Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 17. září 2019 | Svátek má Naděžda
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

06.06.2019 | 09:56, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
CARMELINA je dnes v odborných kruzích nepochybně jednou z nejčastěji zmiňovaných klinických studií. Šlo o první studii CVOT (tj. kardiovaskulární studii) specificky hodnotící renální bezpečnost u některého z gliptinů. více
22.05.2019 | 12:19, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Směry současného výzkumu v oblasti tekutinové terapie zahrnují mj. i hledání infuzních roztoků, jež by svým složením stabilizovaly endoteliální dysfunkci, která kritické stavy uniformně provází a podílí se na vzniku poškození orgánů a tkání. více
21.05.2019 | 11:36, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Léků na léčbu hypertenze je mnoho, navíc se u nich stále častěji zjišťují i jiné než antihypertenzní účinky. Dva z nich – indapamid a nitrendipin, mají pozitivní vliv i v oblasti kardioprotektivity a demence. více
20.05.2019 | 10:41, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Velmi závažnému průběhu invazivního pneumokokového onemocnění (IPO) podle předběžných údajů Státního zdravotního ústavu loni v ČR čelilo 481 lidí, meziročně o 37 víc, úmrtí bylo 77. Nejohroženější jsou děti do pěti let věku a senioři, prevencí je očkování. více
17.05.2019 | 06:22, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Hlavním tématem letošního interaktivního semináře byla přehnaná očekávání pacientů. I zde patřila k nejdůležitějším aspektům hlavně výměna zkušeností. více
09.04.2019 | 17:47, Rubrika: Články, Zdroj: MT
Věk ženy při první menstruaci, těhotenství a kojení podstatně neovlivňuje dlouhodobé riziko roztroušené sklerózy (RS) nebo rizika zvýšené disability. To jsou závěry velké klinické studie u pacientek s klinicky izolovaným syndromem (CIS). více
09.04.2019 | 17:40, Rubrika: Z kongresů, Zdroj: MT
Ženy, u nichž byla diagnostikována roztroušená skleróza, uvádějí nedostatek rad ohledně plánovaného rodičovství, těhotenství a kojení. Šestnáct procent z těchto žen také uvedlo, že kvůli obavám z RS neotěhotněly. více
09.04.2019 | 15:43, Rubrika: Webináře, Zdroj: MT
Profesor Gavin Giovannoni (Londýn, Velká Británie) vystoupil v roli moderátora i komentátora v lekci Medscape a jeho hostem byl profesor Jopseph R. Berger (Pensylvánie, USA). Čtenářům přinášíme zkrácený zápis diskuze nad tématem, jak zmírnit riziko závažných infekcí při terapii léky modifikujícími chorobu (Disease Modyfing Drugs, DMD). více
09.04.2019 | 15:26, Rubrika: Z kongresů, Zdroj: MT
Je zapotřebí zlepšit diagnostiku a léčbu komorbidit u lidí s roztroušenou sklerózou, protože komorbidity mají značný dopad na kvalitu života pacientů spojenou se zdravotním stavem pacientů, uvedla Lara Marie Lo z Univerzity v Tasmánii (Austrálie), 28. února v rámci posterového sdělení na ACTRIMS 2019. více
09.04.2019 | 14:58, Rubrika: Články, Zdroj: MT
Množství zinku, železa a dalších minerálů, které přijímá člověk ve stravě, není podle studie spojeno s rizikem vzniku roztroušené sklerózy (RS). Studie „Celkový příjem různých minerálů a riziko roztroušené sklerózy“ byla publikována v časopise Neurology. více
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky