Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: red
Rubrika: Kongresy
Akutní stavy v paliativní péči, s nimiž se praktický lékař setká, jsou často rámcově očekávatelné, jedná se zejména o bolest, dušnost, zvracení, „pacient nejí a nepije“ a zmatenost. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Teplejší počasí je spojeno se zhoršením příznaků chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Vyplývá to z výzkumu, který byl zveřejněn na „virtuálním“ mezinárodním kongresu Evropské respirační společnosti, který se konal od 5. do 8. září 2021. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Součástí XII. celostátní konference paliativní medicíny byla i celodenní konference Ministerstva zdravotnictví ČR věnovaná pilotnímu projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
I letošní XII. celostátní konference paliativní medicíny byla tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny určenou lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) a následně online v časopise European Heart Journal byly zveřejněny nové doporučené postupy ESC týkající se prevence aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Tradiční, již XXXV. konference o hyperlipoproteinémiích, známá také jako Šobrův den, proběhla letos 16. června. Díky příznivé epidemiologické situaci se mohla konat nejen virtuálně, ale i prezenčně – to byla po roce online konferencí příjemná změna, která podnítila bohatou odbornou diskusi na konci přednášek. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Podle studie, která naznačuje potenciální roli probiotik v prevenci respiračních infekcí, bylo každodenní užívání probiotik spojeno s menším výskytem příznaků onemocnění horních dýchacích cest u lidí s nadváhou a u starší populace. Studie byla vybrána pro prezentaci na Digestive Disease Week (DDW), který se konal virtuálně od 21. do 23. května 2021. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
„Ukazuje se, že bychom se měli snažit ještě lépe porozumět tomu, co axiální spondylartritidy pro naše pacienty znamenají – s ohledem na různé mechanismy imunopatogeneze, rozdíly mezi muži a ženami, výskyt komorbidit i mimokloubních manifestací. Nepochybně budeme muset zlepšit diagnostiku časnějších stadií a standardizaci nástrojů, které využíváme pro sledování průběhu nemoci a odpovědi na léčbu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Rizikovými faktory v prevenci srdečního selhání (SS), o nichž se mluví méně často, se věnovali odborníci v přednáškovém bloku Prevence SS: role rizikových faktorů letošního virtuálního kongresu Asociace srdečního selhání ESC. Diskutovaná témata zahrnovala například užívání návykových látek. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
„Ačkoli geneticky podmíněné aortopatie představují vzácná onemocnění, je potřeba jim věnovat dostatečnou pozornost. Postihují totiž mladé jedince, u kterých mohou vést nejen k aneurysmatu či disekci aorty, ale i k náhlému úmrtí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V současnosti není k dispozici mnoho dat o prognóze pacientů léčených pro rezistentní arteriální hypertenzi. Je však známo, že většina z nich má velmi vysoké přídatné riziko – ať už s ohledem na vyšší věk, častější obezitu, výskyt diabetu, vyšší hodnoty krevního tlaku nebo těžší orgánové postižení. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky