Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 20. únor 2018 | Svátek má Oldřich
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: ČLeK
Autor: Tisková zpráva
Rubrika: Tiskové zprávy
Lékárníci zemí Visegrádské čtyřky se v sobotu 17. února 2018 sešli v Praze na 2. mezinárodní konferenci V4 PharmFORUM, aby si vyměnili zkušenosti s přístupem svých vlád k poskytování lékárenské péče. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Od května budou moci žádat praktičtí zubní lékaři ministerstvo zdravotnictví o dotaci až 1,2 milionu korun na zřízení praxe v odlehlém regionu s podmínkou, že do dvou let přijmou do péče 1 500 pojištěnců, včetně dětí. Novinářům to řekl ministr Mgr. et Mgr Adam Vojtěch. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Komplexní a vysoce specializovanou péči, kterou pacienti se vzácným onemocněním potřebují, je možné efektivně poskytovat jen ve specializovaných centrech. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Za přínos k rozvoji transplantačního programu v ČR udělilo Koordinační středisko transplantací (KST) Zlatou plaketu exřediteli Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) MUDr. Karlu Filipovi, CSc., MBA. více
Zdroj: CGM
Rubrika: Tiskové zprávy
Od 25. května 2018 začne platit Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). více
Zdroj: KHSSTČ
Rubrika: Tiskové zprávy
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vydala 15. února 2018 Výroční zprávu o činnosti za rok 2017. více
Zdroj: IKEM
Rubrika: Tiskové zprávy
Odběr vzorku slin, vyplnění dotazníku a krátký pohovor o zdravotním stavu – celkem deset minut času. Tak rychle a jednoduše probíhá vstup do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM. více
Zdroj: VZP
Rubrika: Tiskové zprávy
Nastávající maminky jsou ze šesti milionů klientů VZP nejpilnější v čerpání benefitů. Jestliže jich ročně porodí 70 tisíc, pak v loňském roce jich bezmála 40 tisíc využilo některý z příspěvků, který jim VZP nabízí. více
Zdroj: FN v Motole
Rubrika: Tiskové zprávy
FN Motol a Nadační fond Dům Ronalda McDonalda (DRMcD) uzavřely Dohodu o společném záměru na vybudování a dlouhodobé provozování Domu Ronalda McDonalda v areálu nemocnice. více
Zdroj: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Rubrika: Tiskové zprávy
Výskyt tuberkulózy (TBC) dětí i dospělých je v ČR dlouhodobě nízký, dokonce jeden z nejnižších na světě. více
Zdroj: MZ ČR
Rubrika: Tiskové zprávy
Ministr zdravotnictví dnes vyhlásil výběrové řízení na místo ředitele Fakultní nemocnice Ostrava. Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení byla stanovena do 13. března 2018 včetně. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Retinoblastom (Rb) postihne v ČR ročně šest až osm dětí do tří let věku. Nejzávažnější stupně D a E vedly dřív téměř vždy ke ztrátě oka. Změnu přinesla zhruba před rokem intraarteriální chemoterapie. U typu D dokáže zachránit postižený oční bulbus 90 procentům pacientů a u typu E třetině. více
Zdroj: ČLK, ČSK a ČLnK
Rubrika: Denní zprávy
Společné nesouhlasné stanovisko ČLK, ČSK a ČLnK se týká uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci lékaře, stomatologa a farmaceuta. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., odpověděl na reakci Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS) k článku Medical Tribune ze dne 5. února 2018. více
Zdroj: Mladí praktici
Rubrika: Tiskové zprávy
Do kůže seniora se oblečou mladí lékaři, kteří se tento pátek a sobotu sjedou do Brna na Praktickou konferenci pro praktické lékaře. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky