Přeskočit na obsah

Studie SENTIX: Pro pacienty je výhodné, když řeže více patolog než chirurg

Koncept biopsie sentinelové uzliny by se mohl stát součástí standardů léčby cervikálního karcinomu. Výsledky studie SENTIX potvrzují bezpečnost tohoto přístupu a přenáší kvalitu stagingu u cervikálního karcinomu z rukou chirurga do rukou patologa.  „Dříve jsme se chlubili tím, kolik jsme odstranili lymfatických uzlin. Někdo měl průměr dvacet, někdo pětadvacet a byl ‚lepší chirurg‘. Teď se to ale úplně obrátilo,“ říká v rozhovoru hlavní autor studie prof. MUDr. David Cibula, CSc. z gynekologicko porodnické kliniky 1 LF UK a VFN.

Obsah je dostupný jen pro přihlášené uživatele

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené