Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. duben 2019 | Svátek má Vojtěch
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: ap
Rubrika: Kongresy
Edukační přednášky XI. plenárního zasedání Kooperativní lymfomové skupiny byly věnovány současným trendům v léčbě relabujícího a refrakterního DLBCL, terapii pomocí CAR T‑lymfocytů a terapii periferních T lymfomů brentuximab vedotinem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Biosimilární léky navzdory počátečním pochybnostem pronikají do klinické praxe mnoha oborů. Tento vývoj každoročně mapuje konference, na které se scházejí zástupci různých specializací. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Jedním z ústředních témat letošního Kongresu primární péče, který se konal 22. a 23. února v Praze, byla problematika očkování. Klesá proočkovanost nejen u nepovinných hrazených očkování, ale i u těch povinných. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na Kongresu primární péče, který se 22. a 23. února konal i letos na pražském Chodově, zazněla řada klíčových témat, která jsou spojena i s tolik diskutovanou startující reformou primární péče. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V rámci letošních Třeboňských revmatologických dnů, které se konaly od 9. do 11. ledna, proběhl i blok přednášek zaměřený na problematiku gravidity a revmatických onemocnění. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Pokrok na poli onkologie je obrovský. V posledním roce byl zaveden například velmi intenzivní a progresivní protokol léčby pacientů s karcinomem slinivky břišní nebo došlo k zahájení stereotaktické radioterapie oligometastáz. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Letos 22. a 23. listopadu se na jižní Moravě sjedou lékárníci a příznivci klinické farmacie už po jednadvacáté. Organizátorům se daří zvát odborníky na konkrétní choroby, především z řad lékařů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Doposud byla soustředěna pozornost k roli B a T lymfocytů v rozvoji roztroušené sklerózy (RS). Na ECTRIMS 2018 se však hovořilo i o neutrofilních granulocytech... více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Perorální kladribin je již dostupný pro české lékaře a jejich pacienty. Jeho účinnost a bezpečnost, stejně jako nový koncept terapie roztroušené sklerózy (RS), patřily k hlavním tématům podzimní výroční konference ECTRIMS 2018 (European Committee for Treatment and Research of Multiple Sclerosis). více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Dlouhodobé užívání linagliptinu pro léčbu diabetu 2. typu je z hlediska kardiovaskulárního i renálního rizika bezpečné. Tyto závěry byly zveřejněny 4. října 2018 v rámci 54. kongresu EASD (Evropské asociace pro studium diabetu) v Berlíně při první prezentaci výsledků studie CARMELINA. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Přelomové techniky, které umožňují personalizovat protinádorové vakcíny jednotlivým pacientům na míru, byly představeny v prosinci 2018 na kongresu imunoonkologie ESMO v Ženevě. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky