Přeskočit na obsah

Zápisník z NY: Všichni na palubu!

Většina ambulancí má kromě telemedicíny velmi omezený provoz. Naopak nemocnice je plná, z drtivé většiny covid pozitivními pacienty. Tak jako v jiných nemocnicích (i evropských) běžní interní pacienti prostě nejsou. Částečně to je jejich strachem z nákazy koronavirem při případné návštěvě pohotovosti nebo při hospitalizaci.

„All hands on deck“, všichni na palubu! Do boje s koronavirem jsou povoláni stovky lékařů z celého Long Islandu a Queensu, kteří spadají pod naši nemocnici. Spousta lékařů přišla dobrovolně. Ti ostatní vše umně skrývají za typickou americkou pozitivitu a optimismus. O výjimku z práce na covidových odděleních můžou požádat lékaři v rizikové skupině – ti nad 60 let a se sníženou imunitou. Nemáme tedy nedostatek nemocničního personálu, ale role lékařů se na čas mění a modifikuje. V týmech na odděleních pracují kromě obvodních lékařů také gastroenterologové, endokrinologové, revmatologové, občas i pediatři, neurologové a radiologové. Proti práci v ambulancích je to pro ně často velká změna. Můžou pracovat samostatně nebo pod vedením nemocničního lékaře.

Všichni pacienti mají stejnou diagnózu – COVID-19, jen různě těžkou, v různém stádiu, a tak neřešíme žádná velká diagnostická dilemata. Schopnost přizpůsobit se, souhra týmu a dobrá komunikace jsou teď v pandemii obzvlášť nutné. To je ale něco, co je vlastní většině newyorčanů. Většina z nás se předtím znala jen z telefonických konzultací a podpisů pod nekonečnou zdravotní dokumentací. Teď spolu pracujeme a vytváříme nové profesní i přátelské vztahy. Navíc každý specialista přispívá svou expertízou. Stále stoupající jaterní testy? Přetrvávající nauzea a zdracení? Neobvyklé zduření kloubu? Optám se na gastroenterologa nebo revmatoložky pracujících druhém konci oddělení. Jak vypočítám QTc u atriální fibrilace? Ukazuju EKG kardiologovi, sedícímu vedle mě. Na jipkách pod dohledem intenzivistů pracují anesteziologové, kardiologové a chirurgové všech subspecializací. Vaskulární chirurgové vytvořily týmy, které zavádějí kritickým pacientům cévní kanyly. Ortopedové polohují a pronují ventilované a nepohyblivé pacienty. Nefrologové mají plné ruce práce s tím, jak rychle přibývá pacientů, kteří potřebují hemodialýzu. Hrudní chirurgové a otorinolaryngologové provádějí tracheostomie.

Při rychlé dekompenzaci, kterou koronavirus způsobuje, nstávají náročné situace. Takže není překvapením, že v době koronavirové pandemie jsou paliativní týmy velmi vytíženy. Komunikace s pacientem a rodinou je náročná, zvláště když prognóza není příznivá. Spolu s etickou komisí se řeší složité případy terminální extubace, rozhodování o ukončení dialýzy, přijímání pacientů do hospice, propouštění do rehabilitačních středisek s tracheostomií a na ventilátorech.

V těchto dnech pracuje většina z nás 12 hodin denně pět až sedm dní v kuse. Následuje pár dní volna a pár dní pohotovosti (stand-by), kdy jsme v případě potřeby povoláni zpět do boje.

Na vrcholu epidemie jsme přijímali až 80 pacientů denně. Rezidenti, tedy lékaři před atestací, tu obvykle pracují okolo 80 hodin týdně. V době špičky pandemie jsou ale mobilizováni a pracují 12 hodin, šest dní v týdnu.

Uvědomuji si, jak obrovskou lidskou katastrofu tento vir způsobuje. Celkový úpadek společnost, desetitisíce úmrtí, něskutečný žal, možná i dlouhodobější chronické zdravotní potíže vyléčených, nezaměstnanost, bída, mentální následky budou (aspoň tady v New Yorku) nedozírné a dlouhodobé.

Na druhou stranu, trochu sobecky, je to nesmírně zajímavá doba v medicíně. Úplně nová nemoc, zatím nepopsaná v učebnicích medicíny. Každým dnem lékaři a vědci na celém světě poznávají a objevují něco nového, tráví bezesné noci studováním genetiky viru, prohlížejí nesčetně chorobopisů, snaží se pochopit epidemiologii. Nejsledovanější je samozřejmě vývoj vakcíny a účinného léku.

 

Předchozí díly:

Zápisník z NY: První COVID pozitivní pacient na Long Islandu

Zápisník z NY: Karanténa

Zápisník z NY: Nemocnice

Zápisník z NY: Policista

Zápisník z NY: Učíme se

 

Další díl:

 

Kritické dny epidemie COVID-19 očima lékařky na předměstí New Yorku – v univerzitní nemocnici v Mineole

Jedním z míst nejhůře postižených koronavirovou epidemií se stalo americké velkoměsto New York a stejnojmenný stát Spojených států amerických.

Na vrcholu epidemie přijaly nemocnice ve státě New York denně tři tisíce nových pacientů s COVID-19. Podle Worldometru k 1. květnu ve státě New York zemřelo na COVID-19 přes 24 000 lidí. To znamená asi 1227 lidí na million populace. Většina z úmrtí je v 8,3milionovém NY City. Podle stejného zdroje měla ke stejnému datu Česká republika 240 úmrtí, tedy 22 na milion populace.

Dr. Alzbeta Sykora-Azzara MD je internistka, která pracuje v New Yorku od roku 2000.
Z toho už 12 let v  nemocnici NYU Winthrop Hospital. Studovala na LF UP Olomouc, a medicínu ukončila na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené