Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 21. červen 2021 | Svátek má Alois
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: ač
Rubrika: Politika
XXXV. sjezd České lékařské komory konaný v mimořádném termínu dal prezidentovi Milanu Kubkovi mandát po patnácti letech ve funkci dál reprezentovat všechny lékaře dalších pět let. více
Zdroj: MT
Rubrika: Finance
V dohodovacím řízení o úhradách na příští rok nastal na poslední chvíli zvrat, když pojišťovny započítaly do svých návrhů zatím neschválený návrh na zvýšení plateb státu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Podle studie má každý čtvrtý pacient s infarktem myokardu atypické příznaky. Tito pacienti s větší pravděpodobností zemřou do 30 dnů ve srovnání s pacienty s bolestmi na hrudi. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, je první český ministr zdravotnictví, který se po svém odchodu do této funkce vrátil, a tak se může stát nejdéle sloužícím šéfem resortu. „Zdravotnictví bylo covidem silně vychýleno a je nutné hlavně obnovit to, co fungovalo,“ říká ministr Vojtěch. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V současnosti není k dispozici mnoho dat o prognóze pacientů léčených pro rezistentní arteriální hypertenzi. Je však známo, že většina z nich má velmi vysoké přídatné riziko – ať už s ohledem na vyšší věk, častější obezitu, výskyt diabetu, vyšší hodnoty krevního tlaku nebo těžší orgánové postižení. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
„Ve srovnání s rozvojem farmakoterapie či implantabilních elektronických přístrojů máme v oblasti kardiorehabilitace vůči nemocným se srdečním selháním stále značný dluh. Je přitom nepochybné, že i u nich má pravidelná pohybová aktivita jednoznačně pozitivní efekt, ať už jde o snížení morbidity či mortality, nebo zvýšení kvality života. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Studie zahrnující 5,8 milionu dětí zjistila vyšší výskyt cévní mozkové příhody (CMP) o čtyři desetiletí později u těch, jejichž matka měla během těhotenství vysoký krevní tlak nebo preeklampsii. Výzkum byl prezentován na květnové online konferenci ESC Heart & Stroke 2021. více
Zdroj: MT
Rubrika: Finance
Budoucí sestry preferují práci v nemocnicích. V zahraničí plánuje pracovat desetina studentů, a to kvůli lepšímu platu a zajímavým zkušenostem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Zhodnotit dlouhodobé výsledky implantace elektronických přístrojů pro léčbu srdečních onemocnění (ICED) u pacientů v dětském věku bylo cílem retrospektivní studie, jejíž výsledky na letošním virtuálním kongresu České kardiologické společnosti prezentoval prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D., přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN v Motole, Praha. více
Zdroj: Komerční sdělení
Rubrika: Denní zprávy
CompuGroup Medical je firma, která vyvíjí lékařské ambulantní softwary. Její portfolio je složeno ze systémů PC DOKTOR, PC DENT, DENTIST+, MEDICUS a AMICUS. Jejich vlastnosti a funkcionality jsou výsledkem postupně získávaných zkušeností lékařů i IT odborníků z řad CGM. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Jarní sympozium EADV (Evropská akademie dermatologie a venerologie) bylo další z důležitých virtuálních akcí, které se v tomto roce konaly. Dvoudenní vědecký program začátkem května byl plný nových poznatků a vědeckých průlomů a poskytl jedinečnou příležitost vyslechnout si nejnovější informace z dermatovenerologie a spojit se s předními odborníky. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Také už se těšíte na setkání s kolegy tváří v tvář? Na možnost diskutovat i jinak než jen přes chat nebo obrazovku? Pak budete mít už brzy příležitost! více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Incidence náhlé srdeční smrti (NSS) u osob ve věku 1–40 let se v ČR pohybuje na úrovni 2,4 na 100 000 obyvatel, což je údaj srovnatelný se zahraničními pracemi. Nejčastější příčinou je ischemická choroba srdeční, významnou roli však hrají také potenciálně autozomálně dominantně dědičná onemocnění. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Po třinácti letech ve funkci viceprezidenta České lékařské komory se MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., rozhodl kandidovat na post prezidenta této stavovské organizace. „Lékařská komora si své místo postupně dobývá dlouhodobou mravenčí prací. Je nutné dokázat, že umíme navrhovat konstruktivní věci, spolupracovat a že jsme solidní partner, který nepodráží,“ říká. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Také pro lékařky a lékaře, potažmo medičky a mediky, představuje založení rodiny a výchova dětí jeden z důležitých životních cílů. První dítě porodí ženy v ČR v průměru ve 29 letech, rozhodování o mateřství mnohým spadá do doby přípravy na povolání a začátků budování kariéry. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky