Přeskočit na obsah

Vyhláška o kompetencích sester má platit od července

sestra 2
Ilustrační foto: Shutterstock

Ministerstvo zdravotnictví chystá upřesnění kompetencí všeobecných sester se specializovanou způsobilostí.

Připomínkovým řízením prošel návrh novely vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků, která upravuje kompetence jednotlivých specializací. Popisuje, jaké činnosti budou zdravotníci po úspěšném absolvování specializačního vzdělávání způsobilí vykonávat. Rozšiřují se mimo jiné kompetence sester se specializovanou způsobilostí i dětských sester specialistek. Definuje se mimo jiné činnost sestry pro domácí a hospicovou péči, sestry pro péči v geriatrii nebo sestry pro péči v onkologii.

Obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí upravilo nařízení vlády v roce 2018.

Mezi změny kompetencí všeobecných sester patří, že v případě nutnosti sestra provádí samostatně bez nutnosti indikace lékaře výměnu močového katetru u žen a dívek starších tří let a výměnu periferního žilního katetru pacientům starším tří let věku a odstranění periferního žilního katetru bez věkového omezení.

Na druhou stranu bylo z výčtu stěžejních činností všeobecné sestry vypuštěno přejímání a ukládání prádla, protože toto vykonávají spíše sanitáři a ošetřovatelé.

Novela také uvádí v život pravomoc nelékařů se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí předepisovat vybrané zdravotnické prostředky. Jejich předepisování se zařadilo mezi kompetence sester.

K návrhu vyhlášky se sešly připomínky mimo jiné od Unie zaměstnavatelských svazů, v oblasti psychiatrické péče také od veřejného ochránce práv, u kompetencí farmaceutických asistentů také od České lékárnické komory. Ministerstvo zdravotnictví teď připomínky vypořádá a návrh doladí. Vyhláška by měla nabýt účinnosti letos v červenci.

Hlavním záměrem novely vyhlášky je legislativního ukotvení činností, které budou způsobilí vykonávat nelékařští zdravotničtí pracovníci – specialisti v oborech:

 • Transfúzní služba (Sestra pro péči v transfuzní službě),
 • Domácí péče a hospicová péče (Sestra pro domácí a hospicovou péči),
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii (Sestra pro péči v geriatrii),
 • Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (Dětská sestra pro intenzivní péči v pediatrii a neonatologii),
 • Perioperační péče (Dětská sestra pro perioperační péči),
 • Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii (Dětská sestra   pro   dětskou a dorostovou   psychiatrii),
 • Domácí péče a hospicová péče (Dětská sestra pro domácí a hospicovou péči),
 • Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech (Dětská sestra pro péči v klinických oborech),
 • Perfuziologie (Perfuziolog) – pro povolání všeobecní sestra, dětské sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, biomedicínský technik, biomedicínský inženýr
 • Výživa dětí a dospělých (Klinický nutriční terapeut),
 • Psychoterapie (Psychoterapeut).

 

Sdílejte článek

Doporučené

Děti trestají

12. 8. 2022

Ve všech kulturních okruzích jsou lidé přesvědčeni, že ti, kdo překročí pravidla, zákony nebo normy, mají být potrestáni. Trestem může být…