Přeskočit na obsah

Medaile Za zásluhy i pro lékaře

Prezident ČR Petr Pavel
Předávání vyznamenání 28. října 2023. Foto: Pražský hrad, Zuzana Bönisch, Tomáš Fongus

Prezident republiky Petr Pavel u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu 28. října 2023 vedle dalších osobností ocenit udělením nebo propůjčením státních vyznamenání i významné persony medicíny a lékařské vědy.

„Je mi obrovskou ctí, že dnes mohu na Pražském hradě přivítat a osobně vyznamenat desítky lidí, kteří svým životem inspirují mnohé z nás a kteří svým osobním příběhem prokázali naší zemi mimořádnou službu. Tyto osobnosti jsou tím nejlepším vzorem a inspirací pro hledání společného příběhu naší země, pro pojmenování cesty, kterou chceme společně jít dál,“ oslovil vyznamenané ve svém projevu prezident.

Medaili Za zásluhy 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy udělil prezident pěti lékařům a lékařkám. Neurochirurgovi prof. MUDr. Vladimíru Benešovi, DrSc., bývalému přednostovi neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kardiologovi prof. MUDr. Vladimíru Staňkovi, dlouholetému přednostovi Kliniky kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny, dále onkologovi prof. MUDr. Marku Svobodovi, Ph.D., specialistovi na onkologickou genetiku, řediteli Masarykova onkologického ústavu, také prof. MUDr. Heleně Tlaskalové – Hogenové, DrSc., imunoložce, která se zabývá slizniční a vývojovou imunologií a doc. MUDr. Věře Vávrové, DrSc., lékařce, vědkyni a pedagožce celoživotně se věnující onemocnění cystická fibróza. 

V projevu při předávání vyznamenání zdůraznil prezident Pavel, že potřebujeme ekonomiku mnohem více založenou na inovacích, provázanou s výsledky výzkumu, nebo že potřebujeme snižovat rozdíly mezi regiony. „Největším bohatstvím České republiky jsou naši lidé. Jsou to studenti na univerzitách, podnikatelé, inovátoři, ale i lékaři a zdravotníci, vojáci a policisté, učitelé na všech stupních i ti, co se živí vlastníma rukama. Zkrátka všichni, kteří k tomu, co dělají, přistupují pozitivně a poctivě. Pokud toto lidské bohatství dokážeme správně rozvíjet, máme na to hrát ve světě první ligu,“ řekl prezident. 

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (nar. 1953)

Český neurochirurg a někdejší dlouholetý přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice (1997–2020), kde v současnosti působí jako přednosta Ústavu klinických neurooborů. V roce 1993 obhájil habilitační řízení s prací na téma Chirurgie mozkových aneurysmat, v roce 1998 zaznamenal úspěch s disertační prací na téma Arteriovenózní malformace mozku. Kromě toho se specializuje také na nejsložitější mozkové nádory. Profesorem je od roku 2002. Obor činnosti i jméno se v rodině dědí. Neurochirurgem byl i jeho otec prof. Vladimír Beneš (1921–2021), je jím také jeho syn doc. Vladimír Beneš (nar. 1979).

Foto archiv KPR, foto Tomáš Fongus

Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., FESC (nar. 1933)

Český kardiolog a v období 1989 až 2001 přednosta Kliniky kardiologie IKEM. Ředitelem institutu byl v letech 1990 a 1991. Mezi lety 1991 a 1995 byl také předsedou Československé a později České kardiologické společnosti. Profesor Vladimír Staněk je autorem dvou monografií a kolem 400 jednotlivých prací, z nichž třetina byla uveřejněna také v anglickém jazyce. V posledních letech působí ve funkci předsedy společné etické komise Thomayerovy nemocnice a IKEM.

Foto archiv KPR, foto Zuzana Bönisch

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová‑Hogenová, DrSc. (nar. 1938)

Česká imunoložka, která zasvětila svůj život výzkumu slizniční a vývojové imunologie. Zabývá se zejména bakteriemi. Od roku 1964 pracovala na imunologickém oddělení Mikrobiologického ústavu AV ČR (dříve ČSAV). Titul doktor věd získala v roce 1994, od roku 1995 působila jako docentka na 1. LF UK, o šest let později jako profesorka. Do března roku 2021 se jako autorka či spoluautorka podílela na zrodu více než 300 publikací. Je nositelkou mnohých ocenění, např. Patočkovy medaile Československé společnosti mikrobiologické či Zlaté medaile Univerzity Karlovy. 

Foto archiv KPR, foto Tomáš Fongus.

Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (nar. 1975)

Český onkolog a lékařský genetik. Od roku 2019 působí jako ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně. V roce 2022 byl jako první zástupce České republiky vybrán do expertního výboru EU Mission on Cancer. V tomtéž roce získal také ocenění „Manažer roku“ a časopis Forbes jej zařadil mezi 50 nejlepších lékařů České republiky. V klinické praxi se specializuje na karcinomy prsu, kolorekta a na onkologickou genetiku a prevenci. Aktivní je i v onkologickém výzkumu. Publikoval přes 130 prací s citačním ohlasem 4 502 citací. Jeho vědecká činnost byla v letech 2014, 2016 a 2019 oceněna Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj.

 Foto archiv KPR. foto Tomáš Fongus

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…