Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 08. prosinec 2019 | Svátek má Květoslava
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: ač
Rubrika: Rozhovory
Tak akorát velká, tak akorát vzdálená od Prahy, po rekonstrukci, připravená na bezpapírový provoz. Taková je oceněná Nemocnice Strakonice, a. s. podle svého ředitele MUDr. Bc. Tomáše Fialy, MBA. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) uspořádal v listopadu 2019 mezioborovou konferenci o tom, jak stárnou Češi a čeští lékaři. Aktivními účastníky byli jak vedoucí kateder IPVZ, tak další přední čeští odborníci, jejichž pacienti se díky nim dožívají stále vyššího věku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Naděje svítá těm, kteří mají chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), ale zatím nepřestali kouřit. Pokud spolupracují a kouření postupně omezí, mohou jim plicní lékaři předepsat moderní léky, které dosud kuřákům nebyly hrazeny. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Počet diabetiků v ČR již překročil jeden milion. Onemocnění se posouvá mezi mladší věkové skupiny a je spojeno s vyšším výskytem dalších chorob. Zatímco u pacientů s diabetem 1. typu je to nejčastěji diabetická retinopatie a nefropatie, u diabetiků 2. typu jednoznačně převažují kardiovaskulární onemocnění, v jejichž důsledku zemřelo v roce 2018 celých 46 procent diabetiků. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V rámci Světového dne diabetu se 14. listopadu uskutečnil v Praze již 19. ročník Pochodu proti diabetu, jehož cílem je upozornit na narůstající problém tohoto onemocnění. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Podle článku nedávno publikovaného v odborném časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Cardiovascular Research existuje stále více důkazů o tom, že elektronické cigarety mají nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Zdravotníci, kteří jsou v denním kontaktu s onkologickými pacienty, mohou sklouznout k pohledu na ně jako na diagnózy. Dvanáct fotografických portrétů žen s karcinomem prsu na výstavě Tváří v tvář možná přispěje k tomu, aby za diagnózou viděli konkrétní bytosti. Medical Tribune hovořila s autorem fotografií Vladimírem Kožíškem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Česká lékárnická komora uspořádala na podporu Evropského antibiotického dne letos už podesáté Antibiotický týden v lékárnách, do něhož se od 18. do 24. listopadu zapojilo přes 1 100 lékáren po celé ČR. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Bakterií rezistentních vůči většině antibiotik přibývá, přispívají k tomu nesprávnou aplikací také lékaři, varoval Srdan Matić, M.D., ředitel české kanceláře WHO, při příležitosti Evropského antibiotického dne (EADD), kterým 18. listopadu začal Evropský antibiotický týden. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Papírový průkaz k elektronické neschopence by do budoucna mohl být pouze pro pacienty, kteří o něj budou stát. Poslanci zdravotního výboru diskutují o tom, jak toho docílit. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Vsetínská nemocnice uspořádala pro zdravotníky z Ukrajiny v letech 2017, 2018 a 2019 tři sanitářské kursy. Z 18 úspěšných absolventů jich deset ve Vsetínské nemocnici už pracuje, dalších pět má nastoupit během listopadu po získání pracovního povolení. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Přinejmenším pět nemocnic nezískalo akreditaci k postgraduálnímu vzdělávání absolventů medicíny. Mohou podat rozklad. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Odvolávaný děkan ostravské lékařské fakulty Arnošt Martínek nesouhlasí s uváděnými důvody svého odchodu a zvažuje, že se bude bránit právní cestou. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Zatím zdaleka ne ve všech nemocnicích jsou nutriční terapeuti, a i tam, kde působí, ne vždy je berou lékaři a sestry jako partnery při ošetřování a léčbě. Všeobecná fakultní nemocnice by těmto nemocnicím mohla být příkladem. MT položila několik otázek Mgr. Ditě Svobodové, Ph.D., MHA, hlavní sestře VFN. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
V ČR je na 2 000 nutričních terapeutů, dost na to, aby mohli působit v každé nemocnici i v plánované síti terénních ambulancí. Přestože by nutriční péče měla být součástí léčebného procesu, v řadě nemocnic nutriční terapeuti nejsou, protože zdravotní pojišťovny nutriční péči při hospitalizaci nehradí. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky