Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 26. říjen 2020 | Svátek má Erik
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: čil
Rubrika: Kongresy
V České republice je prevalence kardiovaskulárních rizikových faktorů stále jedna z nejvyšších v Evropě. Problém se netýká jen starší populace, ale bohužel i mužů čtyřicátníků a žen do padesátky. Právě u těchto jedinců má velký význam intervenovat rizika včas, aby mohli strávit budoucí dekády života ve zdraví. Získat mladší pacienty pro spolupráci ale může být oříšek. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na programu letošní Jarní interaktivní konference, která byla odložena a proběhla od 18. do 20. září, byl již tradičně blok zaměřený na vakcinaci, tentokrát s názvem Očkování v ordinacích všeobecného praktického lékaře. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Letošní setkání odborníků zabývajících se léčbou a výzkumem demyelinizačních onemocnění (ACTRIMS/ECTRIMS 2020) se konalo 11.–13. září virtuálně ve Washingtonu. Záměrně neuvádím odborníků věnujících se roztroušené skleróze (RS), protože velmi často na kongresu znělo téma neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD), které se vyčlenilo v posledních letech z problematiky RS. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na nedávném virtuálním kongresu European Society for Medical Oncology – ESMO Virtual Congress 2020 – bylo v rámci prezidiálních sympozií představeno několik „late‑breaking“ abstraktů. Přinášíme vám výsledky některých prezentovaných klinických studií, které by snad v brzké buducnosti mohly vést k dalšímu posunu v léčbě onkologicky nemocných. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Snad více než kdy jindy se v aktuální epidemiologické situaci ukazuje, jak důležité prvky v managementu diagnostiky a léčby zejména chronických pacientů představují digitalizace zdravotnictví a využití telemedicínských služeb. Jak se v kardiologii daří poskytovat péči na dálku? více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Kvůli COVID‑19 se kongres konal virtuálně, ale s o to bohatší účastí. Online bylo celkem 41 500 účastníků ze všech světadílů. Jak zdůraznil prezident EAN, profesor Claudio Bassetti, potěšitelné bylo, že tento kongres přilákal mnoho mladých lékařů i studentů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na virtuálním kongresu Americké diabetické asociace (ADA) byly představeny výsledky studie VERTIS, která sledovala kardiovaskulární cíle u pacientů s diabetem 2. typu a KV onemocněním aterosklerotického původu léčených ertugliflozinem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Virtuální tiskové konference si rychle našly své místo. Virtuálně proběhl i letošní 6. kongres EAN (European Academy of Neurology), který se původně měl konat v Paříži a jehož nedílnou součástí byla již tradičně tematika týkající se roztroušené sklerózy (RS). více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Další z řady e‑konference.online, jejímž odborným garantem je Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, se uskutečnila 20. května a soustředila se na novinky z oblasti žilního onemocnění. Přednášející se věnovali problematice chronického žilního onemocnění (CVD) a hemoroidálnímu onemocnění a jejich terapii. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Další z řady e‑konference.online, která se 14.května uskutečnila v Praze a Olomouci, byla věnována revmatologii. Přednášející se věnovali současným postupům při léčbě osteoartrózy a onemocnění patřících do skupiny spondylartritid. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Online konference přinášejí nové možnosti a otevírají i nový obzor vzdělávání. Historicky první elektronickou konferenci, která se soustředila na jedno z klíčových medicínských témat, tedy léčbu arteriální hypertenze, uspořádala 13. května Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP s podporou společnosti Servier. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky