Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 18. červenec 2018 | Svátek má Drahomíra

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Peníze a víno v džbánu spletou hlavu i moudrému pánu

Foto: Shutterstock

Peníze a víno v džbánu spletou hlavu i moudrému pánu

23.05.2017 20:54
Zdroj: MT
Autor: MUDr. Jozefa Kuntscherová
Z redakční pošty jsme vybrali příspěvek MUDr. Jozefy Kuntscherová, ve kterém se vyjádřila ke sporu o obory terapeut a specialista tradiční čínské medicíny.

Spor o uzákonění profese terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny (TČM) musí působit na lékaře trapně až směšně a v laické veřejnosti vyvolávat zmatek a nejistotu. Jedna skupina učených mužů lékařů – pánů profesorů (shodou okolností politiků) podsouvá jiné skupině učených lékařů – profesorů, že popírají účinek akupunktury, ač tato druhá skupina uznává její mohutný placebo efekt, jaký je obvyklý u exotických postupů. Odvažují se pouze ptát, zda pro každou metodu s výrazným placebo efektem – to za určitých okolností může být cokoli – budeme zavádět novou zdravotnickou specializaci.

Tato skupina pánů profesorů nepopírá ani „přidaný“ účinek akupunktury. Hovoří o „západní“ akupunktuře. Tvrdí však, že je při tlumení bolesti a ovlivňování dalších funkčních poruch nespecifický a v mnoha směrech srovnatelný s jinými u nás používanými postupy fyzioterapie. Ty jsou však na rozdíl od akupunktury neinvazivní. Odmítá však „šamanské tanečky“ kolem akupunktury, spojené s vyhledáváním nikým nikde a nikdy neprokázaných tzv. aktivních bodů, s meridiány, v nichž proudí „zvláštní energie“, specificky spojených s určitými vnitřními orgány, aniž by respektovaly segmentální uspořádání míšní inervace a Headovy zóny. Jsou si vědomi, že každý prahový a nadprahový smyslový podnět je účinný. Odvažují se však ptát, zda pro každou léčebnou metodu založenou na smyslových podnětech budeme zavádět speciální zdravotnickou odbornost. Tato skupina lékařů ví, že v rostlinné i živočišné říši bez ohledu na zeměpisnou polohu se vyskytuje nepřeberné množství biologicky účinných substancí. Uznává, že je žádoucí poznat je, prozkoumat a případně najít cestu k jejímu medicinskému využití. Nic nenamítá ani proti tomu, aby nás na tyto zdroje upozornila např. tradice lidového léčitelství. Odvažuje se pouze ptát, zda pro každou zeměpisnou oblast s možnými zdroji účinných substancí budeme vytvářet zvláštní zdravotnickou specializaci.

Ptám se vás, učení páni profesoři, zda by místo vymýšlení nových oborů nebylo žádoucí vše, co bylo, je a bude objevené, prozkoumané a dostatečně racionálně podložené (medicína založená na důkazech), integrovat v pravý čas a vhodným způsobem do stávající vědecké medicíny. Hluboce mě zraňuje, když se zastáncitradiční čínské medicíny (TČM) provozované ve Fakultní nemocnici Hradec Králové stavějí do pozice nanejvýš empatických lékařů, kteří za žádnou cenu nechtějí onkologicky nemocné připravit o dobrodiní TČM, a současně za jeden „ základní balíček“ TČM požadují 7 000 Kč, jak nás informovali novináři z Reportérů ČT (13. 3. 2017). Nechci věřit – shodou okolností také orientální – moudrosti: „Peníze a víno v džbánu spletou hlavu i moudrému pánu.“

Komentáře k tomuto článku můžete redakci zasílat na adresu: online@tribune.czCopyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky