Přeskočit na obsah

Veletrh práce TRIMED JOB navštívilo přes 500 studentů a absolventů

Záštitu poskytl děkan 3. LF UK prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


Akce se konala poprvé v listopadu 2014 jako pilotní projekt s deseti vystavovateli. Letos se představilo už 23 zdravotnických zařízení ze státní i soukromé sféry. Návštěvníci si mohli promluvit s přítomnými lékaři, zjistit pracovní podmínky, volné pozice a možnosti stipendijních programů. Řada nemocnic vsadila na interaktivní program, medici si mohli vyzkoušet operaci na laparoskopickém trenažéru, chirurgické šití pod dohledem zkušených operatérů, chůzi s protézami dolních končetin či nastavení separátoru krevních elementů.

Součástí akce byly přednášky konané paralelně ve dvou velkých posluchárnách. Oproti předchozím ročníkům, kdy na programu byly především přednášky představující jednotlivé lékařské obory, zazněly letos přednášky na témata, která studenty dlouhodobě zajímají.

Program v Syllabově posluchárně tradičně zahájil proděkan pro studium a výuku MUDr. David Marx, Ph.D., s přednáškou „A co dál, doktoři?“, navázala personalistka Kateřina Toušková ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a poradila, jak si vytvořit CV, které zaujme, čemu se vyhnout a co se u pohovoru naopak hodí. Na toto téma navázaly i dvě další přednášky od MUDr. Pavla Hermanna ze spolku Mladí lékaři, který promluvil o právních aspektech začátku kariéry, a od MUDr. Moniky Hilšerové ze Sekce mladých lékařů České lékařské komory Promocí to nekončí. MUDr. Zuzana Špačková z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně poukázala v přednášce „Mladý lékař v ohrožení aneb jak si udržet duševní zdraví s titulem na krku“ na problematiku syndromu vyhoření mezi lékaři a poradila návštěvníkům veletrhu, co dělat během studia i lékařské kariéry, aby se vyhnuli psychickým problémům a nevyhořeli. Představila také putovní výstavu „Příběhy bláznovství“, na jejímž vzniku se podílela.

Na téma medicína a mateřství pohovořila MUDr. Danka Mošnová z Fakultní nemocnice v Motole. Návštěvníky zaujaly i zážitky MUDr. Davida Halaty, který působí v obci Hošťálková jako praktický lékař. Na veletrhu představil projekt GO RURAL, který vytvořil pro studenty lékařských fakult, aby jim přiblížil krásy vesnické praxe a možná i zvrátil trend odchodu lékařů z vesnic do větších měst. Odpolední program Burianovy posluchárny byl věnován práci mimo ČR, o svých zkušenostech promluvili lékaři z Norska, Irska, Velké Británie i USA. Zahraničním stážím se věnovali studenti i v rámci odpolední kavárny, kde s návštěvníky a spolužáky sdíleli své zážitky a doporučení.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené