Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 23. duben 2021 | Svátek má Vojtěch
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Martin Ježek
Rubrika: Rozhovory
Alzheimerova nemoc – zatím nevyléčitelná choroba, která se týká nejen stáří. PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D., zkoumá na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně změny složení membránových lipidů, které předcházejí nástupu neurodegenerace a rozvoji Alzheimerovy demence (AD). více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu dnes stále považujeme za nevyléčitelné nemoci. Proto se vědci snaží odhalit co nejčasnější stadia choroby, kdy by se teoreticky dal postup neurodegenerativních nemocí zastavit, nebo zásadně zpomalit. Nejen o tom jsme hovořili s neuroložkou prof. MUDr. Irenou Rektorovou, Ph.D., vedoucí Centra pro abnormální pohyby a parkinsonismus I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Tým z ČVUT zahájil v říjnu 2020 v reakci na přicházející vlnu covidu na Klinice anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na podnět jejího přednosty projekt VENT‑CONNECT. Nyní je projekt hotov a získal kladné stanovisko etické komise FNKV. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Ublížení na zdraví, zejména z nedbalosti, je asi nejčastěji řešeným trestněprávním činem v medicíně. Tomu, jak riziko podobných sporů minimalizovat a co vše by měl každý – i neatestovaný – lékař vědět o své profesní odpovědnosti, se na letošní online Konferenci Mladých lékařů věnoval doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D., působící na Katedře občanského práva Právnické fakulty UK. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Můžeme ukončit takzvanou diagnostickou odyseu – říká prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D., z DNA laboratoře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, k závěrům projektu podpořeného z první veřejné grantové soutěže Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), za který získal koncem roku 2019 ocenění od ministra zdravotnictví. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Podle údajů WHO bylo celosvětově potvrzeno již okolo 133 milionů případů infekce virem SARS‑CoV‑2 a zhruba 2,9 milionu lidí v jejím důsledku zemřelo, což odpovídá smrtnosti cca 2,1 procenta. V České republice pak byla podle dat ministerstva zdravotnictví k 13. dubnu 2021 nákaza potvrzena u 1 590 124 osob, přičemž si vyžádala 28 124 životů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Do digitalizace zdravotnictví směřují další evropské dotace. Zkušeností s telemedicínou a využitím informačních technologií přibývá. Stále aktuálnější je tak otázka zařazování telemedicínských výkonů do klinických doporučených postupů a do systému hrazených služeb. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Kardiovaskulární morbidita a mortalita se sice v České republice v posledních dekádách snížila, ale nemoci srdce a cév jsou stále zásadní problém, který bude navíc zřejmě prohlouben důsledky pandemie COVID‑19. Trvající výzvou je boj proti rizikovým faktorům – mezi nejvýznamnější z nich patří arteriální hypertenze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Všem zdravotním sestrám, které pomáhají již více než rok zvládat pandemii COVID‑19, udělila Nadace Charty 77 Cenu Františka Kriegla za statečnost za roky 2020 a 2021 s odůvodněním, že bez jejich skromného hrdinství by byl boj proti pandemii mnohem těžší i delší. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
O současné situaci s využíváním mimotělního oběhu u dětí jsme si povídali s MUDr. Václavem Vobrubou, Ph.D., vedoucím lékařem jednotky intenzivní a resuscitační péče Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze, který je zároveň vedoucím lékařem ECMO centra pro děti a dorost, a dalším členem ECMO týmu VFN doc. MUDr. Tomášem Grusem, Ph.D., primářem II. chirurgické kliniky – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Specializovaný tým špičkových lékařů v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) používá ECMO k záchraně životů pacientů již čtrnáct let, přesto se skutečné pozornosti ze strany veřejnosti této metodě dostalo až v souvislosti s onemocněním COVID‑19, které má na svědomí mimo jiné významný nárůst akutního selhávání plic. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Praktičtí lékaři se snaží vyjednat zrychlení dodávek očkovacích látek proti COVID‑19 do svých ordinací. Zatímco v očkovacích centrech se začalo s vakcinací zdravých šedesátníků, u praktiků stále čekají na vakcínu desetitisíce nejrizikovějších seniorů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Uvádí se, že až 70 procent pacientů navštíví lékaře kvůli psychosomatickým poruchám. Psychosomatický přístup se ale v Česku často opomíjí. Ovlivňuje přitom i taková onemocnění, jako je hypertenze, záněty kloubů, dásní či střev, bolesti hlavy nebo například nespavost. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Na svět ročně přichází asi 15 milionů předčasně narozených dětí. Různou, někdy dlouhou dobu žijí na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče. Jejich mozek „očekává“ pečující, chránící a živící hodnou matku. Na prostředí, do kterého přicházejí, nejsou v nejmenším připraveny. více
Zdroj: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
Rubrika: Tiskové zprávy
Stanovisko Sekce pacientských organizací Asociace veřejně prospěšných organizací ČR k pozměňovacímu návrhu Výboru pro zdravotnictví k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 992). více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky