Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Sdružení ambulantních specialistů varuje, lékařům prý už se nechce z nemocnic

Sdružení ambulantních specialistů varuje, lékařům prý už se nechce z nemocnic

02.11.2018 19:43
Zdroj: MT
Autor: ač
Soukromí ambulantní specialisté se cítí znevýhodněni úhradami proti nemocničním ambulancím. Varují, že lékařům už se do samostatných ambulancí z nemocnic nechce. Obavy mají také z reformy primární péče.

Na sjezdu Sdružení ambulantních specialistů (SAS) proběhla diskuze s ministrem zdravotnictví a zástupci zdravotních pojišťoven o úhradách za zdravotní služby. „V roce 2017 se významně rozevřely nůžky v rozdílu úhrad mezi nemocničními a mimonemocničními ambulancemi, v roce 2018 se toto zhoršuje a rok 2019 důsledky obou let bude fixovat. V souvislosti s rozdílem osobních příjmů lékařů v nemocnicích a mimo nemocnice začínají být praxe ambulantních specialistů neprodejné. Lékaři z nemocnic nemají zájem přejít do ambulancí,“ říká předseda SAS Zorjan Jojko. „Hrozí, že úbytek ambulancí pocítí pacienti na zhoršení dostupnosti péče,“ tvrdí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pouze poznamenal, že další vývoj nechá opět na výsledku dohodovacího řízení na rok 2020. „Budu i nadále podporovat dohodu mezi segmenty a pojišťovnami, nebudu preferovat žádný segment,“ uvedl. „Ministerstvo má nastavovat legislativu, pokud jde o úhrady, to není v mém vidění světa role ministerstva zdravotnictví. Úhrady by měly zajišťovat časovou a místní dostupnost. Pokud to pojišťovny nebudou dodržovat, budeme je sankcionovat. Úhrady jsou ale na dohodě mezi pojišťovnami a poskytovateli,“ uvedl ministr.

Zorjan Jojko, Adam Vojtěch

Adam Vojtěch, Zorjan Jojko, foto: MT

Zástupci zdravotních pojišťoven katastrofický pohled na ekonomiku soukromých ambulancí nesdílejí. Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek upozornil, že při porovnávání úhrad je vhodné nemocniční náklady očistit od centrové péče. „Nesouhlasím, že jde jednoznačně říct, že se rozevírají nůžky, a že nám samostatné ambulance utíkají. Také musím rozporovat, že lékaři nemají zájem o ambulance. Počet žádostí o smlouvy je stále stejný. Pokud by se ukázalo, že nám hrozí, že nedodržíme povinnou časovou a místní dostupnost, budeme muset reagovat,“ uvedl Kabátek.

Čtěte také

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich upozornil, že takový nárůst úhrad, jaký se plánuje pro rok 2019, už se zřejmě opakovat nebude. „Nedomnívám se, že bychom v dohodách pro rok 2019 znevýhodnili ambulantní specialisty. Celkové nárůsty úhrad u zdravotních pojišťoven jsou na 8,6 procenta. Zároveň plánujeme čerpat z rezervy z roku 2018. Co nás čeká pro rok 2019 i v roce 2020? Myslím, že se musíme smířit s tím, že nárůst 8,6 procenta už to nikdy nebude,“ řekl Friedrich.

Ambulantní specialisté, kteří se účastnili sjezdu, vyjádřili obavy z probíhající reformy primární péče a plánované změny cesty pacienta systémem.Sjezd SAS odmítl v souvislosti s reformou primární péče„jakoukoli formu gatekeepingu“. Případný posun v kompetencích mezi praktickými lékaři a ambulantními specialisty podle sjezdu SAS musí doprovázet změny úhrad.

Ministr Vojtěch zdůraznil, že posílení role praktického lékaře vnímá jako správnou cestu. Ambulantním specialistům přislíbil, že budou mít příležitost koncepci reformy primární péče připomínkovat.

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky