Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 24. červenec 2017 | Svátek má Kristýna
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: IKEM
Autor: Tisková zpráva
Rubrika: Tiskové zprávy
Historicky poprvé mají lékaři z Institutu klinické a experimentální medicíny vlastní kardiochirurgický tým, který se v rámci humanitárního programu MEDEVAC vydá na lékařskou misi do Nepálu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Začíná být docela obvyklou praktikou farmaceutických společností, že zveřejní „obecný výsledek“ léta očekávané studie několik týdnů před její oficiální prezentací na mezinárodním sjezdu a obvykle současnou publikací v některém z nejrenomovanějších medicínských časopisů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Na to, co bylo na letošním kongresu ASCO největším překvapením pro české lékaře, kteří kongres navštívili, a jak hodnotí prezentované studie a novinky ve svém oboru, jsme se několika z nich zeptali. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Zdravotnická zařízení každodenně zpracovávají patrně vůbec nejcitlivější druh osobních údajů – údaje o zdravotním stavu pacientů. V papírové i elektronické podobě zde můžeme najít nejen záznamy o zdravotních potížích, způsobech léčby a předepsaných lécích, ale i záznamy o užívání drog či alkoholu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Poprvé byl eRecept v Česku legislativně zaveden v roce 2007, od 1. ledna 2018 bude pro lékaře na základě zákona o léčivech elektronická preskripce povinná. více
Zdroj: Advokátní kancelář Marečková
Rubrika: Denní zprávy
Problematika berlí, očních čoček, a dalších zdravotnických prostředků neopustila jednací síně Ústavního soudu. V červnu Ústavní soud na návrh skupiny senátorů zrušil s účinností od 1.1.2019 část zákona o veřejném zdravotním pojištění. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Letošního 32. kongresu Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) se zúčastnilo přes 38 000 specialistů z celého světa. Vedle cílené léčby se stále častějším tématem stává onkologická imunoterapie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Letošní kongres Evropské ligy proti revmatismu (EULAR), který se konal v Madridu od 14. do 17. června, se stal rekordním. Sešlo se na něm přes 14 000 účastníků ze 120 zemí . více
Zdroj: Bison & Rose
Rubrika: Tiskové zprávy
Kvalita péče o pacienty s ischemickou cévní mozkovou příhodou* (iCMP) každým rokem v ČR roste. Vyplývá to z nezávislého porovnání provedeného v rámci projektu ESO SAFE, jehož výsledky byly odborníkům prezentovány v květnu 2017. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ve středu 21. června proběhlo na volném prostranství areálu Fakultní nemocnice v Motole další indiánské odpoledne, které pro dětské pacienty v rámci Indiánských prázdnin připravil kmen Teva, neboli dobrovolníci z řad zaměstnanců této farmaceutické společnosti. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Uvádíme výběr nových léčivých přípravků, u nichž Evropská léková agentura (European Medicines Agency, EMA) zaujala kladné stanovisko k udělení rozhodnutí o registraci, více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Jsou lékárny s osobním přístupem ke každému zákazníkovi – pacientovi a pak existují výdejny léků. K těm druhým se Alphega lékárny nikdy nechtějí řadit. U nich je klient vždy na prvním místě. Tím však ambice společnosti Alliance Healthcare nekončí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Dvě trojice předních kardiologů vystoupily ve druhé polovině dubna na téměř paralelně probíhajících odborných sympoziích v Praze a Brně. Jejich společným leitmotivem byly betablokátory (BB) – léková skupina, o které se v současnosti přednáší méně frekventně a stojí spíš mimo „hlavní proud“ vědeckého výzkumu více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Již od dob Bismarckových byly u nás, stejně jako jinde v Evropě, zdravotní a sociální systémy v těsné součinnosti. K přerušení tohoto přirozeného vývoje došlo na 50 let až v dobách komunismu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Náklady zdravotnictví rostou, zejména kvůli rychle stoupajícím platům, stárnutí populace, tím pádem rostoucímu počtu chronických pacientů, a také nákladným moderním způsobům léčby. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky