Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 03. březen 2021 | Svátek má Kamil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: mof
Rubrika: Rozhovory
„Základním cílem naší společnosti je vytvářet na mapě České republiky a Slovenska stabilní body pro poskytování zdravotní péče. Mnohem nákladnější než samotný nákup zdravotnického zařízení je přitom jeho rozvoj, profilování a smysluplná specializace,“ říká Ing. Michal Pišoja, nový předseda představenstva AGEL a. s. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Aktuální situace očkování v ordinacích praktických lékařů, kteří mohou oficiálně očkovat od 1.3., byla tématem virtuální tiskové konference pořádané Sdružením praktických lékařů (SPL) ČR a Společností všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP v úterý 2. března. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Jak se může COVID‑19 manifestovat na plicích? Které dlouhodobé respirační potíže pacienty po prodělané koronavirové infekci trápí nejčastěji? Jak je správně diagnostikovat a jak se s nimi vypořádat? Mohou být v léčbě plicního poškození využity glukokortikoidy? více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Ročně se v ČR spotřebuje přibližně 65 tun antibiotik v humánní medicíně a stejné množství v medicíně veterinární. V tuzemských nemocnicích je pak každým rokem identifikováno několik desítek případů infekcí způsobených multirezistentními bakteriemi. Velké téma představují gramnegativní bakterie, které odolávají především cefalosporinům vyšších generací a karbapenemům. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Loňský rok byl pro dárcovský a transplantační program České republiky i pro celý vyspělý svět velmi komplikovaný. Agresivní virus ochromil celý svět, ve snaze ochránit zdraví lidí se běžný život zastavil. Zasaženy byly všechny sféry zdravotnictví, nevyjímaje oblast transplantační medicíny. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Docent MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC, vedoucí lékař KARIM VFN a 1. LF UK v Praze se v rámci konference Academy of Heath Care Management, věnoval problematice pacientů s velmi těžkým průběhem infekce SARS-CoV-2. více
Zdroj: Komerční sdělení
Rubrika: Denní zprávy
Obětavost zdravotnického personálu je v současné situaci ve zdravotnictví jednou stranou dokonalé mince. Tou druhou bezpochyby musí být efektivní řízení všech procesů. Což, nutno dodat, platí nejen nyní - celý obor z něj může profitovat i v budoucnu. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Academy of Health Care Management uspořádala 25. února 2021 online konferenci, na níž zazněly poznatky ze všech úhlů pohledu na infekci SARS-CoV-2. Probíraly se nejen vakcinační trendy, aktuální mutace viru, zaznělo přehledné hodnocení roku s COVID-19 i hodnocení jednotlivých typů testů. více
Zdroj: Směny.cz
Rubrika: Tiskové zprávy
Očkovací a testovací centra mohou využít nabídku startupu Směny.cz a plánovat směny a organizovat své zaměstnance zdarma. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
„Elektivní operativa je omezena už rok. Řada případů, které před rokem snesly odklad, se klinicky zhoršila. Dnes nás dobíhá to, co se odkládalo s vidinou, že to počká, až bude líp. Najednou to už odklad nesnese,“ upozorňuje doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, přednosta KARIM 2. LF UK a FN v Motole a krajský koordinátor intenzivní péče pro Prahu. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Problémy v distribuci vakcíny AstraZeneca proti COVID-19 způsobily několikatýdenní prodlevu mezi její dodávkou do České republiky a reálnou dostupností v očkovacích centrech. Tento prostor mezitím vyplnily zprávy zpochybňující její účinnost. Podle prof. Romana Chlíbka k této nedůvěře není žádný relevantní důvod. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Význam pohybu potvrzuje stále více studií. Na to, že aktivní životní styl souvisí s nižší pravděpodobností okamžitého úmrtí na infarkt myokardu, poukazuje studie zveřejněná v polovině února v časopise Evropské kardiologické společnosti European Journal of Preventive Cardiology. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Světová pandemie viru SARS‑CoV‑2 už trvá bezmála rok. A neměří každému stejně. Podle docentky sociologie Ireny Štěpaníkové z University of Alabama at Birmingham jsou v nevýhodě například sociálně slabší skupiny, uprchlíci nebo svobodní lidé. Pandemie se ale dotkla všech a bude mít dlouhodobý vliv na život rodin po celém světě. A jak se zdá, chudí si nepolepší a bohatí na tom budou ještě lépe. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Pandemie COVID‑19 zásadně urychlila rozvoj a používání elektronických metod ve zdravotnictví. Sdílení zdravotních informací s sebou přináší potenciální zlepšení kvality i efektivity. Nebezpečím je však zranitelnost elektronických systémů. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Psychické problémy, zejména deprese a úzkosti nyní postihují každého třetího a předpokládá se, že u zdravotníků může být situace ještě horší. Ani za normálních okolností, zejména lékaři, často pomoc nevyhledávají, a i proto jejich zájem o různé formy pomoci zůstává menší, než by se v tak náročné době dalo očekávat. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky