Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. září 2017 | Svátek má Zita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: red
Rubrika: Denní zprávy
Do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM vstoupilo letos do počátku září 2118 dárců, což je o 254 víc než za celý loňský rok. K historickému nárůstu přispělo zvýšení věkové hranice z 35 na 40 let. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Prosperita zdravotnických zařízení i jejich částí je i za nepříznivých podmínek vždy závislá na kvalitě řízení. Dobrým manažerem se obvykle člověk nerodí, ale stává sbíráním zkušeností a studiem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Podávání růstového hormonu je u dětí spojeno s šesti indikačními skupinami. Čím dříve se s jeho podáním u vrozených poruch začne, tím větší je šance, že dítě záhy vyrovná tělesnou výšku se svými vrstevníky a při dlouhodobé léčbě dosáhne dospělé výšky v normálních rozmezích. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V časopise New England Journal of Medicine (NEJM) byly publikovány výsledky celé kohorty pacientů zařazených do studie RE‑VERSE AD. Ty potvrzují, že antikoagulační efekt dabigatranu lze rychle a bezpečně zvrátit podáním specifického antidota idarucizumabu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
V zájmu ochrany zdraví svých populací začaly členské státy EU, včetně ČR, loni v září koordinovat spolupráci a zlepšování zdraví uprchlíků a migrantů. více
Zdroj: KHS Středočeského kraje
Rubrika: Denní zprávy
Vakcinaci proti chřipce doporučují lékaři zejména chronicky nemocným pacientům, těhotným ženám a také zdravotníkům a sociálním pracovníkům. Očkování pro tuto sezónu už běží. více
Zdroj: MT
Rubrika: Legislativa
Problematika berlí, očních čoček a dalších zdravotnických prostředků neopustila jednací síně Ústavního soudu. V červnu Ústavní soud zrušil s účinností od 1. 1. 2019 část zákona o veřejném zdravotním pojištění zabývající se stanovováním zdravotnických prostředků na poukaz. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Obrovský skok v délce přežití onkologických pacientů, proměna nákazy HIV z dříve fatálního problému v problém zvládnutelný anebo využití genové terapie v řadě terapeutických oblastí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ve dnech 8.–13. května 2017 se ve městě Jokohama v Japonsku konala 56. výroční konference PTCOG – Particle Therapy Co-Operative Group, profesní organizace odborníků, kteří se podílejí na léčbě zářením těžkými částicemi – protony nebo uhlíkovými jádry. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Historicky poprvé je v ČR k dispozici tetravakcína proti chřipce, která poskytuje širší ochranu a měla by nahradit dosavadní třívalentní očkovací látku. více
Zdroj: VZP
Rubrika: Tiskové zprávy
Jednoznačně pozitivní dopad pro nemocné i pro celý zdravotní systém přinesl krok VZP, která na konci loňského roku přestala plně hradit předražené inkontinenční pomůcky. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Přestože nyní čtrnáctiletá Štěpánka utrpěla mrtvici už ve svých čtyřech letech, může dnes díky péči lékařů a specializované rehabilitaci vést relativně normální život. Je jedním z 20 až 30 dětí, které ročně v ČR postihne cévní mozková příhoda postihne. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Podle dostupných informací může cévní mozkovou příhodu utrpět již dítě v týdnu kolem narození, kdy je údajně její riziko vyšší než u dospělého obézního kuřáka s diabetem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Ročně v Česku postihne mrtvice 20 až 30 dětí. U těch nejmenších se agresivní metody léčby nepoužívají. Zeptali jsme se MUDr. Jany Haberlové, Ph.D., z kliniky dětské neurologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol na možnosti léčby u dětí s CMP. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Při slavnostním zahájení kongresu Akademie práv, etiky a zdraví, nad nímž převzal záštitu rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., byla prof. MUDr. Jaroslavu Blahošovi, DrSc., čestnému předsedovi ČLS JEP, udělena prestižní cena Thomase Gutheila. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky