Přeskočit na obsah

Zemřel profesor Jaroslav Blahoš

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. zemřel dne 27. listopadu 2018 po delší nemoci ve věku 88 roků. ČLS JEP a také celá lékařská obec ztrácí v panu prof. Blahošovi významného odborníka v oblastu endokrinologie, vynikajícího lékaře, který obdržel celou řadu významných tuzemských i zahraničních vyznamenání,“ uvedla ČLS JEP.

 

Připomínáme texty, které profesor Jaroslav Blahoš napsal letos pro Medical Tribune a loni sesterskou Medicínu po promoci:

Zamyšlení profesora Jaroslava Blahoše u příležitosti významného mezinárodního ocenění

Zamyšlení - Lékařská etika v proměnách doby

 

Připomínáme také rozhovor, který profesor Jaroslav Blahoš poskytl Medical Tribune v roce 2008:

 

Nezaměňme Asklépiovu hůl za symbol dolaru

 

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
zahraniční korespondující člen Académie Nationale de Médecine (Paříž) se narodil v Horažďovicích, jichž byl čestným občanem.
Lékařskou fakultu UK (v Plzni) ukončil s vyznamenáním v r. 1955. Poté, jako pracovník Endokrinologického ústavu v Praze (doc. K. Šilinka), se zabýval endokrinologií, zejména endokrinologií vápníku a kosti a metabolismem kyseliny močové. Od r. 1969 pracoval na interní klinice Fakulty dětského lékařství UK (nyní 2.LF) ve fakultní nemocnici Pod Petřínem, zprvu jako asistent, později docent, profesor a nakonec jako přednosta interní kliniky. V r. 1992 po zrušení fakultní nemocnice byl pověřen vedením interní kliniky VLA JEP v ÚVN Praha. Tam také založil l. osteocentrum v České republice, jehož je nyní vedoucím. Je i nadále vědeckým pracovníkem VLA JEP.
J. Blahoš publikoval přes 300 prací a 9 monografií. Nejvýznamnější jsou Endokrinologie (s O. Blehou) 1. a 2. vydání a endokrinologie, interdisciplinární obor (s V. Zamrazilem).
Přednášel na kongresech ve všech světadílech. Dva roky pracoval jako vedoucí polikliniky v Hararu v Etiopii. Jako visiting professor pracoval v Leedsu, Upsalle, Padově, Tokyu. Dva roky (1968-1969) pracoval na endokrinologické klinice nemocnice Beaujon v Paříži.
Prof. Blahoš byl čestným předsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Do jejího čela byl opakovaně zvolen. V říjnu 1999 byl v tajných volbách zvolen prezidentem Světové lékařské asociace (WMA), která sdružuje přes 80 národních asociací a více než 8 milionů lékařů světa. WMA je nevládní organizací a spolu se SZO (která je organizací vládní) je nejvýznamnější lékařskou světovou organizací.
Prof. Blahoš byl čestným členem zahraničních endokrinologických společností, členem vědeckých rad (VLA JEP, ÚVN, MZ, 1. a 2. LFUK, EÚ), členem redakčních rad domácích i zahraničních aj.
28.10.2001 obdržel z rukou prezidenta Havla Státní vyznamenání za zásluhy 1. třídy. 14.7.2002 byl jmenován prezidentem Francie Rytířem Čestné legie a byl jmenován prezidentem Svépomocné společnosti členů Čestné legie a Řádem za zásluhy. V r. 2008 byl povýšen na rytíře – důstojníka Čestné legie.
Zdroj: www.cls.cz

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.