Přeskočit na obsah

VZP ČR nabízí nemocnicím dodatek ke smlouvě o individuální úhradě v roce 2022

iStock-1338889761
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

V důsledku epidemie COVID-19 a souvisejících opatření byla nucena řada nemocnic odložit některé zákroky, a to včetně hospitalizací s vybranou elektivní péčí, která je regulována úhradovou vyhláškou. VZP ČR proto nabídne poskytovatelům zdravotní péče dodatky ke smlouvě o individuální úhradě, díky kterým budou moci tyto odložené zákroky provést. Jakých hospitalizací se to především týká představíme v této Poradně.

VZP ČR v roce 2022 podpoří u nemocnic poskytování elektivní péče (plánované péče), u které došlo k výpadkům v důsledku epidemie COVID-19. Jedná se o hospitalizace s vybranou elektivní péčí, která je úhradovou vyhláškou regulována (vyhláška č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022). Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí poskytovatelům zdravotní péče možnost, jak zajistit tuto hospitalizační péči svým pacientům v kratších objednacích lhůtách, tzn. ještě v letošním roce.

Nemocnicím, které tuto vybranou elektivní péči poskytují, je nabídnut dodatek ke smlouvě o individuální úhradě v roce 2022. Případy hospitalizací s vybraným výkonem elektivní péče, budou hrazeny bez regulačního omezení, tzn. nad rámec úhradové vyhlášky. Tímto přístupem VZP ČR bude nemocnicím umožněno poskytování vybrané péče bez omezení.

Mimořádné opatření by mělo v první řadě znamenat vstřícný přístup vůči pacientům, u nichž bylo z důvodu objektivních překážek odkládáno řešení zdravotního problému. VZP ČR proto věří, že navržené kroky budou také kvitovány ze strany poskytovatelů zdravotní péče a dojde tak k faktickému zkrácení čekací doby na provedení uvedených zákroků.

Kterých výkonů se úprava týká nejvíce

Po podpisu dodatku ke smlouvě o individuální úhradě v roce 2022 budou hospitalizace vybrané elektivní péče nemocnicím uhrazeny bez regulačního omezení, a to nad rámec úhradové vyhlášky. Přesný výčet zákroků, kterých se to týká, vychází z šetření VZP ČR, která analyzovala, u kterých výkonů zahrnutých do tzv. paušální úhrady došlo v průběhu covidových let k největšímu propadu. Jedná se o hospitalizační péči v oborech gastroenterologie, kardiologie, cévní chirurgie, gynekologie, ortopedie, ORL a urologie

Změna v úhradách v roce 2022

Úhradová vyhláška pro rok 2022 definuje úhradu hospitalizační péče v několika částech. Velká část elektivní péče je hrazena výkonnostně, tzn. kolik takové péče nemocnice provede, tolik je zdravotní pojišťovnou uhrazeno bez regulace na objem. Jedná se např. o totální endoprotézy, odstranění žlučníku, operace kýly, operace pro nádorová onemocnění, různé rekonstrukční výkony, kardiologické a kardiochirurgické operace, gynekologické operace, operace v ORL, cévní operace, péči poskytnutou v souvislosti s úrazy, operace na páteři, operace vrozených vad, transplantace a další.

Část elektivní péče je však zahrnuta do části A přílohy č. 10 úhradové vyhlášky, do tzv. paušální úhrady lůžkové péče, která je regulována na objem poskytnuté hospitalizační péče. Právě výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie COVID-19 v roce 2020 a 2021 jsou důvodem k podpoře poskytování elektivní péče v roce 2022. Jedná se o hospitalizační péči poskytnutou v oborech gastroenterologie, kardiologie, cévní chirurgie, gynekologie, ortopedie, ORL a urologie, např. výkony: 

15950 – POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ,

17520 – KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI),

54170 – PROFUNDOPLASTIKA,

63533 – KONIZACE CERVIXU, JAKÁKOLIV TECHNIKA S VYJÍMKOU UŽITÍ LASERU,

66041 – REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE,

71545 – MYRINGOPLASTIKA,

76215 – KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCIZE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE ANEBO ZAVEDENÍ STENTU,

89423 – PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA

a další.

Jan Bodnár

PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

Sdílejte článek

Doporučené

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…