Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 28. květen 2020 | Svátek má Vilém
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Lucie Ondřichová
Rubrika: Rozhovory
„V nemocnici jsem pracoval, takže jsem si nějaké iluze nedělal. Skutečný rozsah katastrofy jsem ale netušil,“ říká o finančním zdraví Fakultní nemocnice Brno její ředitel prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
V dnešní podivné době se spousta akcí, koncertů, workshopů přesouvá do online podoby. Co ale udělat s plánovaným Veletrhem bioanalytiky a farmacie, který má obvykle účast přes 500 studentů? Jde to také zvládnout online? více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Evropská komise registrovala nintedanib k léčbě systémové sklerodermie s přidruženým intersticiálním plicním onemocněním (SSc‑ILD). více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
V koronavirové krizi proběhlo živelné zavádění telekonzultací. Chystá se nová koncepce a pravidla pro tuto oblast. Doba pokoronavirová by měla být ve zdravotnictví také dobou zabezpečených online konzultací. více
Zdroj: Tisková zpráva
Rubrika: Tiskové zprávy
Telemedicína je užitečná, osobní kontakt lékaře s pacientem ale nenahradí – říkají praktici. Určovat diagnózu na dálku, i když z videa nebo obrázku, může být podle nich dokonce nebezpečné. Pokud není zbytí a je třeba přistoupit k takovému bezkontaktnímu ordinování, pak se musí odehrávat jenom mezi pacientem a jeho lékařem. Bez prostředníků. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Jsme nyní asi na konci počátku této epidemie. Na konečné hodnocení je ještě asi času dost. Nevíme, čím nás nový vir ještě překvapí a jak se s ním naučíme žít nebo zda a kdy budeme mít funkční vakcínu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Seminář, který formou webináře pořádal začátkem května pražský domácí hospic Cesta domů, byl určen zejména praktickým lékařům. Zaměřil se na možnosti, návaznosti a dostupnosti služeb paliativní péče. Upozornil také na zásadní význam komunikace a nezbytnost plánu paliativní péče. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
„Watsone, přijďte sem, potřebuji vás!“ Tak údajně zněl první telefonát o první pomoc. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zeptali jsme se lékařů i sester, politiků i vedení nemocnic: Co pozitivního přinesla epidemie COVID‑19? více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
O současné situaci v onkologii jsme si povídali s MUDr. Katarínou Petrákovou, Ph.D., zástupkyní přednosty pro LPP Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. více
Zdroj: Teva
Rubrika: COVID-19
Celkem 166 českých a slovenských nemocnic a domovů pro seniory dostane 8 400 litrů dezinfekce. Daruje jim je společnost Teva, která získala od ministerstva zdravotnictví povolení k produkci vlastního dezinfekčního přípravku na ruce. Ten vyrábí ve svém opavském závodě. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Pediatrům byl určen online kurs Individuální očkovací plány, který byl organizován Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a který vedl prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové a vedoucí Výukového pracoviště tropické a cestovní medicíny IPVZ. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Propad v hodnotě vykázané zdravotní péče bude za rok 2020 podle ministerstva zdravotnictví zhruba 30,5 miliardy korun. V lůžkové péči klesl počet výkonů v období od března do května meziročně na 30 až 50 procent. Na pomoc poskytovatelům vzniká nová vyhláška. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
„U ovariálního karcinomu stále silněji vnímám rozpor mezi možnostmi, které se před námi otevírají, a realitou. Technologicky jsme předběhli to, co jsme schopni nějak uchopit klinicky a organizačně,“ říká prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., přednosta Gynekologicko‑porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Dnes již víme, že bez technologií, jako je eRecept nebo lékový záznam, které v Česku ještě před pár měsíci vyvolávaly vlny emocí a diskusí, moderní zdravotnictví nemůže fungovat. Koronavirová pandemie jednoznačně urychlila používání dostupných moderních technologií a naznačila i další potřebné směry a nutnost urychleného zavádění digitální medicíny do každodenní lékařské praxe. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky