Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 26. červen 2019 | Svátek má Adriana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: mof
Rubrika: Denní zprávy
Již jen několik dní mají výrobci na přeohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků. Nejprve se však musejí registrovat u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
VZP má opět starosti s projektem přímořských ozdravných pobytů pro děti Mořský koník. O jednu ze dvou destinací nemají pojištěnci dostatečný zájem, ve druhé destinaci jsou pochyby o hygienických podmínkách. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga 20. června v Karolinu předal jmenovací dekrety 63 novým profesorkám a profesorům. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Fakultní nemocnice Brno má jako první nemocnice v České republice simulátor pro kardiovaskulární intervence. více
Zdroj: Asociace děkanů lékařských fakult ČR
Rubrika: Tiskové zprávy
Zástupci Asociace děkanů lékařských fakult ČR považují za nutné reagovat na zprávu, kterou 19. června 2019 vydala Česká tisková kancelář (ČTK) pod názvem Macura: Za problémy lékařské fakulty v Ostravě může být konkurence. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Dne 11. 5. 2019 se uskutečnil v Pardubicích již 5. ročník unikátního mezioborového setkání Klostridiový den. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Po osmi měsících od předložení vládou do poslanecké sněmovny schválili poslanci návrh novely, která zavádí sdílený lékový záznam pacienta. Pokud projde senátem hladce, mohl by začít fungovat od příštího jara. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Zdravá výživa u dětí má nesporný význam ve vztahu k řadě chorob, jejichž prevalence v současné době výrazně narůstá. Poukázaly na to prezentované studie a diskutovaná témata na červnové 52. konference Evropské společnosti pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN). více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Společnost MSD (ve Spojených státech Merck) oznámila, že kupuje biofarmaceutickou společnost Tilos Therapeutics. Ta vyvíjí terapie, které cílí na latentní komplex TGFβ k protinádorové léčbě, na fibrózu a autoimunitní onemocnění. více
Zdroj: Mladí lékárníci
Rubrika: Tiskové zprávy
Mladí lékárníci lékový záznam pacienta vítají. Věří, že díky němu budou moci plně využívat své znalosti a přispět tak ke zkvalitnění zdravotní péče o pacienta. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Bariatrickou operaci podstoupí v ČR ročně 1 500 až 1 700 lidí, potřebovalo by ji zhruba 6 000. Proč je takový nepoměr, řekl MT prof. MUDr. Martin Fried, CSc., místopředseda České obezitologické společnosti ČLS JEP a přednosta OB kliniky Praha. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch avizoval, že nemocnicím akutní péče pro příští rok podepíše pětiprocentní růst úhrad. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
„Tabulky se rušit nebudou. Nějaké navýšení příjmů zdravotníků plánujeme, ale říkám otevřeně, že nebude tak výrazné jako letos,“ říká ministr Adam Vojtěch v rozhovoru, ve kterém došlo i na konkrétní dotazy sester z praxe. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Dodatečná jednání lékáren a zdravotních pojišťoven nakonec přinesla dohodu o úhradě pro příští rok. Lékárníci budou dostávat za výdej léku na recept 15 korun, o korunu více než letos. Limitace referenčním obdobím ale zůstaly. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ani po podepsání společného stanoviska Všeobecné zdravotní pojišťovny a České onkologické společnosti (ČOS) ČLS JEP není hrazení inhibitorů CDK 4/6 na karcinom prsu prosto kontroverzí. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky