Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 20. únor 2020 | Svátek má Oldřich
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: red
Rubrika: Denní zprávy
V těchto dnech vycházejí dvě nové publikace, které se na jedno téma dívají z rozdílných úhlů pohledu. Jde o Manuál praktické obezitologie nejen pro praktické lékaře a Manuál úspěšného hubnutí. První je určena odborné veřejnosti, druhá pak cílí na laiky. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Lékaři Oční kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN v Motole zavedli v léčbě retinoblastomu novinku, která výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěšného vyléčení. Intravitreální aplikaci melfalanu do oka použili poprvé u tříleté Elenky, které tím zachránili zrak. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Nový postup schvalování nových léků na cystickou fibrózu podle paragrafu 16 by měl u klientů VZP výrazně zlepšit jejich dostupnost. více
Zdroj: otevřený dopis
Rubrika: Komentáře a názory
Otevřený dopis vedoucích zaměstnanců PN Havlíčkův Brod ministrovi zdravotnictví - reakce na nečekané odvolání ředitele MUDr. Jaromíra Maška. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Vzhledem k tomu, že základním principem přístupu k onkologické léčbě je multidisciplinární pohled, setkali se na letošním PragueOnco kolegové z různých medicínských oborů, sestry, odborníci v paliativní medicíně a také pacienti. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Podpora orphanů má efekt. Za posledních pět let schválila americká FDA 103 nových léčivých přípravků na vzácná onemocnění. Přesto na valnou většinu z těchto nemocí žádná schválená léčba není. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Na aktuální situaci v oblasti reformy jsme se zeptali jednoho z jejích odborných garantů, místopředsedy Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martina Anderse, Ph.D., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
I když strategie Reformy péče o duševní zdraví byla schválena již před více než sedmi lety, její reálná implementace začala o několik let později, první zásadní změny začínají být viditelné především v posledních dvou letech. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Navzdory deklaracím zdravotních pojišťoven a ministra zdravotnictví, kteří hovoří o neustálém navýšení toku peněz do zdravotnictví a nehrozící krizi, je konečně třeba si nalít čistého vína a upřímně si říci, jak na tom zdravotnictví v ČR opravdu je. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Když už je otevřená novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, může se stát prakticky cokoli. Lékárníci by rádi prosadili reformu financování lékáren, lékařská komora se bojí zrušení rámcových smluv, odbory by do rozhodování o podobě smluv rády zapojily vládu… více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zeptali jsme se lékařů a politiků: Jak se chráníte před chřipkou? Jakou prevenci doporučujete svým pacientům? více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Kromě cíleně působících antivirotik se lze proti chřipce chránit jedině preventivním očkováním. Proočkovanost proti chřipce je však u nás ve srovnání s vyspělými zeměmi velice nízká. A to se týká i zdravotníků. více
Zdroj: APSS ČR
Rubrika: Kongresy
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vás zve ve dnech 12. – 13. 2. 2020 na konferenci Zdravotní péče v sociálních službách 2020. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Tak jsme si my zdravotníci letos na Nový rok opět připili nikoli sladkým šampaňským, ale hořkým úřednickým. Už několik let nám stát dává „s novym godom“ dárek v podobě nedodělků, který paradoxně vydává za vítězství. Platí bohužel úměra: čím horší produkt, tím větší arogance úřadu při jeho prosazování. více
Zdroj: VZP - Komerční sdělení
Rubrika: Denní zprávy
V této poradně uvádíme podrobnosti o jednotlivých modulech programu VZP a také důležité termíny, které je nutné pro účast v programu dodržet. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky