Přeskočit na obsah

VZP ČR připravila pro smluvní partnery nové motivační programy na rok 2023

iStock-1189304032
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

V této Poradně představíme nové motivační programy VZP PLUS, které jsou určeny všeobecným praktickým lékařům (VPL), praktickým lékařům pro děti a dorost (PLDD), praktickým zubním lékařům, ambulantním gynekologům a ambulantním specialistům. Zaměřeny jsou na zvýšení dostupnosti zdravotní péče, na zlepšení její kvality a organizace a na prevenci.

Oproti loňskému roku došlo k restrukturalizaci programu VZP PLUS a k ukončení programu kvality péče AKORD, a to k 31. 12. 2022. Některé cíle a dosavadní bonifikace realizované v rámci programu AKORD jsou včleněny do nových programů určených VPL a PLDD. VZP ČR je připravena smluvním poskytovatelům, kteří se do programu zapojí, vyplatit na bonifikacích v roce 2023 v součtu až 1,3 mld. korun.

Bonifikace mají motivovat poskytovatele např. k otevření ordinací v definovaných oblastech se zhoršenou dostupností péče. Za jejich otevření mohou získat bonus až 800 tisíc korun (v případě VPL a PLDD), resp. 500 tisíc korun (v případě stomatologů), který bude násoben podílem počtu pojištěnců VZP ČR v dané oblasti. Další bonifikace mají motivovat k registraci nových klientů do péče poskytovatele, k rozšíření ordinační doby nad 30 hodin týdně, nebo k účasti pojištěnců na preventivních prohlídkách a screeningových programech, resp. na nepovinných očkováních.

O jaké programy se jedná?

  • VZP Plus pro všeobecné praktické lékaře
  • VZP Plus pro praktické lékaře pro děti a dorost
  • VZP Plus pro praktické zubní lékaře
  • VZP Plus pro ambulantní gynekology
  • VZP Plus pro ambulantní specialisty

Komu je program určen?

Program je pro všechny smluvní poskytovatele zdravotních služeb, kteří splňují tzv. vstupní podmínky. Ty se pro jednotlivé programy ve svých parametrech liší.

  • Rozsah a rozložení ordinační doby

VPL, PLDD a gynekologové musí mít na pracovištích ordinační hodiny v rozsahu minimálně 30 hodin týdně rozložené do pěti dnů v týdnu (příp. gynekologové 24 hodin rozdělených do čtyř dnů v týdnu, pokud se lékař podílí na službách u poskytovatele lůžkové péče).

  • Počet registrovaných pojištěnců

Pro každé pracoviště je stanoven minimální počet registrovaných pojištěnců VZP ČR, který vychází z údajů o podílu pojištěnců VZP ČR v jednotlivých okresech. Pro VPL je minimální počet registrovaných stanoven jako násobek čísla 600 a podílu pojištěnců VZP ČR v daném okrese. Pro PLDD se jedná o násobek čísla 300 a pro gynekology násobek čísla 500. V případě stomatologů je hodnota dána násobkem čísla 600 a podílu pojištěnců VZP ČR v daném okrese, přičemž podmínka musí být splněna alespoň na 50 % pracovišť.

  • Povinnost registrace nových klientů

Pro každé pracoviště je stanovena tzv. kapacita. Pokud jí není dosaženo, je poskytovatel povinen do péče registrovat nové pojištěnce. Kapacita je dána jako násobek předpokládané kapacity registrovaných pojištěnců pro jedno smluvní pracoviště v dané odbornosti, která byla stanovena ve spolupráci se zástupci poskytovatelů, a podílem pojištěnců VZP ČR v daném okrese. V případě VPL, resp. PLDD, je předpokládaná kapacita stanovena na 2 000, resp. 1 800 přepočtených dle věkových indexů, pro gynekology na 2 500 a pro stomatology na 1 200 pojištěnců.

  • Preventivní prohlídky

Podíl klientů, kteří absolvovali preventivní prohlídku v uplynulých třech letech, musí dosáhnout u VPL 15 %, u PLDD a u a gynekologů 30 %.

  • Komunikace s VZP ČR

Poskytovatelé musí komunikovat a předávat faktury VZP ČR elektronicky, prostřednictvím VZP POINT, resp. s využitím B2B služeb.

Jankůj Miroslav

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.
ředitel odd. ambulantních zdravotnických zařízení

 

 

Doporučené