLK, o. s., následná jednání by zcela jistě neproběhla a další navýšení by nenastalo. Proti referenčnímu období v roce 2020 porostou úhrady pro ty, kteří splní kritéria kvality, až o sedmnáct procent. Mimo to se navyšují náhrady někdejších regulačních poplatků na 35 korun, jsou bez limitu a týkají se i věkové skupiny 6 až 18 let. Probíhají jednání s pojišťovnami o dalších vylepšeních.

  • Co konkrétně podle vás poškozuje dobré jméno sdružení?

Prezident Kubek nás obvinil, že jako funkcionáři sdružení upřednostňujeme nějaké vlastní zájmy nad zájmy našich členů, ambulantních specialistů. To není a ani nemůže být pravda. Sdružení ambulantních specialistů nemá žádný jiný příjem než z dobrovolných členských příspěvků. Byli bychom padlí na hlavu, kdybychom zájem svého hlavního investora nerespektovali. Za vším je snaha prezidenta komory Kubka o co největší moc a o to, aby mohl rozhodovat pokud možno zcela sám.

  • Podle prezidenta Kubka se na sjezdu ukázalo, že je lékařská komora silná a jednotná. V jaké kondici je komora podle vás?

Nechci zpochybňovat ten optický dojem, který při pohledu na usnesení sjezdu ČLK může vznikat a z něhož nejspíše prezident ČLK vychází. Zároveň ale vím, že všichni delegáti tohoto sjezdu byli zvoleni na neusnášeníschopných okresních shromážděních přibližně pěti procenty všech lékařů. Zhruba 95 procent lékařů na tato okresní shromáždění nechodí, velká část z nich se o dění v komoře vůbec nezajímá a své povinné členství v ní berou jako výpalné za to, že chtějí dělat medicínu. Tedy hodnotit jen podle průběhu sjezdu se asi nedá.

Navíc na sjezdu nedošlo jen ke sporům, o nichž mluvíme, ale řešil se například i Dům lékařů. Je otázkou, jak širší členská základna ČLK zareaguje, až se dozví, že sjezd schválil usnesení, podle kterého může vedení komory na rekonstrukci tohoto domu dále utrácet bez jakýchkoli omezení. Tím mimo jiné oslyšel řadu kritických hlasů vycházejících i od některých jistě o věci dobře informovaných členů představenstva. Přitom řada delegátů sjezdu registrovala nastolené podezření, že současné vedení ČLK v této věci postupuje velmi nehospodárně a předkládá odhady dalších nákladů, které budí dojem, že věci buď nerozumí, nebo je mu prostě jedno, kolik celý projekt bude stát. Ale sjezd jako celek postup nejužšího vedení komory schválil.

Nebudu se tedy vůbec divit, pokud právě po tomto sjezdu začnou sílit hlasy, že minimálně volební systém v ČLK by se měl významně změnit. A možná i mnohem víc věcí.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky