Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 22. červenec 2018 | Svátek má Magdaléna

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

CzechMed reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu

Foto: Shutterstock

CzechMed reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu

07.06.2017 17:06
Zdroj: CzechMed
Autor: Tisková zpráva
CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, vítá zrušení ustanovení upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Pacienti se mohou těšit na širší výběr kvalitních výrobků

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, upozorňuje na dnešní rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci stížnosti na §15 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění – paragraf je protiústavní. Paragraf, který slouží pro určování výše úhrad, napadla u Ústavního soudu skupina dvaceti senátorů již v lednu 2015. O významnosti jednání vypovídá i skutečnost, že se ústavní soudci rozhodli svolat celé plénum a jednat veřejně. To se naposledy stalo v roce 2013. Ústavní soud nařizuje zdravotním pojišťovnám do přijetí nové zákonné úpravy v co největší míře respektovat práva všech subjektů, jež mohou být jejich postupem dotčena.

„Dnešní rozsudek Ústavního soudu považujeme za zlomový. Po mnoha letech dojde k narovnání vztahů, rozšíření výběru a zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků pro pacienty, ukončí se šikana lékařů. Ti totiž nemohli předepsat nejoptimálnější prostředek ve chvíli, kdy neměl uveden kód VZP. Postupně se tedy propracováváme do situace, kdy každý dostane to, co opravdu potřebuje, “ komentuje MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed, která se v soudním procesu účastnila jako svědek.

Doporučení Ústavního soudu ČR

Ústavní soud zrušil §15 odst. 2 a také v příloze 3 písmena A a B a to k 31.prosinci 2018. Základní právo na bezplatnou zdravotní péči (jejíž součástí jsou i pomůcky), může omezovat pouze zákon a nikoli, jak je tomu dnes, pojišťovna. Nad to způsobem, který je neprůhledný, nepředvídatelný a nepřezkoumatelný. I podzákonná norma jako je vyhláška, může upravovat či zpřesňovat realizaci základních práv občanů, ale při zachování principů zákona.
Ústavní soud se vyjádřil i k právu dodavatelů na podnikání. Vzhledem k tomu, že úhrady zdravotnických prostředků výrazně ovlivňují možnost realizace práva podnikat, je přijatelné, aby podmínky upravoval pouze zákon a nikoli nepředvídatelná a stěží přezkoumatelná rozhodnutí zdravotní pojišťovny. Laicky řečeno, když výrobek nedostal úhradu, nebyl předepisován. A to bez ohledu na jeho kvalitu a vhodnost pro konkrétního pacienta. To se tedy teď postupně změní a prioritou bude pacient a jeho konkrétní potřeby.

KDO JE ...

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, bylo založeno v roce 1998 s cílem dlouhodobě přispívat ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice prostřednictvím produktů svých členů. CzechMed sdružuje na 27 členů, českých i mezinárodních společností, které reprezentují 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnosti. (Více informací získáte na stránkách www.czechmed.cz)

CzechMed je členem evropské skupiny MedTech Forum, která zastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice. MedTech Forum zastupuje názory 450 firem, které působí na evropském trhu. Jejich technologie slouží k prevenci, léčbě a zlepšení stavu onemocnění a zdravotních postižení. Evropský průmysl zdravotnických technologií investuje ročně do výzkumu a vývoje 3,8 miliardy EUR (tj. více než 110 miliard CZK) a zaměstnává na 435 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 80 % odvětví, proto MedTech Forum usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. (Více informací získáte na stránkách www.medtechforum.eu)Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky