Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Ing. René Břečťan
Rubrika: Denní zprávy
Panuje obecná shoda na tom, že vzácná onemocnění je zapotřebí léčit ve specializovaných centrech. Důvodů je několik. Především jde o kvalitu léčby. Lokální nebo regionální pracoviště nemohou mít z povahy věci dostatek zkušeností se vzácnými onemocněními. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Na naprostou většinu vzácných onemocnění není lék. Tato oblast byla po dlouhou dobu pro farmaceutický průmysl málo zajímavá – nenabízela dostatečný zisk. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Vzácná onemocnění jsou závažná, progresivní a v naprosté většině nevyléčitelná. Lidé, kterým vstoupí do života, se ocitají ve složité situaci. Čelí nejen samotnému onemocnění, ale také nedostatku informací o něm. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Od ledna hradí zdravotní pojišťovny 90 procent ceny léčebného konopí, aby se zvýšila jeho dostupnost. První letošní čísla Státní agentury pro konopí pro léčebné použití ukazují, že spotřeba konopí po této změně významně vzrostla. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Křehký řetězec dodávek léků z Asie dělá vrásky evropským politikům. V čase epidemie COVID‑19 by se závislost na Číně mohla vymstít. Podpoří Evropa výrobu léků na kontinentu? více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Návrhy nových výkonů popisují, jak by mohla vypadat návštěvní služba lékárníka nebo vyhledávání pacientů s Alzheimerovou nemocí v lékárnách. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Nové lineární urychlovače v Národním onkologickém centru ve FN v Motole jsou ukázkou špičkové, a přitom elegantně vyhlížející techniky. O nových přístrojích jsme hovořili s MUDr. Jiřím Kubešem, Ph.D., primářem Protonového centra na Bulovce, který působí rovněž v Motole. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Národní onkologické centrum ve FN v Motole využívá od února k radioterapii po rok a půl trvající rekonstrukci a modernizaci ozařoven a ovladoven tři nové lineární urychlovače. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Fakultní nemocnice v Motole je jedním ze dvou národních onkologických center schválených ministerstvem zdravotnictví. Od února využívá k radiační terapii tři špičkové lineární urychlovače. Na další rozvoj centra jsme se zeptali JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ředitele FN v Motole. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V EU s volným pohybem zboží, služeb a osob se zdá nemyslitelné, aby nastavením jakýchkoli bariér byl omezen volný pohyb lékařů. Přesto se tyto úvahy v postkomunistických zemích objevují, když politici hledají rychlá řešení nedostatku lékařů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Státní úřad pro jadernou bezpečnost musí schvalovat veškerou techniku, která je v českých nemocnicích. Na zajištění bezpečnosti pacientů jsme se zeptali jeho předsedkyně Ing. Dany Drábové, Ph.D., dr.h.c.mult. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Nejen špičková technika, ale také odbornost personálu a jeho přístup k pacientům mají vliv na úspěšnost léčby. Hovořili jsme o tom s Alenou Čuprovou, vedoucí radiologickou asistentkou a vrchní sestrou ozařoven na Onkologické klinice 2. LF UK a FN v Motole. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Po několikaleté odmlce se letos na jaře otvírá další běh třísemestrálního studijního programu „Specialista pro hru, komunikaci a doprovázení v institucionální a domácí péči“, který společně připravují Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni a Nadační fond Klíček. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Lékař, který přijme státní dotaci na rezidenční místo při specializačním vzdělávání, se do budoucna bude muset zavázat zůstat po atestaci v Česku (případně v regionu) po stejnou dobu, jakou bude dotaci pobírat. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V tomto případě jde o přípravu k atestaci v základních oborech, nikoli o další specializační vzdělávání, které probíhá většinou v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky