Přeskočit na obsah

VZP vydá tři miliardy nad rámec vyhlášky

Naplánované příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny, které získá v roce 2020, nepokryjí očekávané výdaje ve stejném roce. „Příjmová strana vychází z makroekonomické predikce ministerstva financí, která předpokládá růst HDP o 2,2 procenta. To je určité zpomalení,“ uvedla předsedkyně správní rady VZP prof. Věra Adámková, předsedkyně zdravotního výboru Sněmovny. Také růst mezd má podle ministerstva financí zpomalit, očekává se růst objemu mezd o 5,9 procenta.

Sečteno a podtrženo, VZP počítá s růstem příjmů z pojistného o 5,9 procenta proti skutečnosti roku 2019 a s růstem celkových příjmů o 5,2 procenta – nominálně o 10,4 miliardy korun na 210,1 miliardy korun.

Výdaje ve zdravotně pojistném plánu vycházejí jednak z úhradové vyhlášky, jednak počítají s „cílenými úhradovými mechanismy“, tedy s podporou časové a místní dostupnosti a kvality podle priorit VZP nad rámec úhradové vyhlášky. „Náklady na zdravotní služby v roce 2020 zatím byly stanoveny ve výši 207,5 miliardy korun s meziročním růstem o téměř 11 procent, tedy o zhruba 20,5 miliardy korun,“ uvedla prof. Adámková. „V oblasti nákladů respektuje zdravotně pojistný plán úhradovou vyhlášku v aktuálním znění a nad její rámec ještě realizaci cílených úhradových mechanismů na podporu časové a místní dostupnosti a kvality zdravotních služeb,“ dodala.

Jak uvedl ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek, nad rámec úhradové vyhlášky na cílenou podporu vlastních priorit plánuje VZP vydat v příštím roce zhruba tři miliardy korun. Jednotlivá bonifikační schémata má postupně schvalovat správní rada.

Meziroční růst výdajů na zdravotní služby o 20,5 miliardy korun bude očekávaným meziročním růstem příjmů o 10,4 miliardy pokryt jen zčásti. Čtyři miliardy korun činí rozdíl v příjmech a výdajích za rok 2019. Další miliardu korun plánuje VZP dát na základní fond z úspor v provozním fondu. I tak bude v roce 2020 čerpat 5,5 miliardy korun z rezervního fondu.

Aktuálně je na rezervním fondu VZP 15 miliard korun, do konce roku tam má být 16 miliard korun. Kromě toho VZP očekává, že bude mít na běžném účtu, ze kterého průběžně platí smluvním partnerům za zdravotní služby na konci roku 2019 zhruba 6,2 miliardy korun.

Na konci roku 2020 plánuje VZP zůstatek na rezervním fondu 11 miliard korun. Svůj rezervní fond tak během příštího roku sníží o třetinu. Zákonem stanovené povinné naplnění rezervního fondu VZP činí aktuálně 2,54 miliardy korun.

To, že plán VZP na rok 2020 vychází z predikce ministerstva financí, není samozřejmost. V předchozích letech vycházela VZP při tvorbě zdravotně pojistného plánu z vlastních makroekonomických odhadů, které byly méně optimistické než predikce ministerstva financí. I proto pak kumulovala přebytky.

Jen v letošním roce bude činit nadvýběr pojistného zhruba šest miliard korun, z toho dvě miliardy ještě dodatečně nad plán rozděluje VZP za zdravotní služby. „Podle současného vývoje očekáváme výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši 4,9 miliardy korun. To je o čtyři miliardy více, než předpokládal zdravotně pojistný plán,“ uvedl místopředseda správní rady VZP MUDr. Miloslav Janulík.

Podle vyjádření ředitele Kabátka by se takový nadvýběr příští rok opakovat neměl. „Už dva roky se nám potvrdilo, že je predikce ministerstva financí přesnější než naše, proto jsme ji letos při tvorbě zdravotně pojistného plánu využili,“ uvedl Kabátek. „Letošní výsledek hospodaření by byl ještě vyšší, nebýt mimořádných investic ve výši zhruba dvou miliard korun, které jsme představili v létě. Je to proto, že jsme při sestavování zdravotně pojistného plánu v roce 2019 počítali s nižším růstem příjmů z pojistného,“ vysvětlil Kabátek.

 

 

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené