Přeskočit na obsah

VZP spouští novou kampaň k otevření celospolečenské debaty o ceně zdraví

VZP log

Všeobecná zdravotní pojišťovna spouští 6. února 2023 novou komunikační kampaň, kterou chce otevřít celospolečenskou debatu o udržitelnosti zdravotního systému. Odkryje ceny za konkrétní výkony, poukáže na to, že zdroje systému nejsou bezedné a do budoucna se bez důrazu na (levnější) prevenci zdravotnictví neobejde. VZP nyní hodlá většinu prostředků určených na komunikaci investovat do zvyšování zdravotní gramotnosti. Podrobnosti o nové kampani včetně jejích cílů představíme v této Poradně.

Reklama, která sděluje, že kouření škodí zdraví, už nefunguje. Pokud chceme měnit uvažování lidí o jejich zdraví a celém systému, museli jsme zvolit provokativnější formu. Spouštíme proto e-shop, kde bude v nabídce třeba umělá ledvina nebo bypass s uvedenými reálnými náklady. Půjde pochopitelně o fiktivní online obchod, který má za cíl odkrýt skutečné ceny zákroků a lékařských výkonů.

Zatímco cena zdraví je nevyčíslitelná, ceny zákroků se vyčíslit dají, stejně jako náklady na preventivní vyšetření. V e-shopu tak bude možné zjistit nejen orientační ceny vybraných zákroků, seznámit se s riziky, která při jejich podstoupení hrozí, ale také možnosti, jak jim předejít. A také upozornit na propastný rozdíl mezi cenami nákladné léčby v porovnání se stokorunovými položkami za preventivní prohlídku.

půlstrana inzerce_bypass

Nepodceňovat prevenci

Z dlouhodobého hlediska bude nezbytné posílit roli prevence, která systému šetří rostoucí náklady i v souvislosti se stárnutím populace, vstupem nákladnějších léčivých přípravků a moderních technologií. VZP se tak touto kampaní hlásí ke své společenské odpovědnosti, směřující k edukaci široké veřejnosti o udržitelnosti zdravotního systému a podpoře zodpovědného chování občanů vůči jejich zdraví. Chceme, aby lidé přemýšleli o svém zdraví i celém systému.

Idea kampaně, založená na nabídce pořízení zdraví v e-shopu, vychází z faktu, že Češi jsou přeborníky v nakupování na internetu, online nakupují rádi, orientují se na trhu. Koncept také umožňuje na jednoduchém principu ukázat rozdíl mezi nákladnou léčbou a cenou prevence.

Jak ukazují také data VZP, v tomto směru existuje velký prostor pro zlepšení; například účast na preventivních prohlídkách u praktického lékaře je poloviční, než by být měla. Jen o málo vyšší jsou čísla u preventivní prohlídky u gynekologa či na mamografickém screeningovém vyšetření. Screening kolorekta pak absolvuje jen o něco málo více než čtvrtina klientů VZP, kterých se vyšetření dle věkových kritérií týká.

S kampaní, která poběží do konce března, by se měli primárně setkávat diváci televizí. Zhruba čtvrtina bude nasměřována do online a dále pak do tisku, do rozhlasu a na billboardy.

Vyhodnocení kampaně

Po skončení kampaně dojde k jejímu vyhodnocení a na základě získaných dat bude VZP pokračovat v dalších měsících roku s osvětou zacílenou na prevenci. Debata je určena široké i odborné veřejnosti, u které by měla směřovat i na řešení otázek financování zdravotní péče, systému vzdělávání či struktury lůžkové péče. Vůči široké veřejnosti, resp. svým klientům, bude VZP pokračovat v poskytování benefitů za zodpovědné chování. V roce 2023 je to pětisetkorunový příspěvek na dentální hygienu pro klienty, kteří v uplynulých 24 měsících absolvovali prohlídku u praktického lékaře, nebo příspěvek na rehabilitační aktivity ve výši 1 000 korun pro ty, kteří během posledních 24 měsíců absolvovali jedno nebo více vyšetření v rámci celonárodních screeningových programů (prevence karcinomu prsu, děložního hrdla, karcinomu plic nebo karcinomu kolorekta).

DSC7023_web
PhDr. Ivan Duškov,
náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům

Doporučené