Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 17. prosinec 2018 | Svátek má Daniel
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: nam
Rubrika: Rozhovory
Na veletrhu práce 3. lékařské fakulty UK – TRIMED JOB 2018, který se konal letos popáté, měli medici i mladí lékaři možnost poprvé diskutovat s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA. Po skončení diskuse jsme ministrovi položili několik otázek. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Hlavním problémem mladých lékařů podle průzkumu nejsou finance, ale nedostatek právní ochrany, nedostatek starších odborníků, kteří by se jim věnovali. Zaznělo to na Veletrhu práce TRIMED JOB 2018. více
Zdroj: MT
Rubrika: Legislativa
Poslanci zdravotního výboru přerušili projednávání novely, která zavádí nový sdílený lékový záznam. Místo původního termínu na začátku roku 2019 se začíná mluvit o roku 2020. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Na letošním kongresu Evropské společnosti klinické onkologie (ESMO) se setkalo s velkým zájmem vyhlášení výsledků studie IMpassion130. Toto klinické hodnocení potvrdilo přínos atezolizumabu u pacientek s metastazujícím TNBC. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Ve stínu diskusí ohledně odměňování zdravotnických pracovníků si své úhrady a ohodnocení významně navrhují navýšit státní instituce, např. Státní ústav pro kontrolu léčiv v aktuálně připravované novele vyhlášky č. 427/2008 Sb. Upozornil na to prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Jak rozlišit pacienty podle kardiovaskulárního rizika? Kdo potřebuje účinnou léčbu hyperlipidémie? A jak zahajovat farmakologickou léčbu u mírné hypertenze? více
Zdroj: MT
Rubrika: Politika
Ministr Adam Vojtěch předkládá návrh na automatickou valorizaci plateb státu do zdravotnictví. Ministerstvo financí však požaduje materiál zcela stáhnout. Bez koncepce zdravotnictví prý nemá takový návrh smysl. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Počet osob, které mají zkušenost s onkologickou diagnózou, se mezi lety 2004 až 2014 zvýšil o 52 procent. Dramaticky tak přibývá počet lidí, o které je potřeba se postarat – těch je nyní 570 000. více
Zdroj: MT
Rubrika: Zahraniční zkušenosti
„Jděte ven a okuste to, kolegové. Jednou se stejně všichni vrátíme, věřím tomu...“ více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zeptali jsme lékařů zkušených i začínajících: Setkal jste se s tím, že byli mladí lékaři bez atestace tlačeni k práci bez řádného odborného dohledu nebo že byli lékaři se specializovanou způsobilostí tlačeni k tomu, aby dohlíželi na mladé lékaře jen formálně? Mají podle vás lékaři reálně šanci se takovému tlaku bránit? Pokud ano, jakými prostředky? více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Zhruba třetina lidí starších 60 let má negativní lékovou interakci. Zároveň až 40 procent seniorů dostává léky z kategorie léků nevhodných ve stáří, v tom má ČR smutné prvenství. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zatím jsem se spíše nesetkal s mladým lékařem, který by mi potvrdil, že dohled a dozor na jeho oddělení/klinice stoprocentně a bez problémů funguje. Jednotlivá pracoviště se u nás v ČR spíše liší tím, do jak velké míry zmíněný problém s nedostatečným dohledem v daném místě narostl. více
Zdroj: MZČR
Rubrika: Tiskové zprávy
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitelé zdravotních pojišťoven a zástupci českých a moravských nemocnic na Ministerstvu zdravotnictví ČR podepsali společné Memorandum k pilotnímu provozu akutní péče v psychiatrii pro rok 2019. více
Zdroj: ČLnK
Rubrika: Tiskové zprávy
Podle České lékárnické komory (ČLnK) v žádné zemi evropské 28 nevyvolala změna ve výdeji nepovinných vakcín mezi odbornou veřejností takový rozruch jako v České republice. více
Zdroj: MT
Rubrika: Zahraniční zkušenosti
„Myslím, že by mělo být pravidlem, že lékař bude minimálně jeden rok stážovat – pracovat v zahraničí...“ více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky