Přeskočit na obsah

Vaněčková: K diagnostice RS je nutná úzká spolupráce neurologa a radiologa

prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. Foto MobyMedia

Jaké standardy platí pro diagnostiku roztroušené sklerózy pomocí magnetické rezonance? Jakými informacemi musí neurolog vybavit radiologa a jak by měl vypadat popis snímku z magnetické rezonance u pacienta, jenž je její pomocí vyšetřován pro podezření na roztroušenou sklerózu? O tom s námi hovořila prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN.

  • Velmi důležitým tématem je standardizace roztroušené sklerózy pomocí zobrazovacích metod. Mohla byste shrnout, co je důležité pro klinickou praxi, aby byla choroba včas diagnostikována?

Pro standardizaci diagnostiky pomocí magnetické rezonance je velmi důležité používat dostatečně senzitivní a specifické protokoly. Podle mezinárodních doporučení je třeba při prvním vyšetření provést jak magnetickou rezonanci mozku, tak i míchy, optimálně alespoň po obratlové tělo TH4, protože víme, že maximum ložisek míšních je v oblasti krčního úseku. Dále je důležité podat kontrastní látku, protože když podáme při prvním vyšetření kontrastní látku, může pacient splnit i diseminaci v čase, takže tím urychlíme diagnostiku onemocnění i léčbu pacienta. Důležitá je také úzká spolupráce neurologa s radiologem, aby měl radiolog na žádance dostatek informací. Je důležité, aby od neurologa věděl, že pacient je ve vysokém riziku roztroušené sklerózy, a zmiňovaný protokol správně použil.

VIDEO: Rozhovor s prof. MUDr. Manuelou Vaněčkovou, Ph.D., si můžete pustit také zde:

  • Jak kvalitní nástroj je magnetická rezonance pro diagnostiku roztroušené sklerózy?

To, že má magnetická rezonance velký význam u roztroušené sklerózy, bylo uznáno už tím, že bylav roce 2001 zařazena do tzv. McDonaldových klinických kritérií tím, že nález na magnetické rezonanci může nahradit klinickou ataku, a výrazně tak urychlit vyšetření. Od té doby se McDonaldova kritéria vícekrát změnila, přičemž cílem bylo další urychlení diagnostiky. Od roku 2001 je ale vždy součástí právě magnetická rezonance. Na ní se nález také měnil a cílem bylo, aby kritéria byla dostatečně senzitivní, ale zároveň také vysoce specifická.

  • Vidíte v klinické radiologické praxi nějaké rezervy, na které byste chtěla poukázat?

Chtěla bych poukázat na to, že když je pacient ve vysokém riziku, tak je opravdu nutná úzká spolupráce, rychlé vyšetření ve standardizovaném protokolu včetně standardizovaného popisu. Radiolog by měl odpovědět na otázku, zda je nález typický pro roztroušenou sklerózu, jestli pacient v obraze magnetické rezonance splňuje diseminaci v prostoru i v čase. Vždy by také mělo být uvedeno, jestli jsou přítomny negativní prognostické markery, což znamená, jestli je ložisko intramedulárně, infratentoriálně, nebo enhancující ložisko po podání kontrastní látky. 

Rozhovor vznikl v rámci zpravodajství pro Českou neurologickou společnost z 36. českého a slovenského neurologického sjezdu https://csns23.neurotv.cz/

Doporučené