Přeskočit na obsah

VZP nabízí smluvním partnerům nové bonusy pro zvýšení dostupnosti zdravotní péče v preferovaných oblastech

Foto: shutterstock.com

Jedním z hlavních cílů Motivačního programu VZP PLUS je udržení a zlepšení dostupnosti zdravotní péče, a to především v oblastech, kde existuje potenciální riziko jejího zhoršení v následujících letech. Poskytovatelům zdravotních služeb, kteří splní stanovené podmínky a zapojí se do programu, VZP navýší úhradu v návaznosti na plnění stanovených kritérií.

Pokud se poskytovatel zdravotních služeb v odbornostech všeobecné praktické lékařství (VPL), praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) a stomatologie (STOM) rozhodne otevřít nové plnohodnotné pracoviště v jedné z preferovaných oblastí, jejichž seznam je uveden na webu vzp.cz, obdrží bonifikaci ve výši 800 000 Kč (resp. 500 000 Kč v případě STOM), násobenou podílem počtu pojištěnců VZP v daném okrese. Bonifikace za nové pracoviště bude uhrazena ve dvou splátkách: vstupní platba ve výši 500 000 Kč (resp. 350 000 Kč pro STOM) po uzavření úhradového dodatku a dále zbylá částka v návaznosti na splnění podmínky adekvátního počtu registrovaných pojištěnců VZP na dané pracoviště (pozn.: odpovídá počtu 600 pojištěnců za rok, u PLDD 300, krát podíl pojištěnců VZP v daném okrese – upraveno dle počtu měsíců, kdy je pracoviště v provozu).  Všem poskytovatelům, kteří vstoupí do programu, bude na pracovištích v preferované oblasti navýšena hodnota bodu za výkony o 0,10 Kč pro VPL a PLDD, u stomatologů pak úhrada za vybrané výkony o 10 %.

Odměna za nově registrované pojištěnce

VZP bude také bonifikovat všechny poskytovatele primární péče (VPL, PLDD, STOM a také ambulantní gynekology – GYN), kteří se zapojí do programu a budou registrovat do péče nové pojištěnce VZP. VPL, PLDD a STOM mohou dostat za každého nově registrovaného částku od 100 do 1 300 Kč, GYN pak na částku 700 Kč. Její výše se odvíjí od splnění stanovených kritérií.

  • Základní sazba je stanovena za každého nově zaregistrovaného pojištěnce VZP (100 Kč pro VPL, STOM a GYN, resp. 200 Kč pro PLDD).
  • Navýšení sazby za každou novou registraci pojištěnce VZP na pracovišti v preferované oblasti (600 Kč pro VPL, PLDD a STOM).
  • Navýšení sazby za navýšení kapacity počtu registrovaných pojištěnců VZP, tj. pokud poskytovatel na daném pracovišti bude na konci roku registrovat více pojištěnců, než je stanovený počet pojištěnců násobený podílem pojištěnců VZP v daném okrese (300 Kč pro VPL, resp. 100 Kč pro PLDD, pokud budou registrovat více než 2 000, resp. 1 800 pojištěnců přepočtených dle věkových indexů, 200 Kč pro STOM/GYN, pokud budou registrovat více než 1 500/2 500 registrovaných pojištěnců).
  • Navýšení sazby za pozitivní saldo počtu pojištěnců registrovaných na daném pracovišti, pokud bude k 31. 12. 2023 zaregistrován větší stanovený počet pojištěnců VZP než k 31. 12. 2022 (200 Kč pro VPL a GYN, pokud budou registrovat o 10 pojištěnců VZP více, 100 Kč pro PLDD, pokud budou mít nárůst o 10 pojištěnců VZP a 200 Kč pro STOM v případě nárůstu o 20 klientů).
  • Navýšení sazby za podíl pacientů registrovaných u poskytovatele k 31. 12. 2023, u kterých byla provedena preventivní prohlídka (100 Kč pro VPL, pokud provedl prevenci v období 2022 a 2023 u alespoň 50 %, 300 Kč pro PLDD, pokud provedl prevenci v období 2022 a 2023 u alespoň 70 %, 200 Kč pro STOM, pokud provedl prevenci v roce 2023 u alespoň 40 %, a 200 Kč pro GYN, pokud v roce 2023 byla provedena preventivní prohlídka u alespoň 50 % pojištěnců).

Stejně jako v předchozích letech budou poskytovatelé bonifikováni i za rozšíření sjednaných ordinačních hodin. Podrobnější informace k této bonifikaci a k celému programu VZP PLUS naleznete na webu plus.vzp.cz.

DSC0064_výřez
Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.,
vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení

Sdílejte článek

Doporučené