Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 11. červenec 2020 | Svátek má Olga
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

07.06.2020 | 15:52, Rubrika: Z kongresů, Zdroj: MT
Tým TEVA Neuroscience pro vás připravil sérii shrnutí nejzajímavějších příspěvků – Post kongres EAN 2020. První část vám nyní představujeme. více
06.06.2020 | 16:04, Rubrika: Z kongresů, Zdroj: MT
Novinky EAN se soustředily především do podvečerních sekcí e-prezentací. Pro čtenáře vybíráme ty nejzajímavější. více
05.06.2020 | 14:40, Rubrika: Medical Copaxone Days, Zdroj: MT
28. výroční kongres European Charcot Foundation se bude konat virtuálně ve dnech 15.—19. listopadu 2020. více
02.06.2020 | 12:51, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
I letos Česká společnost pro aterosklerózu navázala na své tradiční interaktivní webináře a 11. února odvysílala z Charvátova sálu III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze první díl cyklu zaměřeného na kardiovaskulární prevenci z pohledu různých onemocnění. Tentokrát pozornost patřila prevenci srdečně‑cévních příhod u pacientů s prediabetem a diabetem. více
07.05.2020 | 17:56, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
V roce 1930 překvapení W. S. Tillett a T. Francis (mimochodem oba byli nositeli Nobelovy ceny, ale ne za CRP…) objevili v krvi nemocných léčených pro pneumokokové pneumonie bílkovinu, která precipitovala při vazbě na polysacharid v buněčné membráně C pneumokoků. více
29.04.2020 | 10:06, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Rozhodnutí Státního ústav pro kontrolu léčiv o maximální ceně a úhradě přípravku Ajovy (fremanezumab) společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. nabude účinnosti k 1. květnu 2020. více
17.04.2020 | 19:44, Rubrika: Články, Zdroj: MT
Profesor Gavin Giovannoni sezval své kolegy z Evropy a Austrálie k on-line konferenci Managing MS during the COVID-19 pandemic. Doslova klíčovou prezentací přispěla profesorka Eva Kubala Havrdová. více
16.04.2020 | 19:48, Rubrika: Články, Zdroj: MT
Klinický doporučený postup (KDP) pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra schválila a uveřejnila v březnu 2020 Česká neurologická společnost ČLS JEP. Hlavní autorkou je prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová. více
15.04.2020 | 20:05, Rubrika: Webináře, Zdroj: MT
Teva vás zve na svůj virtuální stánek v rámci kongresových stránek EAN, kde najdete pod záložkou Teva Medical Affairs MS Expert Session více
31.03.2020 | 11:20, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
O nové informace a zkušenosti v oblasti paliativní medicíny se podělili odborníci v rámci II. ostravské konference paliativní péče, kterou v Ostravě 6. března 2020 pořádala Klinika hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP). více
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky