Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. září 2020 | Svátek má Kryštof
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: lon
Rubrika: Rozhovory
Výroční kongres Evropské kardiologické společnosti (ESC) je už dlouho vůbec největším setkáním odborníků na kardiovaskulární medicínu. Letos měl proběhnout v Amsterodamu, ale nakonec se stejně jako ostatní mezinárodní akce přenesl do virtuálního prostoru. Počet registrovaných účastníků je díky tomu násobně vyšší než v jiných letech. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ačkoli v posledních letech diagnostika i léčba roztroušené sklerózy (RS) zásadně pokročily, znalosti veřejnosti o tomto onemocnění zůstávají většinou velmi povrchní. Onemocnění, které je sice nevyléčitelné, avšak díky moderní léčbě léčitelné, vyžaduje úzkou spolupráci pacienta s lékařem a přizpůsobení životního stylu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Časopis Multiple Sclerosis and Related Disorders uveřejnil recentně metaanalýzu Rachael McCool a spoluautorů, která na základě dříve provedených klinických studií porovnávala účinnost a bezpečnost ocrelizumabu proti dalším léčivým přípravkům schváleným pro léčbu remitentní‑relabující roztroušené sklerózy. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Pro pacienty s diabetem 1. typu je kontinuální monitorace glykémie stěžejní technologií, která doslova mění jejich osudy. Přibývají však relevantní data o tom, že z léčby glukózovými senzory profitují i diabetici 2. typu – nejen ti na intenzifikovaném inzulinovém režimu, ale i inzulin‑naivní. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., přednosta Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, byl s účinností od 1. září 2020 jmenován děkanem 1. LF UK v Praze. S jakými vizemi nastupuje do funkce a jaké jsou jeho profesní priority, o tom s novým děkanem hovořila MT. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Takřka přesně před dvěma lety, koncem srpna 2018, byly v Evropě registrovány dva přípravky pro genovou terapii pomocí CAR‑T lymfocytů cílených proti antigenu CD19 – axicabtagen ciloleucel (axi‑cel) a tisagenlecleucel. Oba znamenaly výrazný pokrok v léčbě dospělých pacientů s agresivním difuzním velkobuněčným B lymfomem, u nichž selhaly minimálně dvě předchozí linie systémové terapie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Patologické základy Alzheimerovy choroby jsou agregace a akumulace amyloidu‑beta a tau proteinů. Až dosud se většina intervenčních studií soustředila na odstranění produktů toxického proteinu, jako tomu bylo v případě imunoterapie založené na protilátce cílené proti amyloidu‑beta a tau proteinům. více
Zdroj: Cambridge Business School
Rubrika: Tiskové zprávy
Management, financování a projektové řízení můžeme s klidným svědomím označit za nosné pilíře nejen nemocnic, ale i dalších zařízení v oblasti zdravotnictví. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Česká republika patří k hrstce zemí, kde probíhá vědecký výzkum psilocybinu na zdravých dobrovolnících. Nyní navíc vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) získali jako první v Evropě zelenou pro zcela unikátní výzkum, kterým je srovnání antidepresivního potenciálu halucinogenu z lysohlávek, psilocybinu, s dnes již používaným antidepresivem s rychlým nástupem účinku, ketaminem. Jedná se o II. fázi klinického hodnocení v léčbě rezistentní deprese u hospitalizovaných pacientů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Anketa, v níž se anonymně svěřilo přes 160 mediček a lékařek s konkrétními zkušenostmi s diskriminací a obtěžováním kvůli pohlaví (informovali jsme v minulém čísle), vyvolala debatu o tom, nakolik je tento problém v českém zdravotnictví významný. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Reaguji na rozhovor s JUDr. Anetou Stierankovou. Problematika žen v medicíně a zejména v chirurgii mne zajímá již několik let. Paní doktorka prezentuje názory mladých kolegyň lékařek na jejich diskriminaci v českých nemocnicích. Prosím, aby v úvodu mých úvah bylo čtenáři úplně jasno. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Ad V mnohých ženách lékařkách to vře, MT 14/2020 více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., končící děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, od září nastupuje jako náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. České zdravotnictví je podle něj skvělé. „Jen bych si přál, aby bylo zdravotnictví co nejméně součástí politických her, ať partajních, či osobních, to mu škodí nejvíc,“ říká. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Režimová opatření jsou u celé řady chorob základem léčby. V dlouhodobém horizontu ale své návyky změní jen malá část nemocných. Pro lékaře to může být zdrojem frustrace, pro pacienta to znamená horší prognózu. Proto se tentokrát v našem diskusním fóru ptáme: Jaká edukační strategie podle vás (byť alespoň částečně) funguje? Máte nějaký zcela praktický tip, který se vám pro zlepšení adherence osvědčil? více
Zdroj: KOTRA (Korea Trade – Investment Promotion Agency); Komerční sdělení
Rubrika: Denní zprávy
Korejská agentura na podporu obchodu a investic (KOTRA) ve spolupráci s Velvyslanectvím Korejské republiky v České republice a korejským ministerstvem zdravotnictví připravuje na druhou polovinu září 2020 druhý ročník Korea-Czech Medical Plaza. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky