Přeskočit na obsah

Novodobý sesterský „Mnichov“ – o nás bez nás

Blogy MT

Memorandum - vzpomínkový spis, řekla bych něco jako uzel na kapesníku. Dojednali si jej lékaři a nyní je dojednává i prezidentka profesní organizace. Dojednává jej za 15 tisíc sester registrovaných v České asociaci sester. Na tom by nebylo nic tak divného, kdyby sester celkově nebylo 80 tisíc, a z toho v Odborovém svazu zdravotnictví 35 tisíc.

Profesní organizace má samozřejmě možnost účastnit se jednání a reforem, stejně jako má možnost být při tvorbě zákonů, nemá ale ze své podstaty právo vyjednávat o odměňování - je to profesní organizace.

Je záměrem, že představitelka  profesní organizace jedná s ministrem dříve než odborová organizace, když s oběma organizacemi bylo dohodnuto jednání na středu?

V rámci zachování a dostupnosti lékařské péče, v souvislosti s akcí lékařů D-O, bylo odborovým svazem zdravotníků  dohodnuto ustoupit od půl miliardy korun pro nelékaře ve prospěch lékařů, a tím umožnit znovuotevření jednání obou stran. ČAS se od této akce distancovala a požadovala ponechání části peněz vyjednaných lékaři nelékařům.

DÁLE ČTĚTE:

V této souvislosti je potřeba  připomenout, že zároveň s tímto prohlášením, kterým se otevřel prostor pro vyjednávání, odborový svaz zdravotníků požadoval navýšení platů nelékařů v roce 2012.

Jak je tedy možné stanovisko představitelky profesní organizace, že platy sester se budou odvíjet od úspěchu reforem.A jaké procento úspěšnosti reforma musí mít,aby se na sestry dostalo?

Citace: „Pokud se nenajdou zdroje ve vnitřních úsporách systému, nebudou peníze na navýšení platů,“ uvedla prezidentka České asociace sester Dana Jurásková. Ve stejný den se ale dočítám, že sestrám bude plat navýšen o 10 procent, kde je tedy pravda?

Podstatnou částí memoranda jsou kompetence. Sestry se jich nezříkají, ale neznamená to, že  souhlasí, aby jim byla  navyšována práce za stejnou mzdu.

Nikde se nehovoří o tom, jestli sestřičky v následné péči, kdy budou pracovat téměř bez lékaře, budou také náležitě odměněny. Nikde se nehovoří o tom, jaká právní ochrana jim bude poskytnuta.

O tom všem paní Jurásková i pan ministr Heger mlčí. Mlčí také o tom, jestli s přidáním kompetencí zdravotním sestrám přibude dostatek pomocných nelékařských profesí.

Výsledek jednání mezi paní Juráskovou jako představitelkou profesní organizace a ministra zdravotnictví působí dojmem - za více práce méně peněz.

Tajemno kolem vytváření kompetencí nedělá dobrý dojem. Pokud jde o vylepšení postavení sester, proč aspoň nástin těchto kompetencí není zviditelněn, aby se k nim mohly i sestry vyjádřit dříve, než bude schválen? Nebo je to novodobý sesterský Mnichov po česku? O nás bez nás?

Nezbývá než doufat v rozum odborných společností, které by měly být kontaktovány v rámci navyšování kompetencí sester.

Vyvstává otázka, proč si ministerstvo zdravotnictví vybralo za partnera k vyjednávání o nelékařích profesní organizaci ČAS (je tady ještě POUZP), jaká je objektivnost těchto vyjednávání, když paní Jurásková je členkou ODS a ředitelkou fakultní nemocnice? A hlavně jedná paní Jurásková ještě stále v zájmu sester?

Monika Muroňová, www.tribune.cz

 

Jurásková: Žádná ultimata dávat nebudeme

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Koukolík: Klokánci

5. 5. 2023

Díváte‑li se, jak maminky a tátové komunikují s nejmenšími dětmi, všimnete si koordinace pohybů, doteků, zvuků, pohledu, neverbálních signálů…