Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. leden 2021 | Svátek má Běla
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: miš
Rubrika: Kongresy
V rámci virtuálního kongresu Akutne.cz uspořádala společnost CSL Behring i online semináře o diagnostice a léčbě poruch koagulace. První seminář vedla MUDr. Kateřina Vaníčková (KARIM LF MU a FN Brno). více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Podzimní epidemie COVID‑19 se dotýká psychických limitů české společnosti. Více než cokoli jiného lidé potřebují srozumitelný návod, co dělat a jak si udržet pozitivní mysl. Praktičtí lékaři spolu s herci na tyto potřeby zareagovali a připravili edukační video, které představili na jednom ze svých listopadových webinářů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Původně se měl konat v červnu v Berlíně, ale v důsledku přítulnosti SARS‑CoV‑2 k celosvětové populaci se konal v prosinci (16.–19. 12.) virtuálně. Pořádala jej německá společnost sdružující rodinné a praktické lékaře (DEGAM) za technické podpory české agentury Guarant, která má s konáním kongresů WONCA bohaté zkušenosti z let 2013 a 2017, kdy jej ve spolupráci se Společností praktických lékařů ČR organizovala v Praze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na 29. kongresu EADV (European Academy of Dermatology and Venereology), který se konal virtuálně od 29. do 31. října, získalo pozornost téma průkopnické inovace léčby psoriázy. Nově zveřejněná data prezentují první klinické důkazy o modulaci systémového zánětu perorálním podáním komensálního neživého mikrobu jediného kmene. více
Zdroj: respiforum.cz
Rubrika: Kongresy
Tradiční před/adventní kongres – Respiratory Forum 2020 již začal. Jako všechny významné akce od poloviny března 2020, kdy se u nás zabydlel SARS-CoV-2, probíhá virtuálně. Už jsme si na tento způsob zvykli. Nepotkáváme se sice osobně s kolegy, což nás mrzí, ale zase si můžeme pustit prezentaci v čase, kdy jsme na příjem informací naladěni, třeba v pohodlí domova. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Přibývají data o tom, že pacienti s obezitou a kardiovaskulárními onemocněními aterosklerotického původu (ASKVO) mají vyšší riziko závažného průběhu COVID‑19. Podle letos vydaného konsensu HEART UK by léčba hypolipidemiky měla být i u infikovaných pacientů zachována, protože přínosy léčby převažují nad možnými riziky. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V průběhu posledního odpoledne letošního virtuálního XXVIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti se 24. září 2020 skupina předních kardiologů zaměřila na problematiku snižování kardiovaskulárního rizika u pacientů s akutním koronárním syndromem (AKS). Jak se shodli, klíčovou úlohu ve zkrácení cesty KV prevence hraje hypolipidemická léčba, zejména inhibitory PCSK9. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Jedním z inovativních a nadějných přístupů pro terapii pacientů s fibrilací síní se zdá být metoda založená na využití energie pulsního pole, na jejímž vývoji se podílejí také tuzemští lékaři. Nejen tomu, co je jejím principem a jaký má potenciál do budoucna, se věnoval prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC, primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
První virtuální, ale celkově již čtyřiačtyřicáté Brněnské onkologické dny (BOD) byly zahájeny 13. října. Na programu prvního dne byl i edukační seminář na téma Precizní medicína v onkologii – současný pokrok a výzvy do budoucna. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Virtuální forma letošních Brněnských onkologických dní si vyžádala maximálně hutnou podobu programu. Jeho základem se staly přednášky, které popsaly poslední vývoj u jednotlivých onkologických diagnóz. Recentní data u nemalobuněčného karcinomu plic přehledně shrnul MUDr. Ondřej Bílek z Masarykova onkologického ústavu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V bohatém programu letošních virtuálních Brněnských onkologických dnů proběhl 15. října i edukační seminář s názvem Intervence COVID‑19 s onkologickou léčbou. Se svojí přednáškou o možnostech poskytování paliativní a symptomatické péče u onkologických pacientů v době pandemie jej uzavřel vedoucí lékař paliativního týmu Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky