Přeskočit na obsah

Výdaje na léky v roce 2017 přesáhly 80 miliard Kč

Ukazuje to aktuální zpráva Českého statistického úřadu Výsledky zdravotnických účtů 2010–2017. V pětiletém období od roku 2013 vzrostly výdaje na léky v České republice o 15 procent.

Zatímco na celkových nákladech na zdravotní péči se veřejné zdroje podílejí 83 procenty, za léky zdravotní pojišťovny hradily 69 procent výdajů. Zbytek platili přímo pacienti. Ti za léky na recept a volně prodejné léky vydali v roce 2017 dohromady 25,6 miliardy korun.

Každý obyvatel České republiky tak ročně zaplatí z vlastní peněženky za léky více než 2,4 tisíce korun. Dlouhodobě rostou jak výdaje pacientů na doplatky na léky na recept, tak i výdaje na volně prodejné léky. Zatímco v letech 2012 až 2014 se doplatky pacientů za léky na předpis pohybovaly na úrovni 9,4 mld. Kč, v následujících letech přesáhly deset miliard a v roce 2017 dosáhly historického maxima 11,1 mld. Kč. Výdaje domácností na léky tvoří dlouhodobě necelou polovinu výdajů domácností na zdravotní péči.

Podíl přímých výdajů pacientů na financování léků je v Česku srovnatelný s průměrem v zemích Evropské unie. Mezinárodní srovnání je k dispozici jen u léků vydávaných ambulantně ve veřejných lékárnách. V roce 2016 hradilo v Česku veřejné zdravotní pojištění 57 procent těchto výdajů, průměr EU byl 65 procent. Přitom v jedenácti zemích byl podíl veřejného fondu vyšší než v Česku a ve čtrnácti zemích nižší. V Bulharsku si pacienti platili 81 procent výdajů na léky, v Německu jen 16 procent.

Úhrady na léky na recept z veřejného zdravotního pojištění měly v Česku v letech 2014 a 2015 sestupnou tendenci, v roce 2016 se trend otočil a v roce 2017 se výdaje dostaly na úroveň roku 2013, konkrétně na 32,8 mld. Kč. U léků používaných přímo ve zdravotnických zařízeních sledují statistici kontinuální nárůst výdajů. V porovnání s rokem 2013 byly v roce 2017 tyto výdaje o třetinu vyšší.

Léky nyní představují 21,4 procenta běžných výdajů na zdravotní péči. Jejich finanční význam v rámci zdravotnictví klesá. V roce 2017 rostly výdaje na léky pomaleji (+ 5 procent) než celkové výdaje na zdravotní péči (+ 7 procent).

Čtěte také

 

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené