Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: kol
Rubrika: Kongresy
Teplejší počasí je spojeno se zhoršením příznaků chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Vyplývá to z výzkumu, který byl zveřejněn na „virtuálním“ mezinárodním kongresu Evropské respirační společnosti, který se konal od 5. do 8. září 2021. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Karcinom plic představuje nejčastější příčinu úmrtí mezi všemi zhoubnými nádory v České republice. Jediná šance, jak změnit mortalitní křivku tohoto onemocnění, je diagnostikovat jej ve stadiu I a II. Nový program nabízející řešení bude zahájen v lednu 2022 a již nyní se připravují na jeho spuštění odborníci z řad praktických a plicních lékařů a radiologů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Asi si těžko představit pestřejší, ale také odborně náročnější práci, než je ta, co mají sestry z multifunkčního katetrizačního pracoviště Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Jejich kolektiv vede od roku 2007 staniční sestra Marie Stránská. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Duševní pohoda v těhotenství a po porodu je důležitá pro maminku, dítě i její okolí. Psychika ženy však hlavně po porodu zažívá velké zkoušky. Až každá pátá žena zažije nějaké příznaky duševní nepohody, jako je úzkost nebo deprese. Psychologická podpora bývá často nedostupná nebo je drahá. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Státní ústav pro kontrolu léčiv zopakoval po třech letech průzkum u veřejnosti na téma zdrojů a využití informací v oblasti léčiv. Lidé podle tohoto průzkumu získávají informace o lécích obvykle od ošetřujícího lékaře (68 %) a z příbalového letáku (57 %), od lékárníka (50 %) nebo z internetu (36 %). více
Zdroj: HealthCare Institute
Rubrika: Tiskové zprávy
Ve dnech 23.11.2021 a 24.11.2021 se v Praze uskuteční již 16. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2021 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“. Organizátorem odborné konference je organizace HealthCare Institute o.p.s., která se již více než 15 let zabývá oblastí zdravotnictví. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Nervové buňky jsou velmi citlivé na nedostatek glukózy a kyslíku. Jakmile začne jejich koncentrace klesat pod nějakou mez, což je společný mechanismus všech příčin smrti, začne se hroutit látková výměna. Lidé i zvířata s mozkem tím vešli na most vedoucí ze života do neživota. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Po koronavirové krizi se očekává další zlepšení prognózy pro pacientky s karcinomem prsu. Výpadek v počtu provedených screeningových vyšetření na karcinom prsu by se měl ještě letos dohnat. Zaznělo to na semináři Breast Cancer 2030: Post‑Covid Challenges for the Oncology Flagship October, který proběhl 5. října v rezidenci velvyslance Spojených států amerických v Praze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Lékařské fakulty začaly v zimním semestru s praktickou výukou studentů bez omezení. Během pandemie byla výuka v mnoha případech distanční, osobně na ni mohli medici jen v menších skupinách díky výjimce MZ. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
„Vy, kdo nejste očkovaní, nechte se očkovat. Vy, kdo jste očkovaní, akceptujte třetí dávku, zachráníte si život a neomezíte dostupnost ‚necovidové‘ péče všem, na kterých vám záleží,“ vyzval veřejnost předseda České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC, na tiskové konferenci ČLS JEP na téma Význam očkování rizikových osob proti SARS‑CoV‑2 z pohledu kapacity lůžek JIP/ARO a udržení dostupnosti „necovidové“ péče pro obyvatele ČR. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Součástí XII. celostátní konference paliativní medicíny byla i celodenní konference Ministerstva zdravotnictví ČR věnovaná pilotnímu projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Umělá inteligence může být ve screeningu užitečná a může šetřit personální kapacity. Je ale potřeba znát její limity a učit se s ní pracovat. Takový závěr vyplynul z přednášek na konferenci PREVON 2021, která se konala koncem září v Praze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Finance
Odbory a zástupci poskytovatelů se dohodli s vládou a ministerstvem zdravotnictví pro rok 2022 na růstu tabulkových platů o šest procent a růstu úhrad o devět procent. Zdravotní pojišťovny budou muset sestavit deficitní zdravotně pojistné plány. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Jak se změní zastoupení lékařů ve sněmovně? Poslanecký sněmovní výbor přijde o některé výrazné osobnosti, mezi nimi o MUDr. Jiřího Běhounka (ČSSD) nebo prof. Rostislava Vyzulu (ANO). Nově ale bylo do sněmovny zvoleno sedm jiných lékařů, kteří by se mohli do zdravotního výboru zapojit, a jeden farmaceut. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
MUDr. Mahulena Exnerová je dětská lékařka s atestací z intenzivní a paliativní medicíny. Je primářkou Dětského oddělení a dDIOP (Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pro děti) Nemocnice Hořovice, předsedkyní Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a od roku 2014 zároveň pracuje jako externí dětská lékařka mobilního hospice Cesta domů. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky