Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 20. duben 2019 | Svátek má Marcela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Biologickou léčbu v ČR aktuálně dostává přes sedm tisíc revmatických pacientů

Foto: Shutterstock

Biologickou léčbu v ČR aktuálně dostává přes sedm tisíc revmatických pacientů

Medical Tribune 21/2018
29.10.2018 13:19
Zdroj: MT
Autor: red
Zhruba 850 pacientů se zánětlivými revmatickými chorobami, kterým by biologika měla být podávána, na tuto terapii čeká. Někteří z nich dlouhodobě.

„V současné době si připomínáme 100. výročí vzniku Československa. Dovolte, abych také náš sjezd přiřadil k oslavám tohoto výročí – jsme rádi, že i po rozdělení republiky na dva samostatné státy nadále pokračujeme v česko‑slovenské tradici setkávání se,“ zahájil 62. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu Praha a koordinátor vědeckého programu kongresu.


Předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., připomněl, že do Prahy se výroční sjezd revmatologů vrátil po deseti letech, a zdůraznil, že vzhledem k účasti 590 kongresových delegátů (z toho asi 350 lékařů a 80 nelékařských zdravotnických pracovníků) jde o dosud největší kongres v historii společných revmatologických sjezdů. Uvedl dále několik údajů, které vyplynuly z již tradičního setkání center biologické léčby. Ukazuje se, že v ČR biologika aktuálně dostává více než 7 200 nemocných se zánětlivými revmatickými chorobami – 3 241 s revmatoidní artritidou, 2 426 s ankylozující spondylitidou, 846 s psoriatickou artritidou a 434 s juvenilní idiopatickou artritidou léčených již od dětského věku a 261 léčených až v dospělosti. „Jedná se o velmi hezká čísla. Nicméně existuje skupina asi 850 pacientů, kterým by biologika měla být podávána, ale stále na tuto terapii čekají, někteří z nich již dlouhodobě. Díky vstřícnosti zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví i SÚKL by v blízké budoucnosti mělo dojít ke zlepšení, konstatoval prof. Vencovský.

Čtěte také

Během slavnostního zahájení sjezdu byla dále předána dvě čestná členství výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP – a to MUDr. Šárce Forejtové z Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu a MUDr. Zdeňku Dvořákovi, Ph.D., z revmatologické ambulance Arthromed s. r. o. v Pardubicích. Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., pak za předsednictvo České lékařské společnosti JEP předala dvěma laureátům Zlaté medaile. Prvním z nich se stal prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc., z II. interní kliniky LF UK a FN Hradec Králové, jehož dominantním odborným profilem je klinická revmatologie, badatelsky se zaměřením na imunologii revmatických nemocí, a který stál po dvě funkční období v čele České revmatologické společnosti ČLS JEP. „Velice děkuji za toto uznání mých odborných aktivit. Medicína je prostě krásná a revmatologie je nejkrásnější,“ komentoval své ocenění prof. Hrnčíř. Druhým laureátem se stal současný předseda společnosti prof. Vencovský, mezi jehož hlavní odborné zájmy patří zánětlivé myopatie, autoprotilátky a terapie zánětlivých revmatických chorob. „Mám trochu zahanbující pocit, že Zlatou medaili ČLS JEP dostávám dohromady s profesorem Hrnčířem, kterého si nesmírně vážím. Vzal jsem si z něj ale hodně příkladů, takže jsem vlastně rád, že jsme oceněni společně,“ dodal prof. Vencovský.

Ten také na závěr představil novou knihu Revmatologie v klinických scénářích z produkce nakladatelství Mladá fronta, jejímž hlavním autorem je doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D., z Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu. Struktura knihy je postavena na případových studiích z běžné praxe, které jsou doplněny cvičnými otázkami s několika návrhy možných řešení, jež exponují problematiku probranou v následujícím textu. Každá kapitola je zakončena řešením kasuistiky s krátkou diskusí. „Publikace velmi hezky a přístupně podává přehled o mnoha revmatických onemocněních a klinických situacích. Některé kasuistiky se čtou jako detektivka – a musím přiznat, že jsem sám občas neuhodl ‚vraha‘,“ dodal prof. Vencovský.

Další zprávy z kongresůčtěte ZDE.


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky