Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 21. duben 2021 | Svátek má Alexandra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: čil
Rubrika: Kongresy
Hodnocení výše kardiovaskulárního rizika u mladých pacientů a rozhodování, zda, kdy a jakou léčbu u nich zvolit, patří mezi složitější klinické situace, protože se nelze opřít o robustní důkazy nebo jasně vymezená doporučení. Přesto se ukazuje, že i u mladých osob s kumulací tradičních rizikových faktorů je časně zahájená intervence správnou volbou. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V souvislosti s pandemií COVID‑19 nabývá problematika zneužívání alkoholu nepochybně na významu. I proto možná nastal čas znovu otevřít některá témata, která jsou tabuizována už dlouhodobě – například pití u „zelených vdov“ nebo u žen na mateřských dovolených. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Aktuální problematice očkování proti onemocnění COVID-19 v ordinacích praktických lékařů se věnoval i VII. kongres praktických lékařů Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, který se konal virtuálně 16. března. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Další z pravidelných webinářů z cyklu diabetologové online se 15. února zaměřil na pokroky v léčbě diabetu. Diskutovaným tématem byla chytrá inzulinová pera, od jejichž používání pacienty v Česku snad již příliš mnoho času nedělí. Další přednášky se týkaly vzácných hypoglykémií a diabetické neuropatie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na to, proč je třeba i v době pandemie COVID‑19 v léčbě hypertenze neztrácet čas a jednat, se ve své přednášce, která zazněla v rámci virtuálního XXVII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP v listopadu 2020, soustředila MUDr. Petra Vysočanová z Interní kardiologické kliniky FN Brno. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Tematický kongres ČSIM – Covid-19 a intenzivní medicína se konal jako všechny odborné akce od března 2020 virtuálně. Doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., (KARIM 1. LF UK a VFN v Praze) shrnul důležitá fakta o léčbě život ohrožujícího krvácení, které je důležitým a nepominutelným odborným tématem i v době covidové. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Evropské konference praktických a rodinných lékařů WONCA probíhají každoročně. Po středoevropské sérii (Praha 2017, Krakov 2018 a Bratislava 2019) měl konferenci WONCA hostit v červnu 2020 Berlín. Na rozdíl od světové konference WONCA, kterou šejkové v Abú Zabí v důsledku pandemie COVID‑19 o rok odložili, rozhodli se Němci konferenci uskutečnit jako virtuální, a to týden před Vánocemi. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V rámci virtuálního kongresu Akutne.cz uspořádala společnost CSL Behring i online semináře o diagnostice a léčbě poruch koagulace. První seminář vedla MUDr. Kateřina Vaníčková (KARIM LF MU a FN Brno). více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Podzimní epidemie COVID‑19 se dotýká psychických limitů české společnosti. Více než cokoli jiného lidé potřebují srozumitelný návod, co dělat a jak si udržet pozitivní mysl. Praktičtí lékaři spolu s herci na tyto potřeby zareagovali a připravili edukační video, které představili na jednom ze svých listopadových webinářů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Původně se měl konat v červnu v Berlíně, ale v důsledku přítulnosti SARS‑CoV‑2 k celosvětové populaci se konal v prosinci (16.–19. 12.) virtuálně. Pořádala jej německá společnost sdružující rodinné a praktické lékaře (DEGAM) za technické podpory české agentury Guarant, která má s konáním kongresů WONCA bohaté zkušenosti z let 2013 a 2017, kdy jej ve spolupráci se Společností praktických lékařů ČR organizovala v Praze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na 29. kongresu EADV (European Academy of Dermatology and Venereology), který se konal virtuálně od 29. do 31. října, získalo pozornost téma průkopnické inovace léčby psoriázy. Nově zveřejněná data prezentují první klinické důkazy o modulaci systémového zánětu perorálním podáním komensálního neživého mikrobu jediného kmene. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky