Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 17. září 2019 | Svátek má Naděžda
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: red
Rubrika: Denní zprávy
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se jako jedna ze šesti nemocnic v České republice od začátku června 2019 účastní projektu zaměřeného na podporu paliativní péče v nemocnicích. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti paliativní péče pro hospitalizované pacienty s nevyléčitelnou nemocí a pro jejich rodiny formou konziliárního paliativního týmu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Světová zdravotnická organizace zrušila Česku, Velké Británii, Řecku a Albánii status zemí, ve kterých byly vymýceny morbilli. Jsou současné aktivity k obnově proočkovanosti dostatečné? více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Ve zdravotnictví si připadá, jako by se vrátil v čase o desítky let. Dosavadní zkušenosti měl z velkých IT firem a z podnikání – vlastní prodejnu zdravých potravin. Teď má dostat z dlouholetých provozních ztrát malou nemocnici ležící 35 kilometrů od německých hranic. Novým ředitelem Sušické nemocnice je od 1. září Ing. Václav Rada. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Schůzka krizového štábu odborů a dalších organizací s premiérem Andrejem Babišem nepřinesla konkrétní výsledek. Premiér přislíbil, že se financování zdravotnictví bude dál věnovat. více
Zdroj: MT
Rubrika: Politika
Poslanec prof. MUDr. Vlastimil Válek, MBA, EBIR, pod záštitou Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uspořádal 3. září 2019 diskusní seminář: Spolupráce lékařských fakult a fakultních nemocnic – univerzitní nemocnice jako jedna z cest. více
Zdroj: Česká lékárnická komora
Rubrika: Tiskové zprávy
„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže poskytuje ochranu zneužívání dominantního postavení dodavatelů léků, které nelze nahradit,“ píše prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
To, jak se konkrétní zemi daří předcházet karcinomu děložního hrdla, hodně vypovídá o úrovni organizace celého zdravotního systému – a v České republice přes všechno úsilí mortalita spojená s tímto nádorem stagnuje. O tom, proč tomu tak je, MT hovořila s prof. MUDr. Jiřím Slámou, Ph.D., z Onkogynekologického centra Gynekologicko‑porodnické kliniky 1. LF UK a VFN. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Úhrady pro nemocnice příští rok porostou přinejmenším o pět procent, zlepší se úhrada urgentních příjmů a jednodenní chirurgie. Ministr schválil úhradovou vyhlášku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Funguje mezi distributory léků a řetězci lékáren kartel? Škodí hospodářské soutěži mezi lékárnami sílící postavení řetězců? Kdy a jak může stát omezit konkurenční prostředí v zájmu pacientů? více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Krizový štáb proti kolapsu zdravotnictví neprosadil svůj požadavek přidat na zdravotní služby příští rok 25 miliard korun navíc proti očekávání. Ministr vydá úhradovou vyhlášku příští týden. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
V rámci Světového dne první pomoci bude 535 lékáren v Česku poskytovat lidem základní školení a brožury o laické resuscitaci, mohou jim poradit i s vybavením lékárniček pro první pomoc a k ošetření ran. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ministerstvo zdravotnictví finišuje přípravy veřejné zakázky na provozování vrtulníků pro leteckou záchranku v letech 2021 až 2028. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Česká společnost zaměřená na umělou inteligenci GoodAI provedla v Nemocnici Na Bulovce pilotní testy svého řešení prevence dekubitů pomocí analýzy snímků poloh pacienta. Nyní hledá další partnery pro pokračování pilotního projektu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
BENU zažádalo o povolení spojení s Fajn lékárnami, které patří do portfolia fondu Potysz Health. Oznámil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jehož posouzení takové spojení firem podléhá. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Úhrady péče v roce 2020: aktuální téma, protichůdné názory. „Peněz do zdravotnictví velmi rychle přibývá,“ zní z jedné strany. „Současné výdaje na zdravotnictví jsou naprosto nedostatečné,“ oponují druzí. Má ministerstvo zdravotnictví výrazně přidat nemocnicím, které se v dohodovacím řízení s pojišťovnami o platbách na příští rok nedohodly? více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky