Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: jat
Rubrika: COVID-19
Podle údajů WHO bylo celosvětově potvrzeno již okolo 133 milionů případů infekce virem SARS‑CoV‑2 a zhruba 2,9 milionu lidí v jejím důsledku zemřelo, což odpovídá smrtnosti cca 2,1 procenta. V České republice pak byla podle dat ministerstva zdravotnictví k 13. dubnu 2021 nákaza potvrzena u 1 590 124 osob, přičemž si vyžádala 28 124 životů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Do digitalizace zdravotnictví směřují další evropské dotace. Zkušeností s telemedicínou a využitím informačních technologií přibývá. Stále aktuálnější je tak otázka zařazování telemedicínských výkonů do klinických doporučených postupů a do systému hrazených služeb. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Kardiovaskulární morbidita a mortalita se sice v České republice v posledních dekádách snížila, ale nemoci srdce a cév jsou stále zásadní problém, který bude navíc zřejmě prohlouben důsledky pandemie COVID‑19. Trvající výzvou je boj proti rizikovým faktorům – mezi nejvýznamnější z nich patří arteriální hypertenze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Všem zdravotním sestrám, které pomáhají již více než rok zvládat pandemii COVID‑19, udělila Nadace Charty 77 Cenu Františka Kriegla za statečnost za roky 2020 a 2021 s odůvodněním, že bez jejich skromného hrdinství by byl boj proti pandemii mnohem těžší i delší. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
O současné situaci s využíváním mimotělního oběhu u dětí jsme si povídali s MUDr. Václavem Vobrubou, Ph.D., vedoucím lékařem jednotky intenzivní a resuscitační péče Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze, který je zároveň vedoucím lékařem ECMO centra pro děti a dorost, a dalším členem ECMO týmu VFN doc. MUDr. Tomášem Grusem, Ph.D., primářem II. chirurgické kliniky – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Specializovaný tým špičkových lékařů v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) používá ECMO k záchraně životů pacientů již čtrnáct let, přesto se skutečné pozornosti ze strany veřejnosti této metodě dostalo až v souvislosti s onemocněním COVID‑19, které má na svědomí mimo jiné významný nárůst akutního selhávání plic. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Praktičtí lékaři se snaží vyjednat zrychlení dodávek očkovacích látek proti COVID‑19 do svých ordinací. Zatímco v očkovacích centrech se začalo s vakcinací zdravých šedesátníků, u praktiků stále čekají na vakcínu desetitisíce nejrizikovějších seniorů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Uvádí se, že až 70 procent pacientů navštíví lékaře kvůli psychosomatickým poruchám. Psychosomatický přístup se ale v Česku často opomíjí. Ovlivňuje přitom i taková onemocnění, jako je hypertenze, záněty kloubů, dásní či střev, bolesti hlavy nebo například nespavost. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Na svět ročně přichází asi 15 milionů předčasně narozených dětí. Různou, někdy dlouhou dobu žijí na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče. Jejich mozek „očekává“ pečující, chránící a živící hodnou matku. Na prostředí, do kterého přicházejí, nejsou v nejmenším připraveny. více
Zdroj: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
Rubrika: Tiskové zprávy
Stanovisko Sekce pacientských organizací Asociace veřejně prospěšných organizací ČR k pozměňovacímu návrhu Výboru pro zdravotnictví k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 992). více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
První studie, která uvádí optimální množství fyzické aktivity u pacientů s onemocněním ledvin, byla zveřejněna v časopise Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of Preventive Cardiology. Data ukazují, že progrese renálního onemocnění je méně pravděpodobná u aktivních jedinců, kteří pak mají zároveň i méně srdečních problémů a dochází u nich ke zlepšení v přežití. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
„Migréna postihuje dvanáct procent populace, ženy třikrát častěji. Nejedná se o čistě geneticky podmíněné onemocnění, v jejím rozvoji hrají významnou roli také hormonální faktory a vlivy zevního prostředí,“ říká MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D., lékař Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Hodnocení výše kardiovaskulárního rizika u mladých pacientů a rozhodování, zda, kdy a jakou léčbu u nich zvolit, patří mezi složitější klinické situace, protože se nelze opřít o robustní důkazy nebo jasně vymezená doporučení. Přesto se ukazuje, že i u mladých osob s kumulací tradičních rizikových faktorů je časně zahájená intervence správnou volbou. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
První čtvrtletí roku 2021 přineslo hned několik klíčových událostí v celosvětovém řešení nádorových onemocnění. K nejdůležitějším patří plán Evropské komise Europe’s Beating Cancer Plan. Ten velmi vítá např. EASL (European Association for the Study of the Liver), zaměřující se zejména na globální hrozbu v podobě karcinomu jater, který se stal třetím nejsmrtelnějším a šestým nejčastějším nádorem na světě. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V souvislosti s pandemií COVID‑19 nabývá problematika zneužívání alkoholu nepochybně na významu. I proto možná nastal čas znovu otevřít některá témata, která jsou tabuizována už dlouhodobě – například pití u „zelených vdov“ nebo u žen na mateřských dovolených. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky