Přeskočit na obsah

Poruchy vědomí spojené s COVID-19: Prospektivní, multimodální studie zotavení a mozkové konektivity

MRI_mozku
Foto: shutterstock.

U pacientů s těžkým průběhem onemocnění COVID-1 se poruchy vědomí (disorders of consciousness, COVID-DoC) objevily jako závažná komplikace. Prognóza a patofyziologie COVID-DoC zůstává nejasná, což komplikuje rozhodování o pokračování v život udržující léčbě. V této prospektivní, longitudinální studii autoři popisují přirozenou anamnézu COVID-DoC a zkoumají související profil mozkové konektivity. Autoři vyšetřili pacienty s COVID-19 a do sledování zařadili kriticky nemocné dospělé pacienty s DoC, které nebylo vysvětlitelné sedací nebo strukturálním poraněním mozku, u nichž bylo plánováno provést MRI mozku.

U těchto nemocných byla provedena funkční vyšetření MRI v klidovém stavu a difuzní MRI k vyhodnocení funkční a strukturální konektivity a následně byly výsledky porovnány se zdravými kontrolami a pacienty s DoC v důsledku těžkého traumatického poranění mozku (TBI). Autoři hodnotili obnovu vědomí (následování příkazů) a funkční výsledky (Glasgow Outcome Scale Extended [GOSE] a Disability Rating Scale [DRS]) při propuštění z nemocnice, tři a šest měsíců po propuštění, a to i v souvislosti s tím, zda klinické změny byly spojeny s uzdravením z COVID-DoC.

Po screeningu 1 105 pacientů s onemocněním COVID-19 zahrnuli autoři do sledování dvanáct pacientů s COVID-DoC. Medián věku byl 63,5 let. S výjimkou jednoho, který zemřel krátce po zařazení, všech zbývajících jedenáct pacientů nabylo vědomí po 0–25 dnech (medián 7 [5–14,5]) po ukončení kontinuální intravenózní sedace.

Nakonec se však, kromě dvou pacientů s těžkou polyneuropatií, všichni vrátili domů s normálními kognitivními funkcemi a minimálním postižením – po třech měsících, medián GOSE 3 [3–3], medián DRS 7 [5–13]; po šesti měsících, medián GOSE 4 [4-5], medián DRS 3 [3-5].

Deset pacientů s COVID-DoC podstoupilo pokročilé neurozobrazení; funkční a strukturální mozková konektivita v COVID-DoC byla snížena ve srovnání se zdravými kontrolami a strukturální konektivita byla srovnatelná s pacienty s těžkou TBI. Autoři dospěli k závěru, že pacienti, kteří přežili, se po COVID-DoC vždy vrátili k vědomí. I když bylo postižení po hospitalizaci běžné, funkční stav se během následujících měsíců zlepšil.

Zdroj:

David Fischer, et al. Disorders of Consciousness Associated With COVID-19: A Prospective, Multimodal Study of Recovery and Brain Connectivity. Neurology Dec 2021, 10.1212/WNL.0000000000013067; DOI: 10.1212/WNL.0000000000013067.

Sdílejte článek

Doporučené