Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 17. říjen 2018 | Svátek má Hedvika
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: red
Rubrika: Komentáře a názory
Každé know‑how má svou cenu. Je klinická zkušenost něco, co by se mělo předávat automaticky, anebo jde o pracně nabyté know‑how, které má svou cenu? více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Počet pacientů i ošetřovatelských dnů v lázních roste, není však ještě na úrovni před propadem, který nastal v roce 2012. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
V České republice ročně onemocní zhoubným nádorem na 80 000 lidí a 30 000 v souvislosti s touto diagnózou každý rok umírá. Další téměř půl milión lidí s tímto onemocněním v naší zemi žije. I přes obrovský pokrok onkologické léčby, narazil dosavadní vývoj zaměřený zejména na nádorové buňky u některých karcinomů na své limity. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Asociace evropských distributorů léčiv (AEDL) stejně jako sesterská Evropská asociace euro‑farmaceutických společností (EAEPC) se domnívají, že slovenský model založený na předchozím písemném pověření (tj. povolení) konkrétního exportujícího distributora od držitele rozhodnutí o registraci (MAH) porušuje články 35 a 36 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU, TFEU). více
Zdroj: SPL ČR
Rubrika: Tiskové zprávy
Na XXIV. Celostátním setkání okresních a krajských předsedů SPL ČR v Milovech projednali delegáti zásadní body připravované reformy primární péče, vývoj úhrad pro segment primární péče a situaci v regionech. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Podle autorů Ekonomické analýzy zdravotních pojišťoven v České republice pro rok 2018 je český systém veřejného zdravotního pojištění nepřipravený na případnou hospodářskou recesi. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Čeští chirurgové se domnívají, že atraktivita jejich oboru klesá a postgraduální vzdělávací program neplní svoji funkci. Radikální změna je žádoucí. více
Zdroj: UK
Rubrika: Tiskové zprávy
Univerzita Karlova s hlubokou lítostí oznamuje, že v pátek 12. října 2018 zemřel ve věku 98 let jeden z nejvýznamnějších představitelů české i československé mikrobiologie a imunologie profesor Ctirad John (* 15. srpna 1920 - † 12. října 2018). více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Nový ředitel Nemocnice Na Homolce Polouček se učil management u bývalého šéfa Homolky z přelomu tisíciletí Oldřicha Šubrta. Ten jej chválí jako jednoho ze svých nejlepších žáků. více
Od 15. do 23. 10. proběhne v lékárnách po celé ČR kampaň pro rozšíření mobilní aplikace Lékárny v ČR. Mobilní aplikace jednoduše a spolehlivě převede SMS identifikátor eReceptu na čárový kód. I bez datového připojení. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Mladé Boleslavi mají od začátku října k dispozici učebnu vybavenou pro virtuální výuku anatomie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Hemodialýzou se loni v Česku léčilo 11 371 lidí, z nich 7 110 v chronickém programu (67 na 100 000 obyvatel). Na transplantaci čekalo osm až devět procent dialyzovaných pacientů. O zařazování pacientů na čekací listinu jsme hovořili s prof. MUDr. Romanou Ryšavou, CSc., zástupkyní přednosty Nefrologické kliniky 1. LF UK a VFN a místopředsedkyní České nefrologické společnosti. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Praha má významně vysoký podíl ambulantních specialistů v neprospěch praktických lékařů, a to ovlivňuje pohyb pacientů v systému. Nejspíše v ní také chybějí kapacity následné a paliativní péče. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Součástí I. českého hematologického a transfuziologického sjezdu byla i edukační sekce věnovaná léčbě lymfomů. Díky silné práci s daty v rámci Kooperativní lymfomové skupiny zde mohlo zaznít mnoho informací opřených o reálnou klinickou praxi českých hematoonkologických center. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Všeobecná zdravotní pojišťovna plánuje příští rok hospodařit s mírným přebytkem. Počítá také s další centralizací specializované péče. Zdravotně pojistný plán pro rok 2019 schválila koncem září správní rada. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky