Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 19. srpen 2018 | Svátek má Ludvík
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Marta Šimůnková
Rubrika: Denní zprávy
Vyhlášení stávkové pohotovosti Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče v pátek 17. srpna 2018 vyvolalo ostrou reakci nejen ministerstva zdravotnictví, ale i soukromých lékařů. „Požadavek odborů jde absolutně proti zájmům samotných zaměstnanců,“ uvedl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
V nedávné době zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví záměr otevřít zákon o léčivech (378/2007 Sb.) a zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.). Na toto téma poskytl MT ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch krátký rozhovor. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
K úhradové vyhlášce na příští rok skončilo připomínkové řízení. Prošla jím velmi hladce. A to přesto, že se v bodě o signálních kódech pro lékárníky rozešla s původní dohodou. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce vyhlášku podepsat ještě v září. více
Zdroj: MZČR
Rubrika: Tiskové zprávy
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s účinností od 3. září 2018 jmenoval novým ředitelem Nemocnice Na Bulovce Jana Kvačka. Přichází z Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, kde od začátku roku 2015 působil jako náměstek pro strategie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Duchenneova svalová dystrofie je vrozené dědičné onemocnění charakterizované ztrátou aktivní svalové hmoty. Onemocnění je zapříčiněno mutací genu, který má na starosti tvorbu specifické strukturální bílkoviny – dystrofinu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Perorální vysoce selektivní inhibitor cobimetinib je trvale hrazen od 1. července ze zdravotního pojištění, a to v kombinaci s vemurafenibem v léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací genu BRAF V600. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
„Na lékárny by systém neměl dopadnout ani administrativně, ani finančně,“ tvrdí o ministerském návrhu na zavedení systému emergentních objednávek léků náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Filip Vrubel. Pacient by měl dostat do své lékárny lék nejpozději do dvou pracovních dnů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Na problém s nedostupností léků, který má řešit změna legislativy navrhovaná ministerstvem zdravotnictví, dlouhodobě upozorňuje Česká lékárnická komora. V průběhu druhé poloviny července zaznamenala z jednotlivých lékáren konkrétní podněty na 126 nedostupných léků, z toho čtrnáct přípravků nebylo možné nahradit jiným. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Základní teze změn zákona o léčivech, které mají řešit problémy s nedostupností některých léků v lékárnách, jsou na stole. Ministerstvo zdravotnictví je začátkem srpna představilo České lékárnické komoře a dalším zástupcům praxe. Do měsíce chce mít ministerstvo návrh dopsaný a v září spustit připomínkové řízení. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 7. srpna 2018 zprávu o chystané novele zákona, která by měla zlepšit dostupnost léků v českých lékárnách. V odborných kruzích se o špatné dostupnosti zejména nových léčivých přípravků hovoří již dlouho. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Finanční skupina Penta začne v nejbližších týdnech stavět zcela novou nemocnici v Bratislavě. Nemocnice má stát 200 milionů eur a stane se tak největší soukromou investicí do slovenského zdravotnictví. Penta ji zařadí do své dítě Svět zdraví. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil úhradu fixní kombinace rosuvastatinu a amlodipinu – přípravku Zahron Combi od společnosti Adamed od 1. 7.2018. Lék, který mohou předepisovat kardiologové a praktičtí lékaři, je určen pro léčbu hypertenze a hyperlipoproteinemie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Mezinárodní iniciativa pro léčbu CHOPN GOLD 2018 doporučuje pravidelnou fyzickou aktivitu všem pacientům s CHOPN. Nejnovější data potvrzují pozitivní vliv kombinace tiotropium/olodaterol na fyzickou aktivitu právě u pacientů s tímto onemocněním. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Problematikou bezpečnosti dlouhodobě působících β2-agonistů u pacientů trpících astmatem a aktuálním postojem amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv se zabýval článek zveřejněný v časopise The New England Journal of Medicine. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Obecně vzato se vakcinace v období těhotenství až na některé výjimky nedoporučuje. Mohou ovšem nastat situace, kdy je žena očkována, aniž by o svém těhotenství věděla. Na hodnocení rizik očkování kvadrivalentní vakcínou proti lidským papilomavirům (HPV) během gravidity se zaměřila retrospektivní observační studie. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky