Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 16. říjen 2018 | Svátek má Havel
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: SPL ČR
Autor: Tiskové prohlášení
Rubrika: Tiskové zprávy
Na XXIV. Celostátním setkání okresních a krajských předsedů SPL ČR v Milovech projednali delegáti zásadní body připravované reformy primární péče, vývoj úhrad pro segment primární péče a situaci v regionech. Na závěr svého jednání, kterého se zúčastnil ministr zdravotnictví a zástupci vedení všech zdravotních pojišťoven, přijali toto usnesení. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Podle autorů Ekonomické analýzy zdravotních pojišťoven v České republice pro rok 2018 je český systém veřejného zdravotního pojištění nepřipravený na případnou hospodářskou recesi. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Čeští chirurgové se domnívají, že atraktivita jejich oboru klesá a postgraduální vzdělávací program neplní svoji funkci. Radikální změna je žádoucí. více
Zdroj: UK
Rubrika: Tiskové zprávy
Univerzita Karlova s hlubokou lítostí oznamuje, že v pátek 12. října 2018 zemřel ve věku 98 let jeden z nejvýznamnějších představitelů české i československé mikrobiologie a imunologie profesor Ctirad John (* 15. srpna 1920 - † 12. října 2018). více
Rubrika: Denní zprávy
Nový ředitel Nemocnice Na Homolce Polouček se učil management u bývalého šéfa Homolky z přelomu tisíciletí Oldřicha Šubrta. Ten jej chválí jako jednoho ze svých nejlepších žáků. více
Od 15. do 23. 10. proběhne v lékárnách po celé ČR kampaň pro rozšíření mobilní aplikace Lékárny v ČR. Mobilní aplikace jednoduše a spolehlivě převede SMS identifikátor eReceptu na čárový kód. I bez datového připojení. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Mladé Boleslavi mají od začátku října k dispozici učebnu vybavenou pro virtuální výuku anatomie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Hemodialýzou se loni v Česku léčilo 11 371 lidí, z nich 7 110 v chronickém programu (67 na 100 000 obyvatel). Na transplantaci čekalo osm až devět procent dialyzovaných pacientů. O zařazování pacientů na čekací listinu jsme hovořili s prof. MUDr. Romanou Ryšavou, CSc., zástupkyní přednosty Nefrologické kliniky 1. LF UK a VFN a místopředsedkyní České nefrologické společnosti. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Praha má významně vysoký podíl ambulantních specialistů v neprospěch praktických lékařů, a to ovlivňuje pohyb pacientů v systému. Nejspíše v ní také chybějí kapacity následné a paliativní péče. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Součástí I. českého hematologického a transfuziologického sjezdu byla i edukační sekce věnovaná léčbě lymfomů. Díky silné práci s daty v rámci Kooperativní lymfomové skupiny zde mohlo zaznít mnoho informací opřených o reálnou klinickou praxi českých hematoonkologických center. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Všeobecná zdravotní pojišťovna plánuje příští rok hospodařit s mírným přebytkem. Počítá také s další centralizací specializované péče. Zdravotně pojistný plán pro rok 2019 schválila koncem září správní rada. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Jedna sítnice lidského oka má kolem 120 milionů tyčinek citlivých na intenzitu viditelného elektromagnetického záření, což je název pro světlo, a 6 milionů čípků citlivých na jeho krátké, střední a dlouhé vlnové délky. více
Zdroj: MZ ČR
Rubrika: Tiskové zprávy
Ministerstvo zdravotnictví připravilo vyhlášku o vzdělávání lékařů v základních kmenech, která nyní vyšla ve Sbírce zákonů. Obsah vyhlášky byl vypracován ve spolupráci s akreditačními komisemi specializačních oborů základních kmenů, se vzdělávací radou lékařů jako poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví ČR a s Českou lékařskou komorou. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Letošní kongres Evropské respirační společnosti (ERS), který se konal od 15. do 19. září v Paříži, opět podle prof. MUDr. Martiny Vašákové, Ph.D., z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze přinesl mnoho nových dat a cenných poznatků z praxe. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Nejnovější poznatky, výsledky klinických studií, nová odborná doporučení, ale i celkové zhodnocení problematiky v oblasti respiračních onemocnění patřily k tématům 445 vzdělávacích sekcí a desítek odborných sympozií v rámci zářijového kongresu Evropské respirační společnosti (ERS), jehož se zúčastnilo přes 20 000 odborníků. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky