Přeskočit na obsah

Elektronické ponožky detekují nezdravý styl chůze diabetiků

Ilustrační obrázek Midjourney

Elektronické ponožky, které detekují nezdravý styl chůze spojený s diabetem a špatným krevním oběhem, jsou příslibem pro prevenci vzniku ulcerací. Výsledky nového výzkumu, který má být přínosem pro mnoho pacientů s diabetem a syndromem diabetické nohy – destruktivního postižení tkání dolních končetin distálně od kotníku, jehož následkem jsou rozsáhlé ulcerace, gangrény a v krajních případech i nutnost amputace končetiny, byly poprvé prezentovány na vědeckém kongresu ESC EHRA (European Heart Rhythm Association), který se konal začátkem dubna v Berlíně.

„Diabetes může ovlivnit způsob chůze. Pacienti s diabetem mají tendenci vyvíjet tlak na metatarzální oblast nohy spíše než na patu. Tento způsob chůze podporuje vznik vředů, které se mohou infikovat a vést až k amputaci. Včasná identifikace problémů s chůzí pomocí elektronických ponožek by pacientům umožnila naučit se zdravému stylu chůze a předejít vážným problémům s chodidly,“ vysvětluje autor studie Dr. Ki Hong Lee z Chonnam National University Hospital, Gwangju v Korejské republice.

Diabetem 2. typu trpí zhruba jeden z deseti obyvatel planety, což čítá na 537 milionů pacientů s DM2T. Pro diabetika toto onemocnění znamená dvakrát až čtyřikrát vyšší riziko onemocnění koronárních tepen, cévní mozkové příhody, srdečního selhání, fibrilace síní a onemocnění periferních tepen ve srovnání s jeho zdravými vrstevníky.

Problémy s chodidly jsou u diabetu běžné. Vysoká glykémie poškozuje nervy a krevní cévy, což způsobuje necitlivost, mravenčení, bolest a ztrátu citu. Příznaky může být v raných stadiích obtížné odhalit, takže může dojít k rozvoji hlubokých ran a vředů, které se snadno infikují. Kombinace infekce a špatného průtoku krve znesnadňuje hojení a může vést ke gangréně a nakonec k amputaci.

Tato studie zkoumala, zda ponožka vybavená balistokardiografickým (BCG) senzorem dokáže rozlišit mezi zdravými lidmi a pacienty s diabetem. Vědci vycházeli z toho, že BCG senzor detekuje pohyb těla, když srdce vypuzuje krev, a mohl by být potenciálně použit k měření srdeční frekvence a tlaku vyvíjeného na chodidla při chůzi.

Do studie bylo zařazeno 20 pacientů s diabetem a 20 kontrol bez DM2T. Všichni účastníci měli na sobě BCG ponožku po dobu 40 sekund ve stoje a 40 sekund při chůzi pro měření srdeční frekvence a pro posouzení rozložení tlaku na chodidlo. Současně s nošením ponožky bylo účastníkům pomocí malé náplasti připevněné na zápěstí a jedné elektrody přilepené k hrudníku měřeno EKG k vyhodnocení srdeční frekvence.

Účelem měření srdeční frekvence bylo posoudit přesnost BCG ponožky jako nástroje měření ve srovnání s EKG, které je metodou zlatého standardu. Pro tuto analýzu byly hodnoty EKG u každého účastníka studie (pacienty a kontroly) porovnány s hodnotami BCG u stejného účastníka. Výzkumníci zjistili, že měření srdeční frekvence pomocí BCG ponožky a EKG byla téměř stejná, s korelačním koeficientem 0,99 (95% CI 0,99–1,00).

Měření rozložení tlaku v chodidle bylo provedeno s cílem zjistit, zda BCG ponožka dokáže jednak detekovat rozdíly mezi pacienty s diabetem a zdravými kontrolami a jednak rozpoznat rozdíly mezi pacienty s diabetem podle toho, zda měli, nebo neměli poškození nervů nebo krevních cév. Poškození nervů bylo klasifikováno pomocí nástroje Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI), zatímco poškození krevních cév bylo klasifikováno pomocí indexu kotník–paže (ABI).

Pokud jde o srovnání BCG mezi pacienty a zdravými kontrolami, ukázalo se, že pacienti s diabetem vyvíjeli při chůzi vyšší tlak v metatarzální oblasti nohy ve srovnání s účastníky bez diabetu. Při srovnání BCG mezi pacienty s diabetem vědci zjistili, že ve srovnání s pacienty bez poškození krevních cév (skóre ABI 0,9 nebo vyšší) vyvíjeli pacienti s poškozením krevních cév (skóre ABI menší než 0,9) při chůzi výrazně větší tlak na oblast metatarzu a menší tlak na patu. Nebyl zaznamenán žádný významný rozdíl v měření distribuce tlaku v noze mezi pacienty s poškozením nervů a bez něj.

Nová BCG ponožka produkovala podle Dr. Leeho přesná měření srdeční frekvence, což dokládají téměř identické hodnoty naměřeného EKG. „Měření tlaku ukázalo, že ponožka dokáže identifikovat pacienty s diabetem a dokáže také přesně určit diabetiky se špatným krevním oběhem. Výsledky naznačují, že elektronická ponožka by mohla být snadným neinvazivním způsobem, jak identifikovat pacienty s diabetem, kteří by mohli mít prospěch z tréninku chůze, a předejít tak komplikacím spojeným se vznikem diabetické nohy,“ uzavřel Dr. Lee.

Sdílejte článek

Doporučené