Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. březen 2019 | Svátek má Ivona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak je to s poplatky při kontrolách? Právník radí.

Jak je to s poplatky při kontrolách? Právník radí.

30.11.2011 08:52
Zdroj: www.tribune.cz
Lékaři si aktivně opakovaně zvou na formální kontroly již ošetřeného, pacienta, aby pokaždé inkasovali regulační poplatek třicet korun. Je to správné? Neměl by se poplatek v takových případech hradit jen jednou? ptá se čtenář poradny Medical Tribune.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Sdělte mi, prosím, právní názor na vybírání regulačních poplatků 30,- Kč při kontrolních ošetřeních, kdy si lékař aktivně opakovaně zve na formální kontroly svého, již ošetřeného, pacienta? Vidím to kolem sebe, jak ostatní lékaři vesele inkasují další a další peníze...Nejde naopak o prakticky jedno vyšetření, při kterém se vybere regulační poplatek na začátku, při prvním vyšetření, a další by měla být již bez placení?

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha.

Podle § 16a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, pojištěnec (anebo za něj jeho zákonný zástupce), je povinen v souvislosti s poskytováním hrazené péče hradit zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči poskytlo, regulační poplatek – konkrétně podle písm. a) uvedeného ustanovení ve výši 30 Kč za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře.

Kpraktické aplikaci vybírání regulačních poplatků vydalo Ministerstvo zdravotnictví sérii tří Metodických pokynů – (viz http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/regulacni-poplatky-metodicky-pokyn_1821_1197_3.html ). Podle uvedeného metodického pokynu lze za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření považovat takové vyšetření, které naplňuje obsah komplexního, cíleného, kontrolního nebo konziliárního vyšetření a je vykázáno až na výjimky příslušnými výkony vdané odbornosti podle Seznamu výkonů.

Klinické vyšetření začíná pohovorem spacientem ke zjištění vývoje jeho zdravotních potíží. Lékař posoudí průběh onemocnění, stanoví a vysvětlí diagnostický a léčebný postup, zajistí další potřebná vyšetření, případně předepíše léky a provede administrativní činnosti související svýkonem. Základní úkony fyzikálního vyšetření jsou pohled, pohmat, poslech a poklep.

Vjeden den může pojištěnec absolvovat i více návštěv u různých lékařů, kdy při každé této návštěvě je provedeno klinické vyšetření. Pak pojištěnec hradí za každou návštěvu poplatek ve výši 30,- Kč.

Pokud jde o návštěvu u lékaře ve smyslu ust. § 16a odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění, může být vybrán poplatek ve výši 30,- Kč pouze tehdy, když je provedeno klinické vyšetření.

Klíčový termín „klinické vyšetření“ je ovšem konkretizován i vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (tzv. Seznam výkonů); přičemž podle této vyhlášky se za klinické vyšetření považuje i tzv. „kontrolní vyšetření“ - tj. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby. Podle seznamu výkonů je obsahem kontrolního vyšetření především a) anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby, b) zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn, c) zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích, d) objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby, e) měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k průběhu choroby nebo výsledku léčby, f) diagnostická rozvaha a závěr, g) poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci, h) edukace pacienta. i) sepsání lékařské zprávy – nálezu … atd.

Zuvedeného je patrné, že výklad pojmu klinické vyšetření je poměrně velmi široký a – aniž znám podrobněji skutečnou důvodnost „formálních“ kontrol zmíněných vdotaze, lze předpokládat, že dotyčný lékař se svelkou pravděpodobností zpravidla „vejde“ pod pojem „klinické vyšetření“, a tudíž většinou vybírá regulační poplatky oprávněně. V případě, že by lékař vybíral poplatek i v případě, kdy k tomu není oprávněn, můžete podat stížnost ke své zdravotní pojišťovně.

www.tribune.czCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky