Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. březen 2019 | Svátek má Ivona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zákon o zdravotních službách - právník odpovídá

Zákon o zdravotních službách - právník odpovídá

27.03.2012 08:53
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Mgr. Miloš Máca
Právník ČLK Mgr. Miloš Máca odpovídá na další sérii dotazů čtenářů Medical Tribune. Je pravda, že dle nového zákonu mají veškeré preventivní prohlídky začít hradit zaměstnavatelé? Jak nová legislativa upravuje přístup neregistrovaného zdravotníka k osobním údajům pacienta? Dozvíte se v článku...

Je pravda, že dle nového zákonu mají veškeré preventivní prohlídky, vč. rizikových, vstupních a výstupních začít hradit zaměstnavatelé? Moje zkušenosti praví, že lidé vůbec netuší, že budou muset zaplatit minimálně Kč 500.- a poté si platbu nechat proplatit svým zaměstnavatelem.MUDr. Tomáš Rozsíval

Máte zřejmě na mysli prohlídky vrežimu pracovnělékařských služeb, nikoliv preventivní prohlídky u registrujících praktických lékařů a PLDD. Druhé jmenované prohlídky jsou stále hrazeny zdravotními pojišťovnami vrámci kapitačně-kombinoané platby, pracovnělékařské služby podle § 53 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, skutečně nebudou podle od 1.4.2012 hrazeny zdravotní pojišťovnou. Tyto prohlídky vrežimu tohoto zákona mají být hrazeny zaměstnavatelem, který spříslušným poskytovatelem uzavře smlouvu, kde bude režim těchto plateb upraven. Pokud by některý zaměstnavatel zjakéhokoliv důvodu závodní preventivní péči nezajišťoval (pomíjím teď otázku, zda tím porušuje či neporušuje zákon), vsituaci, kdy pacient navštíví lékaře sžádosti o provedení prohlídky pro účely zaměstnání, opravdu nezbude nic jiného, aby pacient takovou prohlídku (jakožto výkon nehrazený ze zdravotního pojištění) uhradil lékaři hotově a na základě vystaveného účtu potom svůj nárok uplatnil u zaměstnavatele.

Otázku, nakolik jsou pacienti o tomto informováni, mi nepřísluší hodnotit, mám samozřejmě za to, že plošně by toto patřičně měl učinit stát, neboť jeho orgány zákon navrhly a schválily. To však nic nemění na zásadě, že musí pacienta o tom, že nejde o hrazený výkon, poučit i sám lékař vkonkrétní situaci a zároveň pacientovi alespoň orientačně předem sdělit, vjaké výši se bude částka pohybovat. Vpřípadě neochoty pacienta prohlídku hradit je na místě takové provedení prohlídky odmítnout, neboť si i jako mlékař troufám tvrdit, že vtomto případě rozhodně nelze o nutnou a neodkladnou péči.

Je pravda, že podle tohoto zákona neregistrovaný zdravotnický pracovník nesmí přijít do styku s osobními údaji pacienta (tedy např. nemůže provádět zápis žádanek do laboratorního informačního systému, prohlížet výsledky v LIS apod.) a to ani pod dozorem? Nebo se to týká jen nezdravotnických pracovníků?

Jestliže „registrací podle tohoto zákona“ máte na mysli vedení zdravotnického pracovníka vNárodním registru zdravotnických pracovníků (který nota bene ještě není zřízen, podle § 127 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách by se tak mělo stát až ve lhůtě 24 měsíců), musím tuto mylnou informaci dementovat. Zákon umožňuje za neposkytnutí údajů do registru uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč (pochopitelně neúměrně vysokou), ale rozhodně ne sankcionovat zdravotnického pracovníka omezením či faktickou nemožností vykonávat náplň své práce, ať už se jedná o lékařského či nelékařského zdravotnického pracovníka. Žádnou podmínku nebo omezení, které uvádíte, zákon neobsahuje. Konkrétně u lékařů tím pochopitelně ale není dotčena „registrační povinnost“ podle jiného zákona, a to podle zákona č. 220/1991 Sb. – členství vČeské lékařské komoře.

Bude sepod vlivem zákona o zdravotních službách bude nějak měnit interrupční zákon?

Tento zákon se měnit nebude. Nejprve bylo záměrem nikoliv zákona o zdravotních službách, ale zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, nově upravit i oblast umělého přerušení těhotenství, od tohoto záměru však nakonec zákonodárce upustil. Ztoho důvodu i po 1.4.2012 platí pro interrupce pravidla stanovená zákonem č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, vyhláškou č. 75/1986 Sb., která tento zákon provádí.

Mgr. Miloš Máca, www.tribune.cz

DÁLE ČTĚTE:Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky