Přeskočit na obsah

SAS se obrátilo na poslance. „Situace je kritická“

výstřižek
Foto Ervinpospisil via wikimedia.org

Sdružení ambulantních specialistů ČR se po premiérovi a vicepremiérech obrací i na poslance. Ambulantní specialisté považují situaci ve svém segmentu za kritickou a reakce představitelů vlády je neuklidnila.

Na otevřený dopis premiérovi a vicepremiérům jsme nedostali reakci s reálným příslibem jednání, píše předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS) Zorjan Jojko poslancům a senátorům. „Situaci považujeme za opravdu kritickou a ohrožující budoucí poskytování zdravotní péče občanům ČR,“ pokračuje.

Už začátkem ledna se předseda SAS obrátil na premiéra a místopředsedy vlády s žádostí o schůzku. Vysvětloval v ní, že ambulantní specialisté potřebují po dvou letech deficitního financování se zástupci vlády hledat kroky, které by segmentu a jeho pacientům pomohly.

Termín schůzky ale nedostal, a tak se 19. 2. obrátil na poslance. „Od pana ministra (zdravotnictví Vlastimila Válka, pozn. red.) máme informaci, že to odhaduje na konec března. To mi přijde hodně pozdě,“ řekl MT Jojko.

Jako řešení zmiňuje v otevřeném dopise zejména takové nastavení úhrad pro mimonemocniční ambulance specialistů, aby mohly dlouhodobě fungovat a platit personálu mzdy srovnatelné s těmi v ambulancích nemocnic. Dále Jojko v dopise poslancům zdůrazňuje, že dohoda premiéra a ministra zdravotnictví s protestujícími nemocničními lékaři na konci minulého roku zhoršila financování ostatních segmentů a že je nutné vyvarovat se opakování podobných kroků. Od poslanců a senátorů očekává, že na vládu a ministra zdravotnictví mohou na základě informací o segmentu ambulantních specialistů vytvořit určitý tlak. „Chceme tím dopisem demonstrovat naléhavost problému. Předpokládám, že může pomoci tomu, aby se jednání s ministrem urychlilo,“ doufá Jojko.

Ministr zdravotnictví prostřednictvím tiskového oddělení připustil, že je nutné o problémech ambulantních specialistů jednat. Zmínil ale, že v současnosti probíhá dohodovací řízení mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami o úhradách na příští rok a teprve po jeho skončení bude řada na ministerstvu, aby rozhodlo. Společné jednání s premiérem bylo přislíbeno, teď se hledá termín, a to „vyžaduje více času“.

„Segment je pro Ministerstvo zdravotnictví klíčový a rozhodně je nutné o bodech jednat a následně přijmout kroky, které musejí reflektovat požadavky pacientů,“ sdělil na dotaz MT vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Jan Řeřábek. „V současné době probíhá dohodovací řízení o úhradách na příští rok, ve kterém se poskytovatelé zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny mají příležitost domluvit na růstu financování a rozdělení úhrad sami. V tuto chvíli je tudíž primárně na zdravotních pojišťovnách, které segmenty vyhodnotí jako prioritní (hlavně z hlediska dostupnosti) a budou s nimi jednat o úhradové podpoře. Ministerstvo zdravotnictví do procesu stanovení úhrad vstupuje až po skončení dohodovacího řízení a v návaznosti na jeho výsledky bude dále rozhodovat o nastavení úhrad pro rok 2025,“ doplnil. „Předseda SAS je zároveň členem Rady poskytovatelů, na které je vždy přítomen i pan ministr a na které byly problémy segmentu několikrát diskutovány,“ zmínil také Řeřábek.

Specializované ambulance mají v úhradové vyhlášce meziroční nárůst o šest procent. Letos dostávají předběžné úhrady ve výši 115 procent úhrad v roce 2022, ale podle výpočtů Sdružení ambulantních specialistů je nepochybné, že se některé ambulance, zejména v některých oborech, na tuto úroveň úhrad za rok 2024 nedostanou, ani když budou mít plně využitou kapacitu. Hrozí jim tak, že budou v roce 2025 při vyúčtování úhrad za rok 2024 překvapeny vysokými vratkami.

Sdílejte článek

Doporučené