Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 07. duben 2020 | Svátek má Heřman a Hermína
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: ač
Rubrika: COVID-19
Po dobu koronavirové krize by mohli v českém zdravotnictví pracovat i ti zahraniční lékaři ze zemí mimo EU, kteří nezískali aprobační zkoušku. Počítá s tím návrh ministerstva zdravotnictví. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Vhodný postup sterilizace jednorázového respirátoru podle literatury i vlastního výzkumu ověřovali výzkumníci z Ústavu chemického inženýrství. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP spolu s Fakultní nemocnicí Hradec Králové vydaly informativní dokument týkající se COVID-19 vypracovaný dle společných doporučení odborných společností a sdělení státních institucí publikovaných od počátku SARS-CoV-2 pandemie do 2. dubna. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
O tom, že zdaleka ne vše funguje tak, jak je v médiích prezentováno, svědčí i desítky dotazů, na něž v průběhu webináře 2. 4. 2020 pořádaném SVL ČLS JEP, odpovídal praktickým lékařům epidemiolog prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., vědecký sekretář České vakcinologické společnosti JEP. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Probíhá odborná diskuze o využití konvalescetní plazmy u pacientů s vážným průběhem COVID-19. Plazma vyléčených lidí může obsahovat protilátky proti viru a mohla by tak pomoci proti infekci. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Výbor Společnosti pracovního lékařství publikoval předběžné stanovisko k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně publikovala souhrn aktuálních informací k využití plicní sonografie u onemocnění COVID-19. Stránka má sloužit odborníkům v orientaci v použití plicní sonografie v době aktuální pandemie. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Kromě solidarity se vůči zdravotníkům v těchto dnech objevují i necitlivá vyjádření. Zejména vůči nakaženým zdravotníkům. Stigmatizace osob nakažených COVID-19 dopadá na zdravotníky tvrdě. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Protiepidemická opatření podle statistiků fungují. Na konci dubna bude 7200 až 30 000 potvrzených případů COVID-19. Intenzivní péče by byla přetížená až při více než 45 tisících diagnostikovaných. Krajští koordinátoři intenzivní péče mají dostat pravomoc přesouvat kapacity bez souhlasu nemocnic. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Lékaři nyní stále častěji, místo dříve běžných kongresů, které pro ně byly místem získávání dalších profesních znalostí, přecházejí na šíření potřebných aktuálních informací formou webinářů. Evropská kardiologická společnost (ESC) jich má na svém kontě již několik. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Dotace od státu, nebo razantní úspory. Jiná možnost pro rok 2021 není, odhaduje ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Tato situace může být akcelerátorem zavádění motivačních úhrad cílených na kvalitu, dodává. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky