Přeskočit na obsah

Praktičtí lékaři se dohodli s pojišťovnami, získají nové výkony

 

Je Sdružení praktických lékařů spokojené s výsledkem dohodovacího řízení na příští rok?

S výsledkem dohodovacího řízení pro rok 2020 jsme spokojeni. Samozřejmě každá dohoda je vždy kompromis mezi tím, co si obě vyjednávající strany přejí, a co jsou ještě ochotny akceptovat. Dohoda není o tom, že někdo vyhraje 10:0 a tak je třeba to brát. Celkové navýšení pro náš segment činí 5,2 procenta, což je více než čtyři procenta, která byla deklarována pro všechny segmenty. Odráží to změny, které přináší reforma primární péče a je to principiálně dobře. Zohledňuje to fakt, že primární péče byla dlouhodobě z hlediska úhrad upozaďována i to, že zlepšení primární péče je základní prioritou vedení resortu i zdravotních pojišťoven. Samozřejmě bychom si dokázali představit navýšení vyšší, ale bereme to jako dobrý začátek.

 

Co mohou v souhrnu příští rok praktičtí lékaři očekávat z hlediska úhrad?

Mohou očekávat navýšení hodnot bodu, což povede k posílení výkonové složky úhradového mechanismu. Lépe zaplaceno tak praktičtí lékaři dostanou za všechny výkony prováděné mimo kapitaci, zejména pak za preventivní prohlídky, screening a péči o diabetiky. Zásadní je také platba za epizodu péče. Za každého pacienta, který absolvuje jakékoliv klinické vyšetření praktickým lékařem, pojišťovna uhradí 40 Kč. Nahradí výkon 09543 (kompenzace regulačního poplatku) a opět posiluje výkonovou složku úhrady. Odráží to reálnou činnost praktického lékaře a zároveň zohledňuje vyšší náročnost péče o polymorbidní pacienty, kteří naše ordinace navštěvují často.

 

Součástí dohody jsou nové výkony, které mohou praktici provádět. Kolik praktiků se podle vás do nových výkonů pustí?

Máme pět nových výkonů. Výkon péče o prediabetika, stejně jako výkon včasný záchyt demence, který je spřažen s preventivní prohlídkou u osob od 65 do 80 let věku, budou praktičtí lékaři provádět v drtivé většině a často. Je také třeba říci, že to znamená také významné zlepšení a systematizaci péče o prediabetiky. To může přinést profit celému systému a je zásadní v zemi, kde strmě roste počet pacientů s cukrovkou. Naopak tři nové výkony z oblasti POCT diagnostiky budou málo frekventované, a budou o ně mít zájem především venkovské a odlehlejší praxe, které nemají dobře dostupnou laboratoř. Těm přinesou podstatné zlepšení kvality péče.

 

O kolik může vzrůst příjem praktickému lékaři, který bude aktivní ve vykazování nových výkonů?

To zatím nejde přesně odhadnout. Obecně se dá říci, že lékaři, kteří mají dostatečnou kapacitu, schopnost zařadit do své praxe nové výkony a ochotu přistoupit na nový trend ve způsobu úhrad, mohou svůj příjem navýšit podstatně více než o těch průměrných 5,2 procenta. Bude to ale také vyžadovat změnu ve způsobu organizace práce. Na druhou stranu je třeba říci, že ne všichni praktičtí lékaři mají dostatečné kapacity na to, aby mohli výrazně zvýšit produkci výkonů. Existují praxe, které se musí postarat o takové množství pacientů, že budou kvůli každodennímu návalu akutních pacientů ve své ordinaci těžko zvyšovat například procento provedených preventivních prohlídek bez toho, že by svoji praxi personálně posílili. To ovšem nezáleží jen na ochotě přijmout dalšího lékaře či sestru, ale především na tom, jestli se někoho takového podaří sehnat při současné personální krizi ve zdravotnictví. Považuji za důležité, že ani takové praxe nebyly v dohodovacím řízení opomenuty a také budou za svoji práci lépe zaplaceny.

 

Kolik lékařů podle vašich zkušeností dosáhne na plnou vyšší kapitace s ohledem na ordinační hodiny?

Nejvyšší hodnotu kapitace, která je vázána na největší rozsah ordinačních hodina další parametry lepší dostupnosti pro pacienty už dnes dostává zhruba 70 procent všech praxí a předpokládám, že toto procento bude dále růst.

 

K čemu by podle vás měly do budoucna směřovat úhrady péče praktických lékařů?

Myslím, že v nejbližších letech se systém úhrad pro praktické lékaře bude ubírat v nastaveném trendu, tedy v posilování výkonové složky. Pro nás je ale zásadně důležité, aby i kapitační složka platby odrážela ve své výši inflační faktory a také neustále stoupající režii praxí. Je také zřejmé, že pokud se mají praktickému lékaři uvolnit ruce pro větší objem léčebné a preventivní péče, potřebuje administrativní činnost, kterou dnes stráví až 40 procent svého času, delegovat na administrativní sílu. Tu ale dnes není schopen zaplatit. Personální náklady na angažování administrativního pracovníka, stejně jako náklady na změnu organizace péče v ordinaci PL, jako je recepce, zaměstnání většího množství zdravotních více sester a tak dále, si vyžádají investice, které si většina praxí ani při současném navýšení úhrad nebude moci dovolit. Hledání prostředků na tyto změny budou jistě velkým tématem dohodovacích řízení v letech příštích a nejen jich.

 

 

Nové výkony PL podle dohody v dohodovacím řízení pro rok 2020:
  • Časný záchyt demence v ordinaci praktického lékaře,
  • Péče o prediabetika,
  • Stanovení D-dimeru, troponinu T a proBNP v ordinaci VPL,
  • Péče o pacienta po onkologické léčbě,
  • Management kolorektální screeningu + analytická část,
  • Záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci PLDD,
  • Sledování novorozence s mimořádnými nároky na péči v ordinaci PLDD,
  • Edukační pohovor lékaře s rodinou v souvislosti s očkováním (dva výkony: očkování provedeno/očkování odmítnuto).

 

 

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…