Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 17. říjen 2017 | Svátek má Hedvika

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Lékaři se v penězích netopí!

foto: shutterstock.com

Lékaři se v penězích netopí!

16.02.2017 08:15
Zdroj: MUDr. Martin Polák
MUDr. Martin Polák ve svém komentáři reaguje na slova prezidenta Miloše Zemana, jenž se ve své kritice politiky ČSSD ve věci hospitalizačních poplatků zmínil, že podle jeho názoru mají lékaři již více než dost. Autor namítá, že všichni, kdo pečují o zdraví občanů v ČR, jsou hodnoceni stejně špatně, sestry i lékaři.

"Sociální demokracie měla ve svém volebním programu zachování hospitalizačních poplatků, naprosto zbytečně tento bod pustila, a tím zdravotnictví přišlo o dvě miliardy korun ročně, které by se mohly věnovat na zlepšení platové úrovně, ne lékařů, ti mají podle mého názoru už více než dost, především sester a pečovatelek v této oblasti," řekl Zeman".

Výše uvedená slova shrnují zřejmě názor pana prezidenta na ohodnocení zdravotníků v České republice. Považuji to za populistické prohlášení, kdy se opět, stejně tak, jako jeho předchůdce, snaží rozdělit pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví, tak aby se z nich staly antagonistické skupiny. Snaží se vzbudit dojem, že mu leží na srdci blaho nelékařských pracovníků. Má pocit, že lékaři "již mají dost". Myslím, že není možné, aby pan prezident nevěděl, že lékaři v naší zemi jsou hluboko podhodnoceni ve srovnání s okolními evropskými zeměmi, ačkoliv úroveň poskytované péče je na vysoké úrovni. Prohlášení pana prezidenta budí dojem, že lékařská profese je zřejmě nejlépe placená práce v ČR, že lékaři se topí v penězích atd. Zapomíná však občanům této země také sdělit, že péče v ČR je možná jen díky překračování Zákoníku práce, kdy je běžné, že lékaři odslouží nad rámec běžné pracovní doby kolem 1500 hodin navíc. Je to tedy tak, že platy či mzdy, které dostávají lékaři v ČR nejsou za 8,5 h, ale za mnohem více. Díky tomuto systému je možné, aby péče byla zajišťována na stále se zlepšující úrovni.

Zapomíná rovněž sdělit, že lékařská profese, která je ve všech vyspělých zemích řazena na 1.místo co se týká prestiže, je v těchto zemích také náležitě ohodnocena - v ČR je v prestiži na 1.místě, nikoliv však v ohodnocení. Při hodnocení OECD bylo např. zjištěno, že pokud by tempo zvyšování platů českých lékařů rostlo současným tempem, pak na úroveň Německa se dostaneme za 20 let, na úroveňNorska nikdy! Otázka tedy nestojí tak, že sestry jsou hůře hodnoceny než lékaři, mladší lékaři jsou hodnocení hůře než starší lékaři, nemocniční lékaři jsou na tom lépe či hůře než ambulantní specialisté či naopak - a tak bych mohl pokračovat dále. Jedinou pravdou je, že všichni, kdo pečují o zdraví občanů v ČR jsou hodnoceni stejně špatně. Přitom jedna skupina nemůže existovat bez druhé. Ve vyspělých zemích pochopily vlády, že pokud má země prosperovat, je nutné, aby bylo zdravé nejenom hospodářství, ale aby byla zdravá především populace. Aby to tak bylo, je zapotřebí, aby zdravotníci byli adekvátně ohodnoceni, aby neměli existenční problémy, aby fungoval systém vzdělávání atd. V ČR se stále vymýšlejí zástupné problémy, a vláda, včetně p. prezidenta se snaží znepřátelit jednotlivé skupiny a postavit pacienty protizdravotníkům. Říká se, že požadavky zdravotníků jsou nehorázné, stále je nám předkládána naše čest a Hippokratova přísaha (mimochodem nikdy ne celá). V kontrastu se pak dozvíte, že paní poslanci si musejí zvýšit plat - je nemorální, aby jejich plat se nezvyšoval - nikdo se neptá, zda jejich práce a výsledky tomu odpovídají, zda jsou nositelé nějakých výkonů.

Závěrem bych rád vyjádřil víru ve skutečnost, že občané ČR jsou myslící bytosti, které si dokáží fakta srovnat a zjistit, kde je pravda. Nikdy jsem nebyl příznivcem p. prezidenta Zemana (byť s některými jeho výroky lze souhlasit - např. nesmyslnost zrušení poplatků za pobyt v nemocnici apod.). Nyní však vím, že pokud by se rozhodl znovu kandidovat na post hlavy státu, já rozhodně k jeho volitelům patřit nebudu a věřím, že žádný z rozumných zdravotníků. Nevěřím totiž, že chce být prezidentem všech občanů - prezidentem občanů - zdravotníků totiž rozhodně není. Snad nový prezident, který vyjde z přímé volby občanů ČR bude mít na problémy zdravotnictví jiný náhled - chcibýt v tomto ohledu optimista. Aby to tak bylo, je však třeba abychom my zdravotníci (tedy lékaři i sestry) byli jednotní v našem úsilí o zlepšení našich podmínek, aby vláda i pan prezident nás zdravotníky vzali na vědomí jako důležitou a nikoliv bezvýznamnou skupinu, se kterou se není třeba zabývat. Jedině tak bude pokračovat trend zlepšování zdraví české populace, jedině tak budeme moci dobře pečovat o zdraví našich pacientů, což je naše poslání.

Dr. Martin Polák

JIP interních oborů

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky