Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 24. září 2017 | Svátek má Jaromír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: nam
Rubrika: Denní zprávy
S nedostatkem lékařů se potýká nebo brzy bude potýkat až polovina obcí v ČR, chybějí hlavně praktičtí lékaři pro dospělé i děti, stomatologové a gynekologové. Čtvrtina obcí nemá lékárnu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
S cévní mozkovou příhodou je v Česku hospitalizováno zhruba 51 000 pacientů ročně. U části se však jedná o recidivu, lékaři tak odhadují, že nových případů je asi 35 000 za rok. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
K dřívějšímu odhalení počínající sepse by mohl pomáhat skórovací dotazník, který sleduje šest hlavních fyziologických funkcí. Dotazník po čtyřměsíčním testování používá v rutinním provozu Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v celé nemocnici. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Poslední kongresy Evropské respirační společnosti (ERS) se konaly v Mnichově a Londýně, v zemích, jejichž populace si potrpí na systém a pořádek. Italové své pověsti dostáli. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Kongresová sezóna se rozběhla počátkem letošního září téměř zběsilým tempem. Ty nejdůležitější evropské kongresy jsme si samozřejmě nenechali ujít. více
Zdroj: MT
Rubrika: Legislativa
Na první pohled by se mohlo zdát, že investigativní žurnalistika novinářů z portálu www.stream.cz (případně www.seznam.cz) odhalila nové zásadní téma v českém zdravotnictví, a sice praxi „zpětných slev“ a „bonusů“. více
Zdroj: MT
Rubrika: Legislativa
Na skutečnost, že nemocnice nakupují od dodavatelů léky se slevou, avšak tyto léky vykazují zdravotní pojišťovně v plné ceně bez slevy, poukázal začátkem září 7. portál stream.cz. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Konečným cílem léčby diabetu není kontrola glykémie, ale omezení rizika komplikací tohoto onemocnění, a tím i snížení mortality. Především u makrovaskulárních komplikací se však tento cíl dlouho spíše vzdaloval z horizontu. To již nyní neplatí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM vstoupilo letos do počátku září 2118 dárců, což je o 254 víc než za celý loňský rok. K historickému nárůstu přispělo zvýšení věkové hranice z 35 na 40 let. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Prosperita zdravotnických zařízení i jejich částí je i za nepříznivých podmínek vždy závislá na kvalitě řízení. Dobrým manažerem se obvykle člověk nerodí, ale stává sbíráním zkušeností a studiem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Podávání růstového hormonu je u dětí spojeno s šesti indikačními skupinami. Čím dříve se s jeho podáním u vrozených poruch začne, tím větší je šance, že dítě záhy vyrovná tělesnou výšku se svými vrstevníky a při dlouhodobé léčbě dosáhne dospělé výšky v normálních rozmezích. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V časopise New England Journal of Medicine (NEJM) byly publikovány výsledky celé kohorty pacientů zařazených do studie RE‑VERSE AD. Ty potvrzují, že antikoagulační efekt dabigatranu lze rychle a bezpečně zvrátit podáním specifického antidota idarucizumabu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
V zájmu ochrany zdraví svých populací začaly členské státy EU, včetně ČR, loni v září koordinovat spolupráci a zlepšování zdraví uprchlíků a migrantů. více
Zdroj: KHS Středočeského kraje
Rubrika: Denní zprávy
Vakcinaci proti chřipce doporučují lékaři zejména chronicky nemocným pacientům, těhotným ženám a také zdravotníkům a sociálním pracovníkům. Očkování pro tuto sezónu už běží. více
Zdroj: MT
Rubrika: Legislativa
Problematika berlí, očních čoček a dalších zdravotnických prostředků neopustila jednací síně Ústavního soudu. V červnu Ústavní soud zrušil s účinností od 1. 1. 2019 část zákona o veřejném zdravotním pojištění zabývající se stanovováním zdravotnických prostředků na poukaz. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky