Přeskočit na obsah

Biologickou léčbu v ČR aktuálně dostává přes sedm tisíc revmatických pacientů

„V současné době si připomínáme 100. výročí vzniku Československa. Dovolte, abych také náš sjezd přiřadil k oslavám tohoto výročí – jsme rádi, že i po rozdělení republiky na dva samostatné státy nadále pokračujeme v česko‑slovenské tradici setkávání se,“ zahájil 62. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu Praha a koordinátor vědeckého programu kongresu.


Předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., připomněl, že do Prahy se výroční sjezd revmatologů vrátil po deseti letech, a zdůraznil, že vzhledem k účasti 590 kongresových delegátů (z toho asi 350 lékařů a 80 nelékařských zdravotnických pracovníků) jde o dosud největší kongres v historii společných revmatologických sjezdů. Uvedl dále několik údajů, které vyplynuly z již tradičního setkání center biologické léčby. Ukazuje se, že v ČR biologika aktuálně dostává více než 7 200 nemocných se zánětlivými revmatickými chorobami – 3 241 s revmatoidní artritidou, 2 426 s ankylozující spondylitidou, 846 s psoriatickou artritidou a 434 s juvenilní idiopatickou artritidou léčených již od dětského věku a 261 léčených až v dospělosti. „Jedná se o velmi hezká čísla. Nicméně existuje skupina asi 850 pacientů, kterým by biologika měla být podávána, ale stále na tuto terapii čekají, někteří z nich již dlouhodobě. Díky vstřícnosti zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví i SÚKL by v blízké budoucnosti mělo dojít ke zlepšení, konstatoval prof. Vencovský.

Čtěte také

Během slavnostního zahájení sjezdu byla dále předána dvě čestná členství výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP – a to MUDr. Šárce Forejtové z Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu a MUDr. Zdeňku Dvořákovi, Ph.D., z revmatologické ambulance Arthromed s. r. o. v Pardubicích. Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., pak za předsednictvo České lékařské společnosti JEP předala dvěma laureátům Zlaté medaile. Prvním z nich se stal prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc., z II. interní kliniky LF UK a FN Hradec Králové, jehož dominantním odborným profilem je klinická revmatologie, badatelsky se zaměřením na imunologii revmatických nemocí, a který stál po dvě funkční období v čele České revmatologické společnosti ČLS JEP. „Velice děkuji za toto uznání mých odborných aktivit. Medicína je prostě krásná a revmatologie je nejkrásnější,“ komentoval své ocenění prof. Hrnčíř. Druhým laureátem se stal současný předseda společnosti prof. Vencovský, mezi jehož hlavní odborné zájmy patří zánětlivé myopatie, autoprotilátky a terapie zánětlivých revmatických chorob. „Mám trochu zahanbující pocit, že Zlatou medaili ČLS JEP dostávám dohromady s profesorem Hrnčířem, kterého si nesmírně vážím. Vzal jsem si z něj ale hodně příkladů, takže jsem vlastně rád, že jsme oceněni společně,“ dodal prof. Vencovský.

Ten také na závěr představil novou knihu Revmatologie v klinických scénářích z produkce nakladatelství Mladá fronta, jejímž hlavním autorem je doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D., z Revmatologické kliniky 1. LF UK a Revmatologického ústavu. Struktura knihy je postavena na případových studiích z běžné praxe, které jsou doplněny cvičnými otázkami s několika návrhy možných řešení, jež exponují problematiku probranou v následujícím textu. Každá kapitola je zakončena řešením kasuistiky s krátkou diskusí. „Publikace velmi hezky a přístupně podává přehled o mnoha revmatických onemocněních a klinických situacích. Některé kasuistiky se čtou jako detektivka – a musím přiznat, že jsem sám občas neuhodl ‚vraha‘,“ dodal prof. Vencovský.

 Další zprávy z kongresů čtěte ZDE.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…