Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 20. duben 2019 | Svátek má Marcela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: ač
Rubrika: Denní zprávy
Největší česká síť lékáren oznámila hospodářské výsledky. Lékárnám Dr. Max v Česku loni rostl obrat o 11 procent, tedy ještě více než v předchozím roce (8 %). více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Lékárny loni dostaly po běžných kontrolách SÚKL pokuty za 12,3 milionu korun. Kontroloři Státního ústavu pro kontrolu léčiv navštívili v rámci běžných kontrol více než třetinu všech lékáren. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková očekává, že se premiér Andrej Babiš vloží do řešení problému s příplatky zdravotníkům za směnnost. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Edukační přednášky XI. plenárního zasedání Kooperativní lymfomové skupiny byly věnovány současným trendům v léčbě relabujícího a refrakterního DLBCL, terapii pomocí CAR T‑lymfocytů a terapii periferních T lymfomů brentuximab vedotinem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Preventivní programy podporované evropskou dotací mají zlepšit zdravotní gramotnost i zdravotní stav lidí v sociálně vyloučených lokalitách. Ti dnes žijí o deset let kratší dobu než ostatní. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Projekt podpory zdraví zaměřený na chudé a sociálně vyloučené lidi je první krok k systémovému řešení nerovností v oblasti zdraví, říká MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu a hlavní řešitelka projektu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
"Můj osobní cíl je, abychom v tomto roce představili konkrétní návrh, jak rozšířit kompetence sester, jak zvýšit prestiž sesterského povolání, přilákat do této sféry mladé lidi," říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Téměř sedm miliard dolarů přispěje AstraZeneca japonskému partnerovi na vývoj nového onkologického přípravku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Jak zdravotní sestry ocenit, jak zlepšit obraz jejich povolání a jak přesvědčit více studentů, aby si zdravotnické profese vybrali? Přinášíme pět rozhovorů o zdravotních sestrách. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Žádné plošné identifikační elektronické kartičky pro zdravotníky a možnost utajit svou zdravotnickou dokumentaci, pokud s ní souvisí vyšší riziko stigmatizace. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Průzkum mezi mediky tvrdí, že jejich zájem o okamžitý odchod za prací do zahraničí chladne. Odejít chce 18,6 procenta českých studentů. Větší zájem o cizinu mají muži. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Fórum MT: Co z toho, co děláte, by mohl dělat někdo jiný? Kolik z vašeho času by se tak dalo ušetřit? Odpovídá doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK a VFN. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Spolehlivost, pracovitost, samostatnost a dobré komunikační schopnosti – tyto požadavky uvádí v inzerátu Nemocnice Na Homolce při hledání sestry na koronární jednotku kardiologického oddělení, jehož primář prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
K včasné diagnostice pacientů s mnohočetným myelomem přispívá projekt CRAB a k větší dostupnosti moderní léčby registr, který dává lékařům argumenty pro jednání se SÚKL o úhradách nových léků. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. je znám i jako obhájce práv lékařů a sester. "Člověk, který nemá rád lidi, by sestru nebo lékaře neměl dělat," říká. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky