Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 11. srpen 2020 | Svátek má Zuzana

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Novodobý sesterský „Mnichov“ – o nás bez nás

Novodobý sesterský „Mnichov“ – o nás bez nás

02.03.2011 07:54
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Monika Muroňová
Všeobecná sestra Monika Muroňová píše pro Medical Tribune komentář, ve kterém se zamýšlí nad současným vyjednáváním prezidentky České asociace sester s ministersvtem zdravotnictví. Má Dana Jurásková na reprezentaci 80 tisíc sester dostatečný mandát? Vyjednává podmínky skutečně v zájmu nelékařů?

Blogy MT

Memorandum - vzpomínkový spis, řekla bych něco jako uzel na kapesníku. Dojednali si jej lékaři a nyní je dojednává i prezidentka profesní organizace. Dojednává jej za 15tisíc sester registrovaných vČeské asociaci sester. Na tom by nebylo nic tak divného, kdyby sester celkově nebylo 80tisíc, a ztoho vOdborovém svazu zdravotnictví 35 tisíc.

Profesní organizace má samozřejmě možnost účastnit se jednání a reforem, stejně jako má možnost být při tvorbě zákonů, nemá ale ze své podstaty právo vyjednávat o odměňování - je to profesní organizace.

Je záměrem, že představitelka profesní organizace jedná sministrem dříve než odborová organizace, když s oběma organizacemi bylo dohodnuto jednání na středu?

Vrámci zachování a dostupnosti lékařské péče, vsouvislosti sakcí lékařů D-O, bylo odborovým svazem zdravotníků dohodnuto ustoupit od půl miliardy korun pro nelékaře ve prospěch lékařů, a tím umožnit znovuotevření jednání obou stran. ČAS se od této akce distancovala a požadovala ponechání části peněz vyjednaných lékaři nelékařům.

DÁLE ČTĚTE:

Vtéto souvislosti je potřeba připomenout, že zároveň stímto prohlášením, kterým se otevřel prostor pro vyjednávání, odborový svaz zdravotníků požadoval navýšení platů nelékařů vroce 2012.

Jak je tedy možné stanovisko představitelky profesní organizace, že platy sester se budou odvíjet od úspěchu reforem.A jaké procento úspěšnosti reforma musí mít,aby se na sestry dostalo?

Citace: „Pokud se nenajdou zdroje ve vnitřních úsporách systému, nebudou peníze na navýšení platů,“ uvedla prezidentka České asociace sester Dana Jurásková. Ve stejný den se ale dočítám, že sestrám bude plat navýšen o 10 procent, kde je tedy pravda?

Podstatnou částí memoranda jsou kompetence. Sestry se jich nezříkají, ale neznamená to, že souhlasí, aby jim byla navyšována práce za stejnou mzdu.

Nikde se nehovoří o tom, jestli sestřičky vnásledné péči, kdy budou pracovat téměř bez lékaře, budou také náležitě odměněny. Nikde se nehovoří o tom, jaká právní ochrana jim bude poskytnuta.

O tom všempaní Jurásková i pan ministr Heger mlčí. Mlčí také o tom, jestli spřidáním kompetencí zdravotním sestrám přibude dostatek pomocných nelékařských profesí.

Výsledek jednání mezi paní Juráskovou jako představitelkou profesní organizace a ministra zdravotnictví působí dojmem - za více práce méně peněz.

Tajemno kolem vytváření kompetencí nedělá dobrý dojem. Pokud jde o vylepšení postavení sester, proč aspoň nástin těchto kompetencí není zviditelněn, aby se knim mohly i sestry vyjádřit dříve, než bude schválen? Nebo je to novodobý sesterský Mnichov po česku? O nás bez nás?

Nezbývá než doufat vrozum odborných společností, které by měly být kontaktovány vrámci navyšování kompetencí sester.

Vyvstává otázka, proč si ministerstvo zdravotnictví vybralo za partnera k vyjednávání o nelékařích profesní organizaci ČAS (je tady ještě POUZP), jaká je objektivnost těchto vyjednávání, když paní Jurásková je členkou ODSa ředitelkou fakultní nemocnice? A hlavně jedná paní Jurásková ještě stále vzájmu sester?

Monika Muroňová, www.tribune.cz

Jurásková: Žádná ultimata dávat nebudemeCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky