Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 28. září 2020 | Svátek má Václav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: komentář: MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA
Rubrika: Komentáře a názory
Stačí kratičký pohled na něčí tvář a během sekund víme, zda je důvěryhodná, nebo není, zda nám to s tím člověkem půjde, nebo nepůjde. U mnoha lidí odhad doprovází neurčitý pocit v hrudníku nebo v břiše, říká se mu gut feeling. Česky je to šestý smysl, „cítím, kdo to je“. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Předminulý týden představila Charles University Innovations Prague (CUIP), dceřiná společnost Univerzity Karlovy, již třetí spin‑off firmu, kterou letos založila. Ve spolupráci se třemi tuzemskými partnery vznikla v polovině srpna společnost GeneSpector, jež poskytuje komplexní, bezpečné, univerzální a rychlé řešení laboratorní diagnostiky onemocnění COVID‑19. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP upozorňuje na to, že obor byl v posledních třiceti letech významně oslaben, a navrhuje novou koncepci oboru. Cílem není znovu vybudovat uzavřená infekční oddělení, ale posílit týmy ve všech větších nemocnicích o samostatného infektologa. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Seminář pořádaný v Praze 3. září 2020 ambasádou Spojených států amerických s názvem Budoucnost genové terapie v České republice v době postcovidové byl příležitostí k setkání a diskusi o dostupnosti léků na vzácná onemocnění a moderní terapie obecně. K debatě o dané problematice se v auditoriu i u diskusního stolu sešli všichni, kdo mají k tématu co říci. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
I když je moderní antifibrotická léčba, která dokáže prodloužit život v dobré kvalitě na dvojnásobek, v ČR dostupná více pacientům, problémem zůstává včasná diagnostika idiopatické plicní fibrózy (IPF). Onemocnění, které se nejčastěji projevuje dušností a kašlem a bez léčby zabíjí do pěti let, je často zaměňováno za chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), zápal plic či srdeční selhání. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
S předsedou České kardiologické společnosti (ČKS) prof. MUDr. Alešem Linhartem, DrSc., FESC, FCMA, o výročním kongresu, který je letos v září virtuální, o digitalizaci aktivit ČKS, ale také o tom, jak chce ČKS soustavně podporovat zájem mladých lékařů o obor kardiologie a jejich vzdělávání nebo jak plánuje rozvíjet stále významnější obor preventivní kardiologie a spolupráci s pacienty. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Všeobecná fakultní nemocnice se má výrazně centralizovat do svého hlavního areálu na Karlově náměstí. Vystaví tu nové pavilony a několik satelitních budov mimo tento areál vrátí státu. Celkově plánované investice vyjdou v dalších patnácti letech až na osm miliard korun. Kromě státu, který má financovat výstavbu jednoho z nových monobloků, část investic zaplatí Evropská unie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V ČR raketově přibývá potvrzených případů infekce COVID‑19. Virus si nevybírá, zasáhl i přední postavy boje proti pandemii, hlavní hygieničku ČR a ředitele ÚZIS. S návratem dětí do školy a turistů ze zahraničních dovolených přišel další nárůst potvrzených případů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Politika
Politický náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Filip Vrubel končí ve funkci. Svou rezignaci předal novému ministrovi prof. Romanu Prymulovi bezprostředně v den, kdy převzal úřad. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
U 45 procent akutní lůžkové péče chce ministerstvo zdravotnictví zavést úhrady podle CZ‑DRG a do tří let úhrady za tuto péči narovnat. Návrh úhradové vyhlášky jde k připomínkám. „Buď skoková implementace DRG, nebo růst platových tabulek, obojí mít nemůžeme,“ říká náměstkyně ministra zdravotnictví Ing. Helena Rögnerová. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
AKTUALIZOVÁNO Podle odborové předačky Dagmar Žitníkové je rezignace Adama Vojtěcha logickým vyústěním toho, že nezvládal některé problémy. Zástupce ambulantních specialistů Zorjan Jojko jeho odchodu lituje a doufá, že jeho nástupce příliš nezmění nastavený směr. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ministerstvo zdravotnictví posílá k připomínkám návrh vyhlášky o úhradách zdravotních služeb v roce 2021. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Výroční kongres Evropské kardiologické společnosti (ESC) je už dlouho vůbec největším setkáním odborníků na kardiovaskulární medicínu. Letos měl proběhnout v Amsterodamu, ale nakonec se stejně jako ostatní mezinárodní akce přenesl do virtuálního prostoru. Počet registrovaných účastníků je díky tomu násobně vyšší než v jiných letech. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ačkoli v posledních letech diagnostika i léčba roztroušené sklerózy (RS) zásadně pokročily, znalosti veřejnosti o tomto onemocnění zůstávají většinou velmi povrchní. Onemocnění, které je sice nevyléčitelné, avšak díky moderní léčbě léčitelné, vyžaduje úzkou spolupráci pacienta s lékařem a přizpůsobení životního stylu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Časopis Multiple Sclerosis and Related Disorders uveřejnil recentně metaanalýzu Rachael McCool a spoluautorů, která na základě dříve provedených klinických studií porovnávala účinnost a bezpečnost ocrelizumabu proti dalším léčivým přípravkům schváleným pro léčbu remitentní‑relabující roztroušené sklerózy. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky