Přeskočit na obsah

Výdaje na léky v roce 2017 přesáhly 80 miliard Kč

Ukazuje to aktuální zpráva Českého statistického úřadu Výsledky zdravotnických účtů 2010–2017. V pětiletém období od roku 2013 vzrostly výdaje na léky v České republice o 15 procent.

Zatímco na celkových nákladech na zdravotní péči se veřejné zdroje podílejí 83 procenty, za léky zdravotní pojišťovny hradily 69 procent výdajů. Zbytek platili přímo pacienti. Ti za léky na recept a volně prodejné léky vydali v roce 2017 dohromady 25,6 miliardy korun.

Každý obyvatel České republiky tak ročně zaplatí z vlastní peněženky za léky více než 2,4 tisíce korun. Dlouhodobě rostou jak výdaje pacientů na doplatky na léky na recept, tak i výdaje na volně prodejné léky. Zatímco v letech 2012 až 2014 se doplatky pacientů za léky na předpis pohybovaly na úrovni 9,4 mld. Kč, v následujících letech přesáhly deset miliard a v roce 2017 dosáhly historického maxima 11,1 mld. Kč. Výdaje domácností na léky tvoří dlouhodobě necelou polovinu výdajů domácností na zdravotní péči.

Podíl přímých výdajů pacientů na financování léků je v Česku srovnatelný s průměrem v zemích Evropské unie. Mezinárodní srovnání je k dispozici jen u léků vydávaných ambulantně ve veřejných lékárnách. V roce 2016 hradilo v Česku veřejné zdravotní pojištění 57 procent těchto výdajů, průměr EU byl 65 procent. Přitom v jedenácti zemích byl podíl veřejného fondu vyšší než v Česku a ve čtrnácti zemích nižší. V Bulharsku si pacienti platili 81 procent výdajů na léky, v Německu jen 16 procent.

Úhrady na léky na recept z veřejného zdravotního pojištění měly v Česku v letech 2014 a 2015 sestupnou tendenci, v roce 2016 se trend otočil a v roce 2017 se výdaje dostaly na úroveň roku 2013, konkrétně na 32,8 mld. Kč. U léků používaných přímo ve zdravotnických zařízeních sledují statistici kontinuální nárůst výdajů. V porovnání s rokem 2013 byly v roce 2017 tyto výdaje o třetinu vyšší.

Léky nyní představují 21,4 procenta běžných výdajů na zdravotní péči. Jejich finanční význam v rámci zdravotnictví klesá. V roce 2017 rostly výdaje na léky pomaleji (+ 5 procent) než celkové výdaje na zdravotní péči (+ 7 procent).

Čtěte také

 

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

9. 6. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…