Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 18. srpen 2019 | Svátek má Helena
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Změňme povědomí populace o HCV

Foto: Shutterstock

Změňme povědomí populace o HCV

Medical Tribune 01/2019
21.01.2019 10:58
Zdroj: MT
Autor: kol
Pokud bychom docílili v běžné populaci takové úrovně znalostí o hepatitidě C, jakou má o HIV, budeme spokojeni, říká místopředseda ČHS ČLS JEP prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., vedoucí oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu Ústřední vojenské nemocnice a Vojenské fakultní nemocnice Praha.

Srovnáme‑li dnes povědomí populace o HIV a o HCV, je zde obrovský rozdíl. Zatímco o HIV a způsobu jeho přenosu dnes ví každý, v případě HCV infekce tomu tak bohužel není.


  • Co se tedy v posledních letech na poli hepatitidy C změnilo?

Zásadně se změnila účinnost, bezpečnost a trvání léčby. To je černá a bílá v porovnání s tím, co jsme zažívali ve spojitosti s léčbou interferonem. Interferonové režimy byly nahrazeny režimy čistě perorálními, které se používají maximálně tři měsíce s účinností okolo 97 procent. Z terapeutického pohledu je hepatitida C vyřešena. Ani se již nehledají nové léky či léčebné postupy. To je pro internistu něco naprosto nepředstavitelného.

Dramatická změna, která je ale v posledních dvou, třech letech zřetelná, je v tom, že tím, jak je téměř stoprocentně vyřešena léčba, se problém přesouvá z roviny terapie do roviny hledání pacientů. Proto zde máme dokumenty WHO, které mají za cíl dramaticky zredukovat morbiditu, mortalitu a další parametry v oblasti veřejného zdraví spojené s hepatitidou C. V řadě zemí se dnes uvažuje o různých formách populačního screeningu, což je problémem i České republiky.

  • Do jaké míry se změnila odborná doporučení a jak korespondují s těmi v jiných vyspělých zemích?

Odborná doporučení se mění v podstatě každý rok. Na úrovni České republiky jsme většinou lehce zpožděni, jak co se týče např. tvorby guidelines, tak v dostupnosti léků. Ale zdaleka to již není takový problém, jako býval ještě v ne tak dávné minulosti. Sice není ještě úplně všechno online jako např. v Německu nebo jiných bohatých zemích, ale z našeho pohledu to není zásadní problém. Ten vidíme v tom, že spousta lidí zůstává nediagnostikovaných, a tudíž neléčených.

  • Posouváme se zde tedy do oblasti primární péče?

Terapie ani komplexní diagnostika záležitostí primární péče nejsou, ale záchyt ano. Právě screening je problémem primární péče. A my se bez spolupráce s primární péčí, zejména pak v rámci určitých odborností, určitě neobejdeme. Globálním cílem je radikální zvýšení záchytu nemocných a snížení incidence a mortality. K tomu vedou dvě hlavní cesty, jednak zvyšování počtu diagnostikovaných případů, dále pak zvyšování počtu léčených pacientů. V ČR by určitě mělo smysl zavádět screening u specialistů, kteří se s HCV pozitivními pacienty setkávají. To jsou například revmatologové, nefrologové či hematologové. Uplatnit by se mohl také u gynekologů v rámci těhotenských prohlídek a v primární péči.

Tato choroba je tak vzácná, že když nám další odbornosti nepomohou, není v našich silách dosáhnout cílů tak, jak jsou dnes nastaveny. Zároveň ale informace musejí směřovat i k běžné laické veřejnosti, a ne pouze k medicínsky vzdělané populaci. I pacienti by měli rámcově vědět, co hepatitida C znamená, že se dá léčit či jak se mohli nakazit v minulosti. Problém je ten, že se každý domnívá, že běžné vyšetření odhalí HCV, ale není tomu tak. Je zapotřebí, aby lékař, který pacienta vyšetřuje, pojal podezření. Ale když ho pacient např. anamnézou nenavede tímto směrem a neřekne například, že má tetování či dostal transfuzi apod., tak lékař nemá šanci to žádným jiným způsobem než specifickým vyšetřením odhalit. A v tom je zákeřnost této nemoci.

Čtěte také


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky