Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 20. duben 2019 | Svátek má Marcela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Antagonisté vitaminu K a morfologické změny mozku u starších osob

Foto: Shutterstock

Antagonisté vitaminu K a morfologické změny mozku u starších osob

Medical Tribune 20/2018
15.10.2018 08:33
Zdroj: MT
Autor: jv
Šestičlenný tým odborníků (v čele Antoine Brangier) z univerzit a výzkumných ústavů ve Francii (Angers, Saint‑Etienne, Lyon) a Kanadě (Montreal, QC, a London, ON) našel morfologické změny mozku u starších osob užívajících antagonisty vitaminu K (VKA).

Šestičlenný tým odborníků (v čele Antoine Brangier) z univerzit a výzkumných ústavů ve Francii (Angers, Saint‑Etienne, Lyon) a Kanadě (Montreal, QC, a London, ON) našel morfologické změny mozku u starších osob užívajících antagonisty vitaminu K (VKA). Jejich morfometrickou studii založenou na voxelu s (ne)expozicí VKA publikoval jako originální výzkumný článek odborný časopis Dementia and Geriatric Cognitive Disorders ve svém prvním letošním dvojčísle vydaném v květnu.

Antagonisté vitaminu K jsou často používáni pro jejich roli v hemostáze, kde zasahují do cyklu vitaminu K. Protože vitamin K má též účast ve fyziologii mozku, autoři této voxelové morfometrické studie si dali za cíl určit, zda trvání expozice VKA koreluje s ložiskovým zmenšením objemu mozku u starších dospělých osob.

Čtěte také

V této (ne)exponované studii (poměr 2 : 1) 18 účastníků vystavených VKA (průměrný věk 75 let, více než 33 procent žen, průměrná doba expozice cca dva dny) a 36 srovnatelných účastníků neužívajících VKA (průměrný věk 75 let, ženy nad 33 procent) podstoupilo vyšetření mozku zobrazením magnetickou rezonancí (MR). Objemy šedé a bílé hmoty mozkové byly automaticky segmentovány využitím statistického parametrického mapování. Věk, pohlaví, úroveň vzdělání, anamnéza fibrilace síní, typ MR a celkový intrakraniální objem byly zahrnuty jako proměnné veličiny.

Trvání expozice VKA korelovalo inverzně napříč celým mozkem se dvěma nálezy v šedé hmotě (pravé čelní dolní operculum a pravý precuneus) a jedním nálezem v bílé hmotě (levý střední čelní závit).

Závěr: autoři našli ložiskové atrofie u starších dospělých jedinců vystavených VKA. Tyto nálezy poskytují nové náhledy vysvětlující účinky VKA na stav mozku a jeho funkci u starších dospělých osob.

Zdroj: Brangier A, Celle S, Roche F et al. Use of vitamin K antagonists and brain morphological changes in older adults: An exposed/unexposed voxel‑based morphometric study. Dement Geriatr Cogn Disord. 2018;45(1–2):18–26

Další novinky z medicíny i farmacie z odborného tisku a kongresů najdete v rubrice Z medicíny


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky