Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 16. prosinec 2017 | Svátek má Albína
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Naďa Myslivcová
Rubrika: Denní zprávy
Ve středu 13. prosince byl slavnostně uveden do funkce nový ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. Medical Tribune položil ministru Vojtěchovi několik otázek, které se mimo jiné týkaly i vzdělávání lékařů a sester či plánování pravidelných setkání se zdravotnickou veřejností. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Celý příští rok nebudou lékaři sankcionováni za neužívání eReceptů, slíbil ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch při uvádění do funkce 13. prosince. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
První kroky ministra Adama Vojtěcha by podle Svazu zaměstnaneckých pojišťoven (SZP) měly cílit na jednání o cenách péče pro rok 2019 a o nových rámcových smlouvách, řešit by měl alespoň provizorně také bonusy. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Zdraví obyvatelstva a zdravotní systém nepatřily mezi vládní priority. V poslední době se zdá, že právě zdravotnictví bude segmentem, který rozhodne o výsledku politického měření sil. Ze zdravotnictví se mezitím stal velmi výnosný byznys pro jedince a skupiny, kteří ovládají „šedou ekonomiku“ a využívají legislativního zmatku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Na téma možnosti klinické práce lékaře v zahraničí bylo napsáno do této doby poměrně dost článků. Většina sdělení se spíše zaměřuje na důvody a motivaci odchodu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Na velkou vizitu prvorepublikového zdravotnictví se mohou vydat čtenáři ojedinělé publikace “Velká vizita … v Hradci Králové za první republiky”, kterou vydalo Muzeum východních Čech. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Když se díky genetickému poradenství narodí zdravé dítě rodině, která už má dítě s vážnou nemocí způsobenou nefunkčním genem, je to pro primářku diagnostických laboratoří dědičných metabolických poruch Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Ing. Karolínu Peškovou největší radost. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Koalice pro zdraví, o.p.s. od svého vzniku 2. června 2004 hájí zájmy pacientů. Zastřešuje přes 70 pacientských organizací. Účastní se práce pacientské rady ve VZP a byla aktivní členkou pacientské rady, kterou před deseti lety založil tehdejší ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, MBA. více
Zdroj: HSHMP
Rubrika: Tiskové zprávy
Podle aktuálních informací Hygienické stanice hlavního města Prahy je situace ve výskytu akutními respiračními infekcemi na území hlavního města Prahy v uplynulém, tj. 49. kalendářním týdnu, stále klidná. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ztrátou skončilo v roce 2016 hospodaření téměř třetiny nemocnic akutní péče. Celkové náklady 130 sledovaných nemocnic k 31. prosinci dosáhly 146,952 miliardy korun a proti předchozímu roku stouply o 3,8 procenta. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Odliv sester z akutní lůžkové péče do ambulancí loni pokračoval Odliv sester z akutní lůžkové péče se podle dat statistiků za rok 2016 zmírnil, dlouhodobý trend přechodu sester z akutní lůžkové do nelůžkové péče však trvá. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Konzumace kávy, dokonce v počtu několika šálků denně, už není strašákem naopak široce doporučovaným zdravotním benefitem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Na osmi lékařských fakultách v ČR se loni připravovalo na dráhu lékaře 21 292 studentů, z nich 3409 zahraničních si studium platilo. Z jejich příspěvku alespoň zčásti dorovnávaly fakulty nedostatečné dotace státu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Již 15. ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“ se konal 1. prosince 2017 v brněnském hotelu International. více
Zdroj: MT
Rubrika: Tiskové zprávy
Orientovat se ve všech lécích, parafarmaceutikách, homeopatikách a prostředcích zdravotnické techniky umožní mobilní aplikace s velmi příjemným prostředím a uživatelsky velmi komfortní. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky