Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 04. duben 2020 | Svátek má Ivana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: ač
Rubrika: COVID-19
Probíhá odborná diskuze o využití konvalescetní plazmy u pacientů s vážným průběhem COVID-19. Plazma vyléčených lidí může obsahovat protilátky proti viru a mohla by tak pomoci proti infekci. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Výbor Společnosti pracovního lékařství publikoval předběžné stanovisko k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně publikovala souhrn aktuálních informací k využití plicní sonografie u onemocnění COVID-19. Stránka má sloužit odborníkům v orientaci v použití plicní sonografie v době aktuální pandemie. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Kromě solidarity se vůči zdravotníkům v těchto dnech objevují i necitlivá vyjádření. Zejména vůči nakaženým zdravotníkům. Stigmatizace osob nakažených COVID-19 dopadá na zdravotníky tvrdě. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Protiepidemická opatření podle statistiků fungují. Na konci dubna bude 7200 až 30 000 potvrzených případů COVID-19. Intenzivní péče by byla přetížená až při více než 45 tisících diagnostikovaných. Krajští koordinátoři intenzivní péče mají dostat pravomoc přesouvat kapacity bez souhlasu nemocnic. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost ve zprávě z r. 2019 říká, že celoživotní prevalence užívání konopí činí ve věkové skupině 15–16 let v České republice 37 procent. Ve věkové skupině 15–64 let je to 28,6 procenta. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Lékaři nyní stále častěji, místo dříve běžných kongresů, které pro ně byly místem získávání dalších profesních znalostí, přecházejí na šíření potřebných aktuálních informací formou webinářů. Evropská kardiologická společnost (ESC) jich má na svém kontě již několik. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Dotace od státu, nebo razantní úspory. Jiná možnost pro rok 2021 není, odhaduje ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Tato situace může být akcelerátorem zavádění motivačních úhrad cílených na kvalitu, dodává. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
O nové informace a zkušenosti v oblasti paliativní medicíny se podělili odborníci v rámci II. ostravské konference paliativní péče, kterou v Ostravě 6. března 2020 pořádala Klinika hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP). více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Zeptali jsme se ředitele Centra paliativní péče PhDr. Martina Loučky, Ph.D., který je i vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a na období 2019–2022 byl zvolen členem výboru Evropské asociace paliativní péče, na výzvy, které před tímto „novým“ oborem stojí. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Mezi léky, které se zmiňují v souvislosti s epidemií COVID-19, je i inhibitor receptoru pro interleukin 6 tocilizumab. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zhasnutí světla může mít v oblasti bezpečnosti ochranných pomůcek fatální důsledky. Udělování výjimek z posouzení shody a CE certifikace by mělo být mnohem víc transparentní. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ministerstvo zdravotnictví připustilo, že práce na zákonu o elektronickém zdravotnictví budou delší, než se předpokládalo. Zpoždění může přesáhnout rok. Zároveň běží přípravy Informačního a datového resortního rozhraní, se kterým nový zákon počítá. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
V časopise JAMA Internal Medicine byly publikovány výsledky retrospektivní kohortové studie provedené u pacientů s covid-19 v čínském Wu-Chanu zaměřené na identifikaci rizikových faktorů vedoucích k rozvoji syndromu akutní dechové tísně (ARDS) a k úmrtí. více
Zdroj: MT
Rubrika: COVID-19
Podání jakých léčiv je vhodné zvážit u kriticky nemocných pacientů s COVID-19 v současné situaci, kdy je důkazů pomálu? Námět poskytnou materiály klinických farmaceutů. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky