Přeskočit na obsah

Ambulantní specialisté řešili vývoj úhrad. Jojko má podporu

MUDr Zorjan Jojko, foto: J. Koťátko

Sdružení ambulantních specialistů na svém sjezdu v Průhonicích u Prahy 5. listopadu znovuzvolilo do funkce předsedy MUDr. Zorjana Jojka a zvolilo také radu sdružení. Na sjezdu proběhla diskuze o budoucím směřování úhrad ambulantní péče.

Zástupci zdravotních pojišťoven přijeli jako hosté na sjezd ambulantních specialistů s ne příliš optimistickými vyhlídkami. Pokud stát včas nerozhodne o navýšení platby za státní pojištěnce pro rok 2023, bude dohodovací řízení o úhradách pro tento rok extrémně náročné.
Jak Všeobecná zdravotní pojišťovna, tak pojišťovny ze Svazu zdravotních pojišťoven totiž předpokládají za rok 2022 deficitní hospodaření, kdy budou záporné saldo financovat z přebytků z předchozích let. „Zdravotně pojistné plány pro rok 2022 se nedají připravit vyrovnaně,“ uvedl prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ing. Ladislav Friedrich na sjezdu Sdružení ambulantních specialistů (SAS).
Důvodem je plánovaný růst úhrad v roce 2022 o devět procent podle úhradové vyhlášky, zatímco dílčí dohody v dohodovacím řízení počítaly se čtyřprocentním růstem.
Navíc je stále otázka, jak dopadne hospodaření v letošním roce. Zdravotní pojišťovny v letošních plánech možná podhodnotily náklady související s covidem. Jedná se zejména o náklady na monoklonální protilátky, PCR testy, a na navýšené úhrady nemocnicím za infekční covid+ pacienty na jednotkách intenzivní péče, kterých v posledních týdnech přibývá.
V roce 2023 tak zřejmě budou přebytky zdravotního pojištění spotřebované a nastavené úhrady sotva pokryje přirozený růst pojistného. „Jak sbírám data z titulu předsedy analytické komise k dohodovacímu řízení, sleduji vývoj nákladů. Předpokládali jsme denní úroveň testování do konce roku 20 tisíc PCR testů, teď jsme na 43 tisících PCR testů denně,“ uvedl mimo jiné Ing. Jiří Mrázek, analytik Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pokud nebudou navýšeny příjmy za státní pojištěnce, nebudou podle něj zdravotní pojišťovny moci nabídnout v dohodovacím řízení na rok 2023 žádný nárůst úhrad. „Rok 2023 nebude ani nulový, bude muset být korekce do záporných čísel. Takové tempo, kdy jsme se domluvili na čtyřech procentech a došlo k navýšení na devět procent, nemůže v sobě mít udržitelnost do dalších let,“ uvedl Ing. Mrázek.
Předseda Sdružení ambulantních specialistů MUDr. Zorjan Jojko poznamenal, že s pesimistickými prognózami přicházely zdravotní pojišťovny i v předchozích letech, ale pak se nenaplnily. „Dříve jsme byli opatrnější ohledně prognózy příjmů zdravotního pojištění, a pak to dopadlo lépe, dneska je ale úplně jiná situace. Dnes za sebou máme data, že konečné zůstatky fondů zdravotních pojišťoven měsíc co měsíc klesají, to znamená, že zdravotní péči financujeme deficitně,“ namítl Ing. Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven. „Jsem přesvědčen, že pro rok 2023 bude muset dojít k valorizaci státního příspěvku, pokud nemají vzniknout vážné problémy ve financování zdravotnictví,“ dodal.

Úhradová vyhláška 2022 dopadla dobře
S úhradovou vyhláškou pro rok 2022 je sjezd Sdružení ambulantních specialistů spokojený a ocenil, že se vyjednavačům sdružení podařilo s pomocí rady poskytovatelů vyjednat navýšení úhrad o devět procent proti roku 2021 pro všechny segmenty zdravotní péče. Delegáti v usnesení poznamenali, že si tyto zásluhy snaží „v rozporu se skutečností“ přivlastnit Česká lékařská komora a odbory. Tyto organizace jednání o takto vysokém navýšení iniciovaly, když trvaly na růstu platů v nemocnicích. Podle SAS ale ani komora, ani odbory neusilovaly o navýšení ve všech segmentech a pro plošné navýšení úhrad bylo důležité, že v dohodovacím řízení nedošlo k dohodě v segmentu ambulantních specialistů, a také aktivita SAS a rady poskytovatelů.

Kompenzace za rok 2021? Propady nejsou jako v roce 2020
V roce 2021 se počty výkonů a počty pacientů v ambulancích specialistů nepropadly tak, jako v roce 2020. Ambulance specialistů pracují prakticky na plný výkon, péče, která nebyla poskytnutá na jaře, se doháněla přes prázdniny. Stávající úhradová pravidla dávají ambulancím širší mantinely pro regulace, než bylo obvyklé. Neočekává se proto, že by bylo potřeba plošně upravit kompenzace úhrad pro rok 2021. „S novelou kompenzační vyhlášky pro rok 2021 se počítá v první polovině příštího roku na základě reálných dat, ale v rámci plánovaných nákladů zdravotně pojistnými plány,“ uvedl na sjezdu SAS ministr zdravotnictví Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch.
Předseda Jojko připomněl, že i v roce 2020 vypracovalo sdružení nejdříve analýzu dopadů na jednotlivé odbornosti ambulantních specialistů, až pak žádali kompenzace. Podle něj nejde vyloučit, že i letos nastane problém v určité odbornosti. Velký propad výkonosti sice nenastal, ale pacienti jsou v průměru složitější, přichází lidé se zanedbanými potížemi a s post covidovými stavy.
Diskuze se vedla zejména o regulacích na předepsané léky. Starosti ambulantním specialistům dělá mimo jiné přechod pacientů na antitrombotika NOAC, která jsou (i po jistém poklesu ceny) mnohonásobně dražší než starší warfarin. VZP zatím nemůže přislíbit, že by od regulací ambulantních specialistů za léky plošně ustoupila, jako to už v některých letech udělala. Podmínkou je, že celkové náklady na léky v tomto segmentu zůstanou v plánovaných mezích, což se zatím jeví jako pravděpodobné, ale není to jisté. Pokud by na regulace došlo, hrozily by těm lékařům, jejichž náklady na léky vzrostou o 30 procent a víc proti předchozímu období.
Stávající systém úhrad ambulantní péče a regulací přes PURO (průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně ZUM a ZULP na jednoho unikátního pojištěnce) označil ministr Vojtěch za zastaralý. V diskuzi padlo několik možností, jak se do budoucna od těchto regulací odpoutat. Pokud by odpovídaly kalkulace uvedené v seznamu výkonů s bodovými hodnotami realitě, mohly by se regulace provádět pomocí času, který lékař vykázanými výkony stráví, naznačil jednu myšlenku Ing. Mrázek. Digitalizace by mohla umožnit vykazování v reálném čase, díky kterému by pojišťovna s lékaři o nesrovnalostech diskutovala hned, a ne až po konci účetního období, podotkla MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová z vedení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Podle Vojtěcha by se měla na příštích dohodovacích řízeních vést debata o kultivaci systému úhrad ambulantních zdravotních služeb. Obdobně, jako proběhl DRG Restart a významná část výkonů hospitalizační péče se vyčlenila z paušálů, mělo by se pracovat i na spravedlivějším systému odměňování ambulancí.
S ministrem Vojtěchem jednali zástupci SAS zřejmě naposledy v jeho funkci. Předseda Jojko mu poděkoval za dobrou spolupráci. „Nebyli jsme vždy ve shodě, ale z vaší strany bylo jednání vždy korektní,“ uvedl dr. Jojko. Lepšího ministra zdravotnictví podle Jojka dosud samostatná Česká republika neměla. Ministr od delegátů sklidil silný potlesk.

SAS varuje lékaře: Aktualizujte včas údaje v registrech

Pokud lékař nezmění své údaje v registru poskytovatelů a v registru zdravotnických pracovníků včas, bude mu od příštího roku hrozit pokuta až sto tisíc korun. Sjezd Sdružení ambulantních specialistů na to upozornil ve svém usnesení. Při řešení aktuálních problémů v souvislosti s pandemií COVID-19 se ukázalo, že také u dalších institucí mají soukromí lékaři často neaktuální kontaktní údaje. „Na základě zkušeností z pandemie COVID 19 vyzývá Sjezd všechny ambulantní specialisty, aby ve vlastním zájmu pravidelně aktualizovali své kontaktní údaje u všech smluvních zdravotních pojišťoven a u krajských úřadů, a aby pravidelně aktualizovali své údaje v registrech poskytovatelů a zdravotnických pracovníků,“ usnesl se sjezd sdružení.
Zároveň sjezd poděkoval ambulantním specialistům, svým členům, kteří během pandemie COVID-19 pomohli s distribucí ochranných pomůcek v době jejich kritického nedostatku a očkováním ambulantních specialistů a jejich zaměstnancům před spuštěním tzv. Centrálního rezervačního systému. „Sjezd tímto děkuje všem svým členům za to, že se i v době pandemie velice kvalitně postarali o své pacienty,“ zaznělo také v usnesení.
Doktor Jojko dostal na sjezdu silnou podporu, když ve volbě předsedy získal od přítomných 97 členů 92 hlasů.

K věci...

Nové vedení Sdružení ambulantních specialistů
Předseda MUDr. Zorjan Jojko
Místopředseda MUDr. Jiří Syrovátka
Místopředseda – správce MUDr. Pavel Kostka
Pokladník MUDr. Jan Šmejkal
Rada: MUDr. Radoslav Bureš, MUDr. Michael Janský, MUDr. Martin Komzák, Ph.D. MUDr. Jiří Nedělka, MUDr. Lubomír Berka,CSc., MUDr. Marta Červenková, MUDr. Zuzana Lapková, MUDr. Martin Pretl, CSc.
Revizní komise: MUDr. Dana Šmejkalová, MUDr. Karel Šustr, MUDr. Pavel Horažďovský, Ph.D.,FEBTS, MBA.

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…