Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. leden 2019 | Svátek má Doubravka
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

31.12.2018 | 05:15, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Strategie léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) se v poslední době výrazně mění. Stále větší roli zde hraje imunoterapie založená na ovlivnění kontrolních bodů imunitní reakce. více
27.12.2018 | 22:16, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) trpí celosvětově miliony pacientů. Jeden z hlavních symptomů tohoto onemocnění, dušnost, může být pro pacienty značně stresující a vede k rozvoji úzkosti u velké části nemocných s CHOPN. více
26.12.2018 | 09:39, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
V roce 2020 bude chronická obstrukční plicní nemoc třetí nejčastější příčinou úmrtí. S rehabilitační léčbou je nejvhodnější začít hned od počátku, protože zpomaluje progresi onemocnění a vede k lepší kvalitě života více
26.12.2018 | 06:28, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Emicizumab představuje pro nemocné s hemofilií A s inhibitory první nový lék za posledních více než 20 let. Nástup tohoto léku přináší některým pacientům revoluční zlom. více
23.12.2018 | 17:24, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Švédská studie, jejíž výsledky byly publikovány v periodiku Arthritis Research & Therapy, se zaměřila na hodnocení kvality života související se zdravím u pacientů s ankylozující spondylitidou (AS). více
22.12.2018 | 18:02, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Terapie hypercholesterolemie a prevence kardiovaskulárních chorob doznaly od roku 2013 značných změn. Nové poznatky se odráží v doporučených pokynech prezentovaných v listopadu 2018 na vědeckém zasedání American Heart Association v americkém Chicagu. více
20.12.2018 | 17:36, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
V roce 2018 byly publikovány tři studie, které zmírnily nadšení ze suplementace vitaminu D v rámci prevence skeletálních a extraskeletálních onemocnění. více
20.12.2018 | 07:17, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Malobuněčný karcinom plic (SCLC) postihuje přibližně 15 procent pacientů se zhoubnými nádory plic. Uběhlo už dvacet let, kdy nepřibyla žádná léčba, která by nemocným s pokročilým SCLC nabídla klinicky významné prodloužení celkového přežití. více
18.12.2018 | 18:39, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
V říjnu 2018 byla v časopise Neurology publikovaná studie, která ozřejmila asociaci mezi koncentrací kortizolu v séru a kognitivními funkcemi a strukturálními změnami mozkové tkáně. více
17.12.2018 | 07:16, Rubrika: Z medicíny, Zdroj: MT
Až u 80 procent dětí s ADHD přechází porucha do adolescence a v různé míře i do dospělosti. Ačkoli jde o onemocnění léčitelné, v neléčené podobě i v dospělosti negativně ovlivňuje celou řadu oblastí života. více
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky