Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 18. červenec 2018 | Svátek má Drahomíra

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Další komentáře k rozhodnutí Ústavního soudu

Foto: Shutterstock

Další komentáře k rozhodnutí Ústavního soudu

07.06.2017 17:05
Zdroj: MT
Autor: red
Veřejné vyhlášení nálezu Ústavního soudu, který se zabýval návrhem senátorek a senátorů na zrušení části zákona o veřejném zdravotním pojištění, jež zakotvuje institut ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku hrazeného na poukaz, vzbudila řadu reakcí. Přinášíme je v samostatných článcích nebo tomto přehledu.
Citace zplné verze verdiktu Ústavního soudu
126. Existenci uvedených číselníků (nebo obdobného metodologického řešení) považuje Ústavní soud v obecné rovině za přirozené a rozumné řešení, bez něhož by úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění nemohly reálně fungovat. Jejich prostřednictvím zdravotní pojišťovny reagovaly na neurčitost zákonné úpravy. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna si vytvořila vnitřní řízení o žádostech dodavatelů o zařazení zdravotnického prostředku do úhradového katalogu. V jeho rámci nejenže rozhoduje o zařazení zdravotnických prostředků, ale skrze požadované náležitosti žádosti získává informace o jejich vlastnostech a ceně, které využívá při jejich kategorizaci a stanovení výše úhrad.

VZP reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu
VZP samozřejmě rozhodnutí soudu respektuje. Nejpodstatnějším sdělením pro VZP a její klienty momentálně je, že ještě déle než rok a půl se na současném stavu vůbec nic nemění. Předpokládáme, že do té doby vznikne nová legislativní úprava, a pokud o to budeme požádáni, jsme připraveni se na její přípravě podílet.

Jakékoliv spekulace o tom, jak bude vše fungovat za více než 18 měsíců, bychom teď nepokládali za seriózní.

Komentář JUDr. Ondřeje Dostála, specialisty na zdravotnické právo společnosti PwC Legal
„Ústavní soud rozhodoval v dlouho očekávaném sporu o tom, které zdravotnické prostředky jsou hrazeny a pojišťovny je proplácejí. Předmětem sporu bylo ustanovení zákona, že se hradí jen tzv. ekonomicky nejméně náročná varianta" zdravotnického prostředku, jejíž cenu zjišťuje pojišťovna "průzkumem trhu". Reálně však byla napadána zejména praxe tzv. číselníků, které vytvářejí pojišťovny a které reálně vymezují, co budou lékaři pacientům bezplatně nabízet. Nález Ústavního soudu vyhověl návrhu a napadená ustanovení zrušil s účinností k 31.12.2018. Ústavní soud kritizoval zejména neurčitost současné právní úpravy, ze které pacient nepozná, co je hrazeno - vyplývá to až z činnosti zdravotních pojišťoven, což soud považoval za nepřípustné ", říká JUDr. Ondřej Dostál, specialista na zdravotnické právo společnosti PwC Legal.
„Očekávám, že by rozhodnutí soudu mohlo pomoci vyřešit problém tzv. falešného nadstandardu, tedy medicínsky potřebných zdravotních pomůcek, které jsou sice dle zákona hrazeny, proto si na ně nelze připlatit, ale nenalézají se v číselnících pojišťoven, a proto je lékař reálně nemůže pojišťovně vykázat. Následkem toho buď radši nejsou vůbec nabízeny, nebo jsou dopláceny formou nejrůznějších sponzorských darů či jiných mimoprávních nástrojů. Kromě nároků pacientů bude mít rozhodnutí významný dopad i na zdravotní pojišťovny a na výrobce zdravotnických prostředků" říká


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky