Přeskočit na obsah

Hledá se tři sta tisíc pacientů!

Po desáté hospitalizaci pro exacerbaci CHOPN je riziko úmrtí pětinásobné. V ČR ročně na následky CHOPN zemře zhruba 3 500 nemocných. Příčinou CHOPN není jen kouření, ale i poškození plic exhalacemi z ovzduší, předčasné stárnutí plic (například po závažném plicním onemocnění v útlém dětském věku) a vzácněji i enzymatický deficit (alfa-1 antitrypsin deficience).

Včasnou léčbou a režimovými opatřeními sice nelze obnovit plicní tkáň a plicní funkce do původního stavu, ale lze onemocnění stabilizovat. Podle statistických odhadů žije v ČR minimálně 300 000 nemocných, kteří nemají potuchu, že za jejich potíže může CHOPN. Zadýchávání, kašel, hubnutí a ztrátu kondice většinou připisují vyššímu věku, a proto nevyhledají lékaře.

V současnosti proto Národní centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství zahajuje pilotní screeningový projekt, v němž vybraní pneumologové budou spolupracovat se čtyřmi až pěti praktickými lékaři, kteří budou do ordinace pneumologa posílat rizikové pacienty. Během dvouletého sledování by mělo být u pneumologů vyšetřeno 7 000 rizikových osob. Do ambulance pneumologa v tomto speciálním projektu se může přímo přihlásit člověk, který splňuje následující kritéria: věk nad 40 let, kuřák 20 cigaret denně po dobu 10 let, který se zadýchává při pomalém výstupu do prvního či druhého patra.

Seznam zapojených pneumologů zveřejní ÚZIS a ČPFS na svých webových stránkách.

Čtěte také

Právě včasné odhalení choroby umožní efektivnější léčbu, což nejen umožní efektivní terapii, ale zkvalitní a prodlouží život nemocných. Tento pilotní projekt je financován Evropským sociálním fondem (operační program Zaměstnanost). Cílem projektu je ověřit efektivitu s výhledem na zavedení celoplošného screeningu v celé ČR, aby se „dohledalo“ oněch 300 000 nemocných s CHOPN, kteří nejsou léčeni.

Podle primáře MUDr. Stanislava Kose, CSc., předsedy Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN) se při preventivních spirometrických akcích prokáže CHOPN až u 12 % vyšetřovaných „z ulice“.

Screeningu tedy brání nízká pozornost populace k tomuto onemocnění, podcenění příznaků a pozdní vyhledání odborné pomoci. Je nutné si připomenout, že za CHOPN nemůže vždy jen kouření, ale i jiné příčiny, například vrozený deficit alfa-1 antitrypsinu. Tato odchylka je velmi snadno laboratorně detekovatelná a mělo by se na ni myslet u všech pacientů s CHOPN a zejména tehdy, když léčebné výsledky nejsou adekvátní.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené