Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 19. červen 2019 | Svátek má Leoš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: ač
Rubrika: Denní zprávy
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch avizoval, že nemocnicím akutní péče pro příští rok podepíše pětiprocentní růst úhrad. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
„Tabulky se rušit nebudou. Nějaké navýšení příjmů zdravotníků plánujeme, ale říkám otevřeně, že nebude tak výrazné jako letos,“ říká ministr Adam Vojtěch v rozhovoru, ve kterém došlo i na konkrétní dotazy sester z praxe. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Dodatečná jednání lékáren a zdravotních pojišťoven nakonec přinesla dohodu o úhradě pro příští rok. Lékárníci budou dostávat za výdej léku na recept 15 korun, o korunu více než letos. Limitace referenčním obdobím ale zůstaly. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Ani po podepsání společného stanoviska Všeobecné zdravotní pojišťovny a České onkologické společnosti (ČOS) ČLS JEP není hrazení inhibitorů CDK 4/6 na karcinom prsu prosto kontroverzí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Výběrová komise navrhuje ministerstvu zdravotnictví jmenovat novým ředitelem Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně bývalého poslance ČSSD Michala Pohanku. Uvedl to s odkazem na několik nejmenovaných zdrojů Zdravotnický deník. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
„Naší ambicí je získat pro Českou republiku v roce 2023 sjezd Evropské kardiologické společnosti. Praha by brzy měla mít všechny předpoklady pro to, aby toto obrovské setkání mohla hostit,“ říká odstupující předseda České kardiologické společnosti prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, FESC. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Primární péče je základem fungujícího zdravotnictví ve všech vyspělých zemích. Výjimkou samozřejmě není ani české zdravotnictví, ve kterém je realizována praktickými lékaři, ambulantními gynekology a stomatology. více
Zdroj: Boehringer Ingelheim
Rubrika: Tiskové zprávy
Výzkumně zaměřená farmaceutická společnost Boehringer Ingelheim uzavřela rok 2018 s obratem 17,5 miliardy eur. Po očištění o vlivy měn a jednorázové vlivy vzniklé v důsledku výměny aktiv se společností Sanofi v roce 2017 činil růst tržeb 4 %. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Z aktuálně prezentovaných prvních dat studie CHORDS fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost léčby ocrelizumabem u pacientů s remitentní‑relabující roztroušenou sklerózou (RR RS), je zřejmé, že ocrelizumab účinně zabraňuje recidivám a progresi onemocnění u těchto nemocných. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Jedním z kritérií při posuzování ekonomické a sociální úrovně země je bezesporu dostupnost moderních léčiv. Avšak ani nejbohatší ekonomika si nemůže dovolit platit nejmodernější a nejúčinnější terapii bez regulace. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Pokračující digitalizace zdravotnictví, to nejsou jen hračky pro samoléčbu pacientů. Množství dostupných dat o pacientech umožňuje sledování celého případu nemocného pacienta a integrovanou péči. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Na aktuální situaci v oblasti přechodu pacientů v kompletní remisi z onkologických ambulancí do ordinací praktických lékařů jsme se v průběhu Brněnských onkologických dnů zeptali předsedy Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Petra Šonky. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Nová organizace péče o onkologické pacienty byla hlavním tématem vzdělávacího semináře pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře, který se uskutečnil v rámci letošních Brněnských onkologických dnů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Dospívání je různě dlouhé období. Průběh není rovnoměrný. Špatně rozlišujeme podíl pozdního dětství a rané dospělosti a něčeho „mezi tím“. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Nauzee a emezi při chemoterapii lze předejít nebo je zmírnit podpůrnou léčbou. Význam této léčby dotvrzuje i fakt, že při České onkologické společnosti ČLS JEP působí Sekce podpůrné léčby. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky