Přeskočit na obsah

Vyhláška o kompetencích sester má platit od července

sestra 2
Ilustrační foto: Shutterstock

Ministerstvo zdravotnictví chystá upřesnění kompetencí všeobecných sester se specializovanou způsobilostí.

Připomínkovým řízením prošel návrh novely vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků, která upravuje kompetence jednotlivých specializací. Popisuje, jaké činnosti budou zdravotníci po úspěšném absolvování specializačního vzdělávání způsobilí vykonávat. Rozšiřují se mimo jiné kompetence sester se specializovanou způsobilostí i dětských sester specialistek. Definuje se mimo jiné činnost sestry pro domácí a hospicovou péči, sestry pro péči v geriatrii nebo sestry pro péči v onkologii.

Obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí upravilo nařízení vlády v roce 2018.

Mezi změny kompetencí všeobecných sester patří, že v případě nutnosti sestra provádí samostatně bez nutnosti indikace lékaře výměnu močového katetru u žen a dívek starších tří let a výměnu periferního žilního katetru pacientům starším tří let věku a odstranění periferního žilního katetru bez věkového omezení.

Na druhou stranu bylo z výčtu stěžejních činností všeobecné sestry vypuštěno přejímání a ukládání prádla, protože toto vykonávají spíše sanitáři a ošetřovatelé.

Novela také uvádí v život pravomoc nelékařů se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí předepisovat vybrané zdravotnické prostředky. Jejich předepisování se zařadilo mezi kompetence sester.

K návrhu vyhlášky se sešly připomínky mimo jiné od Unie zaměstnavatelských svazů, v oblasti psychiatrické péče také od veřejného ochránce práv, u kompetencí farmaceutických asistentů také od České lékárnické komory. Ministerstvo zdravotnictví teď připomínky vypořádá a návrh doladí. Vyhláška by měla nabýt účinnosti letos v červenci.

Hlavním záměrem novely vyhlášky je legislativního ukotvení činností, které budou způsobilí vykonávat nelékařští zdravotničtí pracovníci – specialisti v oborech:

 • Transfúzní služba (Sestra pro péči v transfuzní službě),
 • Domácí péče a hospicová péče (Sestra pro domácí a hospicovou péči),
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii (Sestra pro péči v geriatrii),
 • Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (Dětská sestra pro intenzivní péči v pediatrii a neonatologii),
 • Perioperační péče (Dětská sestra pro perioperační péči),
 • Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii (Dětská sestra   pro   dětskou a dorostovou   psychiatrii),
 • Domácí péče a hospicová péče (Dětská sestra pro domácí a hospicovou péči),
 • Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech (Dětská sestra pro péči v klinických oborech),
 • Perfuziologie (Perfuziolog) – pro povolání všeobecní sestra, dětské sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, biomedicínský technik, biomedicínský inženýr
 • Výživa dětí a dospělých (Klinický nutriční terapeut),
 • Psychoterapie (Psychoterapeut).

 

Sdílejte článek

Doporučené